Utvärdering av trycksårslarm | Application
Utvärdering av trycksårslarm
Registration number: LIO-7361
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2007
Application started by: Johan Thorfinn, 2006-05-26
Professional title at the time of application: leg läk
Work place at the time of application: Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Last updated / corrected by: Beslut ALF Region Östergötland, 2006-11-17
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Johan Thorfinn
Överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping

Övergripande projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Inledning

Trycksårsutveckling är ett stort problem för många patientgrupper, bland annat för personer med traumatisk ryggmärgsskada. Kraftigt vävnadstryck är en förutsättning för att trycksår skall uppstå. Den bästa behandlingen är att arbeta förebyggande. Vi har undersökt sittfysiologi hos ryggmärgsskadade personer (RMP) och friska, och funnit att det uppstår syrebrist i vävnaderna som täcker sittbenen i sittande samt att RMP har avsevärt högre sittryck än friska. Vi har dessutom utvecklat en mobil prototyp som registrerar sittryck, och som kan 1) larma om trycket överstiger en viss nivå under en förutbestämd tid, och 2) göra långtidsregistrering av sittrycksdata (dagar).

Huvudsyfte

Huvudsyftet är att förbättra trycksårsprofylaxen hos RMP genom användning av en tryckstyrd larmanordning. För att uppnå detta behöver ytterligare metodutveckling ske, samt vidare utvärdering/utveckling av tryckmätningsprototypen.

Delsyften

1. att kartlägga RMPs sitt- och avlastningsmönster under dagliga aktiviteter, och om möjligt korrelera detta med tidigare trycksårsutveckling.
2. att bestämma det kliniskt användbara gränsvärdet (tryck * tid) för prototypens larmfunktion.

Diskussion

Genom att undersöka ovanstående är målsättningen att ha en funktionell mobil tryckmätningsutrustning som kan användas som larm för den enskilde patienten. Efter ytterligare vidareutveckling och metodstudier blir det möjligt att använda tryckmätningsutrustningen i forskningssyfte för att kartlägga tryckförändringar över tid i olika situationer även för andra patientgrupper, t ex inom äldrevård och/eller intensivvård.

Decision

Decision date: 2006-11-27

Applied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
260 1200 
Driftsmedel
200 0000 
460 1200 

Utvärdering av trycksårslarm | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7361