Ansökningar till medellånga vårdutbildningar 2008

Lista över inkommna ansökningar 2009 - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Odisputerade

Antal ansökningar = 22
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRapport
LIO-23691Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.Kristina TödtLungmottagningen, SUS Lund36 000 -
LIO-25551Hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvårdLotti OrweliusAnOpIVA kliniken, Intensivvårdsavdelningen54 000 -
LIO-26111Bandagering av tagställen för delhudstransplantation
-En förbandsstudie vid Hand & Plastikkirugiska kliniken, US, Linköping
Matilda KarlssonBrännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset0 -
LIO-27721Utvärdering av sjuksköterskesamtal i tidigt skede efter nydiagnostiserad ulcerös kolit.Ewa PetterstedtLungmedicinska kliniken specmott0 -
LIO-28531Rapid Ambulation after Percutaneus Intervention Deacrease patients discomfort.johan höglundhjärtcentrum0 -
LIO-28611Body fat and energy expenditure in response to physical activity: Studies in infants and children.Hanna HenrikssonRegion Östergötland, Centrum f. verksamhetsstöd och utveckling, Verksamhetsutveckling vård och hälsa0 -
LIO-28811Celiakipatienters upplevelse av stöd vid besök hos dietist i ÖstergötlandKarin FridellMagtarmmedicinska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping0 -
LIO-29961Stressreaktioner i samband med vård av smittsam och isolerad patient.Boo JarhallSmittskydd och vårdhygien i Östergötland72 000 -
LIO-30251Riktlinjer för sjukgymnaster och distriktsläkare gällande behandling av patienter med sjukdomar inom rörelseorganen.Jonas EmmothRehab väst, Mjölby36 000 -
LIO-30501Individuellt anpassat sömnhygieniskt undervisningsprogram för patienter med peritonealdialysbehandling i hemmet - en interventionsstudiePia Yngman-Uhlin Region Östergötland, Enheten för forskningsstöd, ledningsstaben36 000 -
LIO-30521Nack och ländryggsprocessen.Lars Ankarberg-0 -
LIO-30581Kan goda levnadsvanor hos föräldrar bibehållas med ett förändrat arbetssätt hos BVC sjuksköterskorMargareta Smedberg-0 -
LIO-30661Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s diseaseMicha Milovanovic-0 -
LIO-31451Kan konditionsträning efter stroke förbättra fysiska och kognitiva funktioner?Klas SandbergRehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping0 -
LIO-33021Delaktighet i dokumentation och vårdbeslut hos inneligande patienter med diabetes typ 1, diabetes typ 2, ulcerös colit och mb chron.Hanna VestalaLandstinget i Östergötland. Magtarmmedicinska kliniken, avdelning 1836 000 -
LIO-33341Kan man