Effekten av motståndsandning (PEP-ventil) hos patienter med kirurgisk luftväg (trackealkanyl) på intensivvårdsavdelning på US Linköping | Application
Effekten av motståndsandning (PEP-ventil) hos patienter med kirurgisk luftväg (trackealkanyl) på intensivvårdsavdelning på US Linköping
Registration number: LIO-85291
Forskningsveckor för ODISPUTERADE landstingsanställda med medellång vårdutbildning
Application started by: Jenny Örman, 2009-09-30
Professional title at the time of application: Leg sjukgymnast
Work place at the time of application: Intensivvårdskliniken, US
Last updated / corrected by: Forskningsveckor för leg vårdyrken Beslut, 2009-12-08
Application received by: Region Östergötland
RejectedRejected
Applicant: Jenny Örman
Leg sjukgymnast, Sinnescentrum

Handledare / Medarbetare

Supervisor

Elisabeth Westerdahl
Docent, leg sjukgymnast, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Fysioterapiavdelningen, CAMTÖ
Folke Sjöberg
professor/överläkare, Intensivvårdskliniken och brännskadeavdelningen

Anders Samuelsson
överläkare, Sinnescentrum
Erik Tesselaar
Leg. Sjukhusfysiker, Medicinsk strålningsfysik, Diagnostikcentrum, Region Östergötland

Projektets innehåll

Sammanfattning

Patienter som vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) är ofta till en början nedsövda och andas med hjälp av en respirator, detta leder till att den mängd luft som finns i lungorna (funktionell residual kapacitet) är mindre än normalt vilket ökar risken för komplikationer (Warner et al 1996, Wahba 1991, Lumb 2003). Patienterna på IVA är dessutom helt sängliggande i minst ett par dagar under denna initiala vård vilket ytterligare ökar risken för komplikationer. När sedan mobiliseringen kan påbörjas är det inte möjligt för patienterna att sitta upp i tillräckligt stor omfattning för att helt motverka dessa risker. För dessa patienter används därför på de flesta sjukhus i Sverige motståndsandning på trachealkanylen som komplement till mobiliseringen, däremot finns det inga vetenskapliga bevis för att detta har effekt.

Studien kommer att göras i slutskedet av IVAvårdtiden på vuxna, vakna patienter som klarar av att andas utan respirator under ett par timmar i följd. Utvärdering kommer att ske med artärblodprover från den artärnål som patienten erhållit i början av sin vårdtid samt icke-invasivt med elektrisk impedans tomograf, pulsoximeter och räkning av andningsfrekvens.

Decision

Decision date: 2009-12-14

Decision 
Applied sum18 000
Granted sum0

Effekten av motståndsandning (PEP-ventil) hos patienter med kirurgisk luftväg (trackealkanyl) på intensivvårdsavdelning på US Linköping | Application, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/ansokan/85291