Motiverande samtal för ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept på sjukhus | Application
Motiverande samtal för ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept på sjukhus
Registration number: LIO-79381
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Marita Ström, 2009-09-21
Professional title at the time of application: verksamhetschef
Work place at the time of application: Rehabgruppen NSC
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Marita Ström
verksamhetschef, Psykiatriska kliniken NSC

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Per Nilsen
Civilekonom, Handelshögskolan, Sthlm, Medicinska fakulteten, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten
Ingrid Thyberg
Leg Arbetsterapeut , Reumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum

Lena Lindhe Söderlund
Folkhälsovetare, kurator, Enheten för hälsoanalys
Anna-Karin Schöld
Hälsoprocessledare, Närsjukvården i västra Östergötland, Staben Motala lasarett
Mattias Sundqvist
Leg. Arbetsterapeut, Rehabiliteringsenheten Eksjöklinikerna Arbetsterapin
Marie Simonsson
Leg sjukgymnast, Landstinget i Kalmar Län, Kliniken för habilitering och rehabilitering
Charlotte Lindén
arbetsterapeut, Samrehab/akutblocket Västerviks sjukhus

Projektets innehåll

Sammanfattning

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FAR) i hälso- och sjukvården är en strategi för att uppnå ökad fysisk aktivitet. Motiverande samtal (motivational interviewing = MI) är en samtalsform som alltmer har uppmärksammats som en lovande metod för att öka patienters motivation att förändra sina levnadsvanor. Trots att evidensen för MI inte är helt övertygande, säger sig vårdgivare uppleva metoden som ändamålsenlig hälsofrämjande arbete. Landstinget i Östergötland har uppmärksammat betydelsen av fysisk aktivitet för ett stort antal diagnoser där evidens kan påvisas för hälsofrämjande effekter av FAR. Det finns särskilda mål och för detta arbete exempelvis livsstilsrådgivning och stöd till förändring av levnadsvanor. FAR är en metod i detta arbete som särskilt betonas inom slutenvården.

Projektets syfte är att åstadkomma ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept och ökad följsamhet till dessa recept genom att utveckla och implementera en modell för MI-utbildning som underlättar arbete med fysisk aktivitet i klinisk praxis.

Projektet omfattar tre grupper (Bilaga 1)
1. Interventionsgrupp 1 deltar i en MI-workshop, som följs av fem PBL-tillfällen med fokus på MI i praktiskt arbete. PBL-arbetet inleds ungefär en månad efter avslutad MI-workshop. I denna grupp inkluderas 50 medarbetare på Rehabgruppen NSC, US i Linköping. Rehabgruppen NSC består av ett femtiotal anställda, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
2. Interventionsgrupp 2 medverkar i motsvarande MI-workshop, men deltar inte i något uppföljande PBL-arbete. I denna grupp inkluderas 25 medarbetare från sjukhusen i Kalmar och Västervik.
3. Kontrollgruppen erhåller ingen MI-utbildning inom ramen för projektet, men erbjuds en tvådagars MI-workshop efter att projektet har avslutats. Kontrollgruppen utgörs av 25 medarbetare från Höglandssjukhuset i Eksjö.

MI-utbildningen genomförs som en två dagars workshop som blandar teori och övningar kring MI kopplat till fysisk aktivitet. PBL-grupperna följer en etablerad PBL-mall och leds av handledare med erfarenhet.

Enkätutvärdering sker utifrån Kirkpatricks modell (1) reaktioner, t.ex. i form av hur relevant och användbar utbildningen upplevdes vara; (2) kompetens, dvs. i vilken utsträckning som utbildningen ledde till förbättrade MI-färdigheter; (3) klinisk tillämpning av MI i vardaglig vård som följd av utbildningen; och (4) effekter på patientnivå som kan relateras till vårdgivares medverkan i MI-utbildningen (Bilaga 1).

Projektets förväntade kliniska nytta är ökad fysisk aktivitet hos patienter för att åstadkomma minskad ohälsa och ökad livskvalitet, vilket leder till reducerade kostnader inom hälso- och sjukvården och för samhället. Förutom detta förväntas utbildning, tillämpning och uppföljning av metodkunskapen kunna vara mycket användbar generellt för rehabiliteringsmedarbetare. Projektet bör kunna resultera i utveckling av en fungerande modell för MI-utbildning för personal inom hälso- och sjukvården.

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

Motiverande samtal för ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept på sjukhus | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/79381