Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2013 (HU) - sorterade i diarienummerordning

Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2013 (HU) - sorterade i diarienummerordning

Antal ansökningar = 20
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsSöktBeslut
LIO-272891Hjärtinfarkt hos kvinnor i yrkesverksam ålder i olika sociala miljöerCarina Wennerholm-132 00099 000
LIO-272901Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt.Johan LundgrenOmvårdnad / ISV, Linköpings universitet132 0000
LIO-273311Symptom experience and symptom management strategies in patient with chronic disease and multi-morbidityJeanette EckerbladLinköpings universitet ISV/HAV Campus Norrköping132 00077 000
LIO-273601Samband mellan kroppsfettshalt hos föräldrar och barn; en longitudinell studiePontus HenrikssonKarolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära132 000132 000
LIO-274051Livsstil och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med psykossjukdomRikard WärdigMedicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad132 00099 000
LIO-275021Postoperativ rehabilitering efter kirurgi i halsryggraden: en randomiserad kontrollerad studieJohanna WibaultRegion Östergötland, Rörelse & Hälsa, Sjukgymnast mottagning132 000132 000
LIO-275961Bedömning av arbetsförmåga vid sjukskrivning i primärvård och effekten av införandet av ett beslutsunderlagEmma Nilsing StridKumla vårdcentral, Region Örebro län132 00099 000
LIO-276841Utvärdering av familjebaserad beteendeinriktad interventions behandling för barn med fetmaMarie TederSjuksköterskeprogrammet, ISV, Linköpings Universitet, Norrköping132 00077 000
LIO-278371Designing an interventional programme to reduce health care utilization in patients with chest pain.Ghassan MouradLinköpings universitet, ISV Norrköping132 00077 000
LIO-279011Det interprofessionella teamets praktikAnnika Lindh FalkMedicinska fakulteten, ISV/IMH132 00055 000
LIO-279501Effekten av klassificeringsbaserad sjukgymnastik och träning inför ryggkirurgi: En randomiserad kontrollerad studieYvonne LindbäckAvd fysioterapi, IMH, Linköping Universitet132 00077 000
LIO-280041Hemsjukvård vid hjärtsvikt - integrerad vård för att öka patientens delaktighet, egenvårdsförmåga och tillfredsställelse med vårdenLena NäsströmEnheten för forskningsstöd, Ledningsstaben, Region Östergötland132 000110 000
LIO-280761Finns det skillnader avseende vården i livets slutskede för individer som drabbats av stroke jämfört med cancer- en registerstudie.Heléne ErikssonISV Linköpings universitet132 00044 000
LIO-280931Neurotoxiska symtom vid adjuvant cytostatikabehandling hos patienter med kolorektalcancer och dess påverkan på det dagliga livet och livskvalitet.Jenny DrottKirurgiska kliniken & Avdelning Omvårdnad Liu120 0000
LIO-281221Effekten av strukturerad träning för patienter med subacromial smärta - randomiserad klinisk studie i primärvårdJenny NordqvistLinköpings universitet, avd. fysioterapi132 00077 000
LIO-281901Patient education in connection with hip or knee replacement - evaluation and European comparison.Åsa Johansson Stark-132 00099 000
LIO-282411RemindMe - Webbaserat interaktivt mobilt påminnelsestöd för delaktighet i vardagslivetVedrana Bolic BaricInstitutionen för Samhälls och Välfärdsstudier, Linköpings universitet132 00044 000
LIO-283321Lägesändring som prevention av trycksår inom äldrevårdUlrika Källman-132 00099 000
LIO-283621Ökade delaktighetsmöjligheter i vardagen för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal - implementering av ögonstyrning av datorMaria Borgestig Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier132 00077 000
LIO-283811Subjektivt välbefinnande hos kvinnor med behandlad celiaki.Lisa Ring JacobssonKarolinska institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omv132 0000
]
PublishedDocument information: Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2013 (HU) - sorterade i diarienummerordning | Created: 2012-10-25 by Agneta Linghag

Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2013 (HU) - sorterade i diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/112721