Uppföljning av Outcome och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgått kontinuerlig dialysbehandling (CRRT) på Intensivvårdsavdelning. | Application
Uppföljning av Outcome och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgått kontinuerlig dialysbehandling (CRRT) på Intensivvårdsavdelning.
Registration number: LIO-83231
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Anneli Hermansson, 2009-09-28
Professional title at the time of application: Intensivvårssjuksköterska
Work place at the time of application: Anestesi- och operationscentrum, Intensivvårdsavdelningen
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Anneli Hermansson
Intensivvårssjuksköterska, Sinnescentrum

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen

Lotti Orwelius
Docent /Intensivvårdssjuksköterska, Enheten för hälsoanalys, Sinnescentrum
Martin Golster
Intensivvårdskliniken, US

Projektets innehåll

Sammanfattning

CRRT, continous renal replacement therapy är en kontinuerlig dialysbehandling som ges till svårt sjuka patienter. Intensivvårdssjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och utför behandlingen under dygnets alla timmar. Akut njursvikt är ett vanligt förekommande problem inom intensivvården inte enbart pga av sjukdomstillståndet och hög mortalitet utan också för höga kostnader.

Studiens syfte är att kartlägga behandlingsresultat och Outcome hos patienter som fått CRRT-behandling på intensivvårdsavdelningen i Linköping, Norrköping eller Jönköping under åren 2003 och framåt. Syftet är också att utvärdera patientens hälsorelaterade livskvalitet hos denna grupp med mätinstrumentet Short Form-36 (SF - 36).

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

Uppföljning av Outcome och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgått kontinuerlig dialysbehandling (CRRT) på Intensivvårdsavdelning. | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/83231