Forsknings- och stipendieförvaltningen 2012 - Beviljade medel

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2012 - Beviljade medel

Antal inkommna ansökningar är - 47 st

DiarienrTitelProjekledareKlinikLiÖ StiftelserMed fak fondFond
LIO-299021Identifiering av biomarkörer som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken60 00040 000
LIO-299061Cardio protective effect of the Levosimendan in isolated rat myocardium under conditions mimicking cold cardioplegic arrest during cardiac surgery-Anti ischemic protection in relation to dose and ischemic durationZoltán Szabó-020 000
LIO-299171Protesinfektioner - kan diagnostiken blir snabbare och säkrare?Malin Bergman JungeströmKlinisk mikrobiologi020 000
LIO-300061Regulatoriska microRNA i aktivering av malignt melanom via PAR-1 trombinreceptorMajid Osman-20 5770
LIO-300161Kan ett internetbaserat program baserat på kognitiv beteende terapi lindar depressiva symtom hos patienter med hjärtsvikt?Peter Johansson-050 000
LIO-301491Med verkligheten runt hörnet!Charlotta Rehnberg-5 3830
LIO-302591Midazolam och fentanyl jämfört med analgosedering med remifentanil för sedering av respiratorvårdade patienter på IVA: en randomiserad studieAnna OscarssonANOPcentrum US030 000
LIO-304651Bild-biomarkörer för tidig diagnos av narkolepsiMaria Engström-39 17641 473
LIO-304911Nationell kartläggning av ICD-bärares livssituation; med fokus på livskvalitet, självskattad ångest & depression, personlighet, känsla av kontroll, socialt stöd, samt inställning och kunskap avseende hantering av batteribyte och omhändertagande i livets slutskede.Ingela Thylén-14 59830 000
LIO-306251Symtomgivande förmaksflimmer hos patienter aktuella för kateterablation.Symtombörda, Metabol profil, Ultraljudsfynd, Rytm, aktivering av kardiella peptider, hemodynamik och diastolisk funktion samt hälsorelaterad livskvalitet vid FörmaksflimmerHåkan WalfridssonKardiologiska kliniken, Hjärtcentrum, US035 100
LIO-306681Farmakokinetiska och farmakodynamiska studier vid behandling av Parkinsons sjukdomNil Dizdar SegrellNeurologiska kliniken, Universitetssjukhuset76 7850
LIO-307231Betydelse av cirkulerande och slemhinneassocierade antikroppar för uppkomst och progress av reumatoid artritAlf KastbomReumatologkliniken, US, Linköping40 00010 708
LIO-307271Skyddar trombocyter hjärtats myocyter från att gå i apoptos genom hyaluronsyra-beroende mekanismer?Ann-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi30 3020
LIO-308791Elektrostimuleringens påverkan av hjärnans signalsubstanser vid Parkinsons sjukdomDzeneta Nezirevic Dernroth-55 2400
LIO-308801Ett förändrat immunsvar vid kranskärlssjukdom -betydelsen av annexin-1 för immunologisk fenotyp och sjukdomsaktivitetIda BergströmAvd. Kardiovaskulär medicin, Inst. Medicin och Hälsa, HU, LiU080 000
LIO-309361Förbättras livskvalite och sexualitet ur hormonell perspektiv hos gastric-bypass opererade kvinnor 18-50 års ålder?Rebecca PaulKirurgkliniken, VIN050 000
LIO-310181Immunologiska effekter av fingolimod-behandling vid multipel sklerosCharlotte DahleKlinisk immunologi och transfusionsmedicin10 4480
LIO-310351Fortsatta studier av B-lymfocyters fenotyp och funktionella roll vid ANCA-positiv vaskulitPer Eriksson-50 0000
LIO-310731Dirigent finns - effekten av äldremottagning som komplement till vanlig vård med avseedende på livskvalitet, trygghet och mortalitet.Anne W EkdahlGeriatriska Sektionen, Medicinska Specialistkliniken, Helsingborgs Lasarett030 000
LIO-310781Cirkulerande mikroRNA för diagnostik av inflammatoriska kärlsjukdomarMårten SegelmarkAvdelningen för njurmedicin, IKVL, Lunds Universitet67 02610 000
LIO-311011Immunmognad och allergiutveckling under de första levnadsåren: Epigenetisk reglering av maternell immunitet och mikrobiell exponeringAnna ForsbergKlinisk och Experimentell Medicin, Avdelningen för Inflammations Medicin, Enheten för Autoimmunitet 060 000
LIO-312221Bäckenbottenmuskelträning efter gynekologisk cancer: effekter på inkontinens, livskvalitet och aktivitetsnivåAnna EnblomEnheten för Samordnad Cancerutredning, Närsjukvården i centrala Östergötland9 82480 000
LIO-312291Undersökning av UV-strålningens roll för uppkomst och spridning av malignt melanomPetra Wäster-060 000
LIO-312461Betydelsen av cancer-associerade fibroblaster för tillväxt, spridning och behandlingssvar hos skivepitelcancer i huvud- och halsområdetAnn-Charlotte Johansson-055 000
LIO-313011Samband mellan stress och inflammation vid kranskärlssjukdomSimon Jönsson-0100 000
LIO-313461Studier av mekanismer och riskfaktorer för utveckling av amyloidosKatarzyna Lundmark-080 000
LIO-313901Apoptosmarkörer vid ischemisk hjärtsjukdom.Aleksander SzymanowskiKardiologiska kliniken030 000
LIO-314271Nya non-invasiva metoder för målstyrd vötskeoptimering under abdominell kirurgiRobert HahnForskningsenheten, Södertälje sjukhus050 000
LIO-314431Studier avseende sköterskebaserad handhållen ultraljudsteknik på hjärtsviktsmottagning och hjärtintensivavdelning.Mikael GustafssonHjärtspecialisterna i Linköping AB030 000
LIO-314521ASTA - Arytmispecifika Symtom och hälsorelaterad livskvalitet vid TakykardiAttack och hjärtrytmrubbning.
Ett nytt sjukdomsspecifikt frågeformulär för utvärdering av symtombörda och hälsorelaterad livskvalitet för patienter med olika former av hjärtrytmrubbningar.
Ulla Walfridsson-040 000
LIO-314581Nationella diabetesregistret i klinisk verksamhet - betydelsen av kvalitetsregistret för utveckling av diabetesvården inom primärvårdenEva Törnvall-13 59020 000
LIO-314631Antigenets betydelse för uppkomst och utveckling av Kronisk Lymfatisk LeukemiAnn-Charlotte Bergh-055 167
LIO-315061Mål-kontrollerad infusion (Taget-controlled infusion/TCI) med Propofol och Remifentanil som analgo-sedering under sårvård hos patienter med brännskadaBenjamin Grossmann-090 000
LIO-315291Akuta effekter på hjärtat av strålterapi vid bröstcancer – kan ny diagnostisk teknik med ultraljud och MR leda till reducerad sen morbiditet?Jan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken30 48186 194

