Kan en post-IVA mottagning användas till att förbättra vårdkvaliteten för patienter vårdade på intensivvårdsavdelning? | Application
Kan en post-IVA mottagning användas till att förbättra vårdkvaliteten för patienter vårdade på intensivvårdsavdelning?
Registration number: LIO-83281
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Susanna Lidebjer, 2009-09-28
Professional title at the time of application: Intensivvårdssjuksköterska
Work place at the time of application: Intensiven
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-02
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Susanna Lidebjer
Intensivvårdssjuksköterska, Intensiven

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen

Lotti Orwelius
Docent /Intensivvårdssjuksköterska, Enheten för hälsoanalys, Sinnescentrum
Nicholas Wyon
Överläkare och medicinskt ledningsansvarig, Sinnescentrum

Projektets innehåll

Sammanfattning

Uppstart av post-IVA mottagning på intensiven US.
Uppföljning av intensivvårdspatienter är stimulerande och kunskapen om hur dessa patienter mår kan leda till en utveckling av intensivvården och förbättra dessa patienters situation. Forskning visar att intensivvårdspatienter upplever flera problem efter sin tid på Intensivvårdsavdelningen, såsom sömnsvårigheter, mardrömmar, post traumatiskt stressyndrom, vilka kan försämra den hälsorelaterade livskvaliten för dessa patienter. Med hjälp av dagböcker från vårdtiden ger vi patienten en bild av vad som verkligen hände. Minnesluckor kan fyllas med information, dessutom kan fotografier tagna under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen ge ytterligare förklaringar. Då patienten kallas tillbaka till en post-IVA mottagning kan patienten berätta om sina upplevelser och vi på avdelningen får en bra möjlighet att lära oss hur intensivvården upplevs av våra patienter. Detta ser vi som en viktig del av kvalitetsförbättringsarbetet på intensivvårdsavdelningen. Patienterna erbjuds möjlighet att gå runt på avdelningen och se var de vårdades och vilka apparater etc. som användes. Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) har gett ut rekomendationer om uppföljning av patienter vårdade på en intensivvårdsavdelning bör finnas. De rekommenderar uppföljningsmottagningar där funktioner, hälsorelaterad livskvalitet och sociodemografiska data(1). Vi saknar uppföljning för intensivvårdspatienterna idag.

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum135 000
Granted sum0

Kan en post-IVA mottagning användas till att förbättra vårdkvaliteten för patienter vårdade på intensivvårdsavdelning? | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/83281