Mixed reality och magnetresonans - MRxMR | Application
Mixed reality och magnetresonans - MRxMR
Registration number: LIO-7246
Ansökan Centrala ALF-projektmedel 2007
Application started by: Örjan Smedby, 2006-05-20
Professional title at the time of application: professor
Work place at the time of application: CMIV/Röntgen, BMC, Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2006-11-15
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Örjan Smedby
gästprofessor, Statligt - Universitet, Medicinska fakulteten

Projektinformation

Populärvetenskaplig sammanfattning med beskrivning av den kliniska relevansen

Se med ögonen och magnetkameran samtidigt (MRxMR)

Magnetkameran (magnetresonanstomografi; MRT) ger stora möjligheter att se sjukliga förändringar såsom tumörer utan att öppna människokroppen. Inför operation av en tumör i hjärnan är det viktigt att kunna se inte bara tumören, utan också de områden i hjärnan som är nödvändiga för funktioner som språk och rörlighet. Med en särskild metod, funktionell MRT, kan magnetkameran visa vilka delar av hjärnan som aktiveras vid t ex tal eller rörelser. Detta har stor betydelse för att kirurgen skall kunna planera operationen så att afasi eller förlamning undviks.

Fortfarande är det dock ett problem hur bilderna från funktionell MRT skall visas för kirurgen, så att man verkligen förstår hur tumören och de skyddsvärda delarna förhåller sig till varandra. Detta beror bl a på svårigheterna att föreställa sig komplicerade 3-dimensionella strukturer. Syftet med det här projektet är att göra det möjligt att undersöka 3-dimensionella bilder från en magnetkamera på det sätt som vi är vana vid, t ex genom att flytta och vrida på huvudet.

Den datorteknik som används kallas Mixed Reality. Den innebär att bilder som finns representerade inuti en dator blandas med den fysiska verklighet vi ser omkring oss. Detta görs med hjälp av en videokamera placerad på observatörens huvud, vars bild i datorn blandas med den bild som finns lagrad där, innan den visas på en liten skärm direkt framför ögat.

Vid Försvarets forskningsinstitut (FOI) har man utvecklat ett huvudburet system bestående av kamera och en liten bildskärm samt metoder att styra datorn med hjälp av blicken, särskilt viktigt i en operationssal, där kirurgen har sina händer upptagna och steriltvättade. I projektet, som är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan FOI, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) och neurokirurgiska kliniken, kommer vi att anpassa detta system för användning i medicinska sammanhang. Slutmålet är ett system som kan användas i en operationssal.

Decision

Decision date: 2006-11-27


Mixed reality och magnetresonans - MRxMR | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7246