Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2008

Inkommna nya ansökningar odisputerade landstingsanställda - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 17 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRapport
LIO-11355Utveckling av egenvårdsstöd vid sömnstörningar för att förbättra hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med peritonealdialysbehandling i hemmetPia Yngman-Uhlin Region Östergötland, Enheten för forskningsstöd, ledningsstaben0
LIO-11385Ärlighet är en dygd.Eva Erichsén-0
LIO-11655Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningarReza Zarenoe-36 0002009-09-28
LIO-11700Rapid: Rapid Ambulation after Pci with Immediate sheath removal. Dusk or Dawn?johan höglundhjärtcentrum02008-07-01
LIO-11892Registrering av relevanta fysiologiska variabler för förebyggande av trycksår vid vila på specialmadrass eller sittunderlagSara BergstrandLinköping Universitet, Institutionen för medicin och hälsa36 0002010-09-14
LIO-11925Livskvalite hos patienter som genomgår autolog- och allogen stamcellstransplantationUlla FrödinHematologiskakliniken54 0002009-12-14
LIO-11933Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural HörselnedsättningRamesh ZarenoeHörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping36 0002010-05-27
LIO-12021Prediktivt värde för P-proteiner hos äldre-äldre relaterat till dagens referensvärden.Maria EdvardssonNärsjukvården i Finspång0
LIO-12071Hur påverkar ökat energi intag individens metabolism, välbefinnande och hälsa?Åsa ErnerssonEndokrin och Mag-Tarm Medicinska Kliniken36 0002009-11-23
LIO-12075Självständighet vid toalettbesök hos barn med ryggmärgsbråckMarie DonlauLandstingets habilitering NSC0
LIO-12097Efter- och dubbelgranskning av ultraljudsundersökning utförd av röntgensjuksköterska.Carina Tapper-0
LIO-12136Bioelecrical Impedance Analysis (BIA) nyttan av att mäta kroppssammansättning: utvärdering av BIA mätning av höftledsfraktur patienter.Yvonne WengströmSandbyhovs vårdcentral36 0002008-03-30
LIO-12276Cognitive dysfunction in individuals suffering from chronic heart failure,
focus on prevalence,clinical assessment and patient education.
Carina HjelmLinköpings Universitet-institutionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad.Medicinska fakulteten.0
LIO-12344Bandagering av tagställen för delhudstransplantation.Matilda KarlssonBrännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset0
LIO-12376Implementering av livsstilsintervention i primärvård – utveckling och utvärdering av en teoribaserad modellSiw CarlfjordLinköpings universitet IMH / Samhällsmedicin54 0002008-09-21
LIO-12381Att leva med hjärtklappning – Med fokus på symtomskattning och hälsorelaterade livskvalitetUlla Walfridsson-72 000
LIO-12429Platelets and the inflammatory response
in Alzheimer’s disease
Micha Milovanovic-36 0002008-09-01

Inkommna nya ansökningar disputerade landstingsanställda - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 7 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRapport
LIO-11356Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till HemoDiaFiltration (HDF)
Fredrik UhlinNjurmedicinska kliniken0
LIO-11408EFFEKT AV RIKTADE HÄLSOINTERVENTIONER FÖR PERSONER MED ÖKAD RISK FÖR OSTEOPOROS OCH FRAKTUR.Ann-Charlotte Grahn KronhedSjukgymnastiken Rehab Väst Vadstena60 0002010-08-13
LIO-11910Sjukfrånvaro vid nydebuterad ledgångsreumatism.
Prediktion och intervention.
Ingrid ThybergReumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum 150 0002009-11-08
LIO-11914Effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitet.Anders BroströmAvdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping 90 000
LIO-11967Biokemiska markörer för skelett och mineralmetabolismPer Magnusson-0
LIO-12134Samvård-kängurustudieEvalotte MöreliusLinköpings universitet 90 0002009-08-19
LIO-12161Information och smärtbehandling i samband med tonsilloperationElisabeth EricssonInstitutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro0

Inkommna fortsättningsansökningar - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 11 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRapport
LIO-11400Stöd och utbildning för blivande föräldrarIngegerd Ahldén-72 000 -
LIO-11422Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande gravidites- och förlossningsproblem. Sökord: obesity, pregnancy, outcome.Ing-Marie Claesson-90 000 -
LIO-11459Kan en fråga om hjärtsviktpatientens självupplevda hälsa äterspegla dennes livskvalitet och förutsäga förtida död?Peter Johansson-0 -
LIO-11518Livskvalitestudie hos patienter som genomgår autolog- och allogen stamcellstransplantationUlla FrödinHematologiskakliniken0 -
LIO-11877En populationsstudie av 85-åringar boende i Linköpings kommun, ELSA 85Ewa WressleMedicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset120 000 -
LIO-11955Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén RönningAvdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping90 000 -
LIO-12051Utandningskondensat - analysverktyg för identifiering av sjukdomsutveckling hos rökare/exrökare?Anette DavidssonFysiologiska kliniken90 000 -
LIO-12095Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen?Lotta Lindh-ÅstrandKvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping90 000 -
LIO-12292Delaktighet i den arbetsterapeutiska behandlingsplaneringen för patienter med suicidalt beteendeÅsa DaremoPsykiatriska kliniken, Universitetsjukhuset, Linköping0 -
LIO-12383Faktorer som påverkar sömnapnépatienters följsamhet till CPAP-behandling.Anders BroströmAvdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping 90 000 -
LIO-12528Kvalitetsaspekter i vården för barn och ungdomar med typ 1 diabetes ur ett patient- och vårdgivarperspektiv.Lena HanbergerInstitutionen för Medicin och Hälsa, Avd för Omvårdnad72 000 -
PublishedDocument information: Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning | Last modified: 2009-09-24 by Agneta Linghag

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/10351