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2012 - Ej beviljade medel

Ansökningar som ej beviljats medel ur Stiftelseförvaltningen kan ha beviljats medel ur andra fonder, som söks vid samma ansökningstillfälle men där beslut tas i andra forum.

DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-302531Tillskott av selen/Q-10 med syfte att förbättra eller motverka försämring i hjärtfunktion. Till vilka patienter skall tillskotten ges och när inträder effekten?Peter Johansson-0
LIO-305151Vårkonsumtion hos män med celiakiSusanne Roos-0
LIO-308831Patienters upplevelser av hur livssituationen kan påverkas av att leva med förmaksflimmer.Marie StridsmanFeelgood, Linköping0
LIO-309371Hjärtsvikt vid septisk chock - biomarkörer, ekokardiografi och outcome.Lina De GeerAnestesi- och intensivvårdskliniken, Sinnescentrum, Universitetssjukhuset0
LIO-309501Kan anestesigaser ger demens?Christina EintreiIMH LÄFO/Anestesiologi0
LIO-310971Potential therapeutic application of zinc in prostate cancersamuel svensson-0
LIO-310991RadTag - Ny metodik vid avbildande cancerdiagnostiksamuel svensson-0
LIO-313821Tidig kateteravveckling vid kolonresektion och EDA (KADEDA)Vidar Hjertberg-0
LIO-313961Nya biomarkörer för att bestämma om en person har Alzheimers sjukdom.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-314531Investigation of G1-restriction (R)-point during in vitro production of cardiac progenitor cells for stem cell therapy in cardiac regeneration.Emilia WiechecLinkoping University, Department of Clinical and Experimental Medicine0
LIO-314811Stroke och fysisk träning. En randomiserad kontrollerad studie om effekterna av fysisk träning för patienter med stroke.Klas SandbergRehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping0
LIO-315001Orexin A - en möjlig antidot till narkomedel och Alzheimer?
En klinisk studie av hur halten orexin A ändras hos sövda patienter med subarachnoidalblödning samt laborativ studie av hur orexin A och narkosmedel påverkar nervceller och nervceller med alzheimersliknade utseende.
Karin Björnström KarlssonSinnescentrum, ANOPIVAkliniken Linköping0
LIO-315271Jag heter Eva Carlsson och laser termin 8 på läkarprogrammet i
Linköping. Jag ar nu i Madrid på ett utbyte som innebär en placering på ett sjukhus i 13 v. Jag söker stipendium för omkostnader under min termin i Madrid såsom boende, flygresor, och språkstudier, då CSN inte täcker allt.
Eva CarlssonLakarprogrammet Linkoping0

PublishedDocument information: Forsknings- och stipendieförvaltningen 2012 - Beviljade medel | Last modified: 2013-12-16 by Malin Järlefalk

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2012 - Beviljade medel, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/112141