Studier av estrogenets effekter på ischemisk hjärnskada och neuropeptider | Application
Studier av estrogenets effekter på ischemisk hjärnskada och neuropeptider
Registration number: LIO-7489
Ansökan medel för nydisputerade läkare 2007
Application started by: Annette Theodorsson, 2006-05-30
Professional title at the time of application: Överläkare, MD., PhD
Work place at the time of application: Neurokirurgiska kliniken, US Linköping
Last updated / corrected by: Agneta Linghag, 2009-08-21
Application received by: Region Östergötland
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Annette Theodorsson
Överläkare, Bitr Professor, Neurokirurgiska kliniken, US Linköping

Välj den originalansökan du söker fortsatt anslag för

  1. LIO-7489 : Studier av estrogenets effekter på ischemisk hjärnskada och neuropeptider, Ansökan medel för nydisputerade läkare 2007
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2006-05-30 , Applicant: Annette Theodorsson, Neurokirurgiska kliniken, US Linköping
  2. LIO-14811 : Studier av estrogenets effekter på ischemisk hjärnskada och neuropeptider, Medel för nydisputerade fortsättningsanslag 2009 (föregående ansökan elektronisk)
    Granted and completed Granted and completed
    application started: 2008-05-04 , Applicant: Annette Theodorsson, Neurokirurgiska kliniken, US Linköping

Övergripande projektinformation

Sammanfattning av forskningsprogram (max 2000 tecken)

Estrogen har fler funktioner i kroppen än de rent reproduktiva. Bl a en tillväxtfrämjande – neurotrof – funktion på hjärnan genom att påverka neurogenesen, neuronal differentiering samt neuronal överlevnad. En del av estrogenets effekter kan förmedlas genom neuropeptiderna galanin och NPY vars koncentrationer i hjärnan reagerar kraftigt på blodets estrogenkoncentrationer. Neuropeptider uppregleras vid stress/skada och utövar sannolikt sin effekt vid dessa tillstånd.

Vi har utvecklat en tillförlitlig djurexperimentell stroke modell-temporär/fokal.Primära frågeställning är om estrogenets förmodade neuroprotektiva effekt till viss del kunde vara medierad genom dess effekter på neuropeptiderna galanin och NPY.

Planerade studier
Experimentella. Studier i vår strokemodell där effekten av akut estrogen administrering vid stroke resp. effekten av långtidsbehandling med låga fysiologiska estrogen doser på ischemiska hjärnskadan undersöks. Studie av bakomliggande mekanism i den ischemiska skadans effekt på galanin koncentrationen i hippocampus.Studie av effekten av estrogen administrationssätt och mätmetod på plasmakoncentrationen av 17β-estradiol.
Humana. Undersöka neuropeptiden galanin hos patienter med hjärnischemi via mikrodialys av hjärnans extracellulära vätska

Orsakerna till hjärnskador vid syrebrist har ffa sökts bland excitatoriska aminosyror och kalcium, men läkemedel mot deras skadliga effekter har ännu inte visat sig effektiva vid strokebehandling hos människa. Våra studier av estrogenets kraftiga och snabba effekter på galanin/NPY i hjärnan kan bidra till förståelsen av estrogenets effekter på hjärnan både under mensturationscykeln och vid hjärnans reaktion på syrebrist. Behovet av nya metoder för att minska hjärnskador efter stroke är stort. Neuropeptiderna galanin o NPY kan vara inblandade och vi vill dels undersöka mekanismen för deras effekter, men även om man kan utnyttja behandling med kända medel som påverkar deras koncentrationer i behandling av stroke.

Rapport vid projektets avslutande

Rapport

Av de i min ursprungliga forsknigsplan angivna planerade studierna är en studie helt avslutad vilken resulterade i 2 artiklar vilka har submittats till Scan J Clin Lab Invest april 2008. I denna studie undersökte vi Effekten av administrationssätt och mätmetod på plasma koncentrationen av 17β- estradiol.

