Randutbildning Neonatal Intensivvård | Application
Randutbildning Neonatal Intensivvård
Registration number: LIO-84291
Medel för Resestipendium
Application started by: Ingela Danielsson, 2009-09-29
Professional title at the time of application: barnläkare
Work place at the time of application: Barnkliniken
Last updated / corrected by: Gästforskare/Resebidrag Beslut, 2009-11-19
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Ingela Danielsson
barnläkare, Barnkliniken

Övergripande projektinformation

Kön (för statistiska ändamål)

Kvinna

Klinik

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken US

Ansökan avser

Medel för Resestipendium

Forskningsområde

Anestesi och intensivvård

Projektplan

Beskrivning av den tid och lokalisation som stipendiet avser

Den Neonatala intensivvårdsavdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna är Sveriges största enhet för högspecialiserad neonatal intensivvård. Patientunderlaget är stort och genomströmningen av patienter likaså. Där finns goda möjligheter att även på en kortare tid få ta del av en stor mängd mycket omfattande neonatal intensivvård.Tre månaders tjänstgöring där kan ge mycket arbete med och erfarenheter kring neonatal intensivvård exvis NO-(kväveoxid)-behandling av sk persisterande fetal cirkulation, Kylbehandling av barn som drabbats av asfyxi (syrebrist) runt förlossningen inkl monitorering av dessa barn med bla CFM (cerebral function monitoring) samt avancerad respiratorvård av extremprematura och fullgångna barn.Pre-och postoperativ utredning och vård av nyfödda eller prematurfödda.

Decision

Decision date: 2009-11-19

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Lön inkl LKP
3x 48.000:-144 0000 
Resekostnader
ToR Linkpg-Sthlm 1g/v12 0000 
Hyreskostnader
 3 0000 
Traktamente (50%)
 1 0000 
Traktamente (25%)
 1 0000 
sum161 0000 

Randutbildning Neonatal Intensivvård | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/84291