Trombocyttranskript och proteinsyntes | Application
Trombocyttranskript och proteinsyntes
Registration number: LIO-73761
Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
Application started by: Majid Osman, 2009-09-09
Professional title at the time of application: Medicine doktor, Kemist
Work place at the time of application: Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Klinisk Kemi
Last updated / corrected by: Jennie Stenman, 2012-01-02
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Majid Osman
Adjungerad biträdande professor, docent i medicinsk genetik, sjukhuskemist, Diagnostikcentrum

Fortsättning på tidigare ansökan om forskningsveckor (föregående ansökan är elektronisk)

  1. LIO-26291 : Trombocyttranskript och proteinsyntes, Forskningsveckor för DISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2009
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-09-14 , Applicant: Majid Osman, Diagnostikcentrum, Klinisk Kemi
  2. LIO-73761 : Trombocyttranskript och proteinsyntes, Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning - Fortsättningsansökan (föregående ansökan elektroniskt)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2009-09-09 , Applicant: Majid Osman, Diagnostikcentrum, Klinisk Kemi

Ansökan avser

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Handledare / Medarbetare

Tomas Lindahl
Professor, Överläkare, Medicinska fakulteten, Diagnostikcentrum
Roll i projektet:
Är medansvarig för studiedesign och rapportering.
Produktionsenhet:
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland (LMC)
Postadress:
Klinisk kemi Ingång 67 581 85 Linköping

Projektets innehåll

Kort sammanfattning

Trombocyter (blodplättar) är små kärnlösa celler som deltar i fysiologiskt livsviktiga processer som blodkoagulation, sårläkning, m.m. De saknar DNA och har därför ingen egen transkription. Nya observationer visar dock att trombocyter innehåller detekterbara mRNA mängder och att aktiverade trombocyter syntetiserar nya och fysiologiskt betydelsefulla proteiner. I projektet undersöker vi ett antal viktiga gener i trombocyter för att studera om och i vilken omfattning dessa gener är aktiva i trombocyter. Det handlar om transkript för gener kodande för proteiner involverade i trombocytsignalering, endotelcellfunktion, koagulation och fibrinolys. Totalt studerar vi över 90 gener i trombocyter. En del av dessa gener är involverade även i aterosklerotiska processer i kärlväggen. Transkript för dessa proteiner kan variera vid olika kliniska manifestationer. Det är inte utrett om trombocyter exempelvis vid hjärtkärl sjukdomar innehåller annorlunda transkriptom jämfört med friska, eller om de förändrar syntes för viktiga proteiner vid olika patologiska tillstånd och eventuella betydelse av detta för sjukdomsprogress ooch behandling. Vi vill därför också belysa proteinsyntes för viktiga proteiner i trombocyter. Vi studerar både vilande och trombin-aktiverade trombocyter. Trombin är ett enzym som aktiverar trombocyter via trombinreceptorerna PAR1 och PAR4. Det är en betydelsefull aktiveringsväg som leder till en kaskad av intracellulär signalering och slutligen att trombocyter ändrar form samt frisätter kalcium och en rad andra molekyler.

Det finns några microarray studier i litteraturen som uppskattade att cirka 10% av alla humana gener (cirka 3000) uttrycks i trombocyter. Men microarray är en osäker metod varför det alltid är nödvändigt att bekräfta resultatet med en kvantitativ metod (exvis me qPCR). I detta projekt använder vi realtids PCR baserad på TaqMan® Custom Array i form av 384-brunn mikrovätskekort som innehåll PCR-primrar för de gener vi vill studera. Vi använder trombocytkoncentrat från friska blodgivare för att undersöka trombocttranskript och proteinsyntes. Trombocytkoncentrat innehåller normalt små mängder kontaminerande leukocyter (<1x109/L). Eftersom dessa är stora celler med kärna innehåller de betydande antal mRNA molekyler och måste avlägsnas innan trombocyttranskript kan studeras. Vi använder därför dynabeads immobliserade med antikroppar riktade mot leukocytspecifik antigen (CD45) för att ta bort leukocyter.

Vårt primära resultat rapporterar en rad nya mRNA som tidigare inte bekräftats i trombocyter. Vi har också visa indikationer som visar skillnader mellan vilande och aktiverade trombocyter i mRNA mängder. Projektets nästa fas är att studera om mRNA vi hittade i trombocyter också används för proteinsyntes. Vi kommer även att studera trombocter som aktiveras med andra aktivatorer.

Vetenskaplig redovisning

Lägesrapport /Uppdaterad lägesrapport är lämnad i originalansökan

checked Ja

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum225 000
Granted sum75 000

Grant providers for application

Region Östergötland
Fund group: Forskningstid för personer med medellång vårdutbildning

Contributes with 75000 SEK


Trombocyttranskript och proteinsyntes | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/73761