1. Ström J O, Theodorsson E, Theodorsson A. Order of magnitude differences between methods for maintaining physiological 17β-estradiol concentrations in ovariectomized rats. Submitted to SJCLI 2008
2. Ström J O, Theodorsson A, Theodorsson E. Substantial discrepancies in 17β-estradiol concentrations obtained with three different commercial direct radioimmunoassay kits in rat sera. Submitted to SJCLI 2008

En studie pågår där Estrogenets effekt på hjärnskada efter avstängning av mellersta hjärnartären på råtta undersöks.
Avsikten är att undersöka om de koncentrationer av estradiol som förekommer under normal mensturationscyklus hos råttor skyddar mot hjärninfarkt.
Vi avser att i denna studie undersöka 1) hur normala koncentrationer av estrogen påverkar hjärnskadan efter avstängning av mellersta hjärnartären, och om 2) utsättande av estrogen eller 3) akut tillförsel av detsamma i samband med avstängningen av hjärnartären påverkar skadeutbredningen.

Ytterligare två djurexperimentella studier i vår stroke modell på råtta (ej med i ursprungliga forskningsplanen) har resulterat i en publicerad artikel under 2008 samt ett manuskript där dock en experimentell komplettering ska genomföras.
Måttlig hypotermis effekt på galanin koncentrationerna och den ischemiska lesionen i rått hjärna.
Theodorsson A, Holm L, Theodorsosn E (2008). Hypothermia-induced increase in galanin concentrations and ischemic neuroprotection in the rat brain. Neuropeptides 42(1);79-87

Publikationer (publicerade, in press, accepterade, manuskript)

Följande publikationer har producerats under tiden jag erhållit forskningstid/medel för nydisputerade (2007-2008):
1. Bobinski L, Boström S, Zsigmond P, Theodorsson A (2007). Leptomeningeal cyst due to vacuum extraction delivery in a twin infant. Acta Neurochir 149(3):319-23; discussion 323.
2. Sturnegk P, Mellergård P, Yonas H, Theodorsson A, Hillman J (2007). Potential use of quantitative bedside CBF monitoring (Xe-CT) for decision making in neurosurgical intensive care. Br J Neurosurg 21(4):332-9
3. Theodorsson A, Holm L, Theodorsosn E (2008). Hypothermia-induced increase in galanin concentrations and ischemic neuroprotection in the rat brain. Neuropeptides 42(1);79-87
4. Ström J O, Theodorsson E, Theodorsson A. Order of magnitude differences between methods for maintaining physiological 17β-estradiol concentrations in ovariectomized rats. Submitted to SJCLI 2008
5. Ström J O, Theodorsson A, Theodorsson E. Substantial discrepancies in 17β-estradiol concentrations obtained with three different commercial direct radioimmunoassay kits in rat sera. Submitted to SJCLI 2008
6. Theodorsson A, Holm L, Hökfelt T, Theodorsson E. A dose-response study of the effects of intracerebroventricularly administered galanin on cerebral ischemic lesions after focal and transient occlusion of the middle cerebral artery in female rats. Manuscript
7. Mutalifu Y, Omata H, Theodorsson A, Sjöberg F, Theodorsson E. Effect of acupuncture-like stimulation on the size and localization of brain infarcts caused by temporary occlusion of the middle cerebral artery in rats. Manuscript
8. Bobinski L, Boström S, Theodorsson A. Complication of silastic dural substituet 32 years after duraplasty; low-virulence infection. Manuscript

Decision

Decision date: 2006-11-27

Applied sumDecision SEKDecision comment
Lönekostnad
358 360358 360100% av äskade medel
Driftsmedel
200 000200 000Justering tilldelat belopp
558 360558 360 

Grant providers for application

Centrala ALF-medel
Fund group: Medel för nydisputerade

Contributes with 558360 SEK


Studier av estrogenets effekter på ischemisk hjärnskada och neuropeptider | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/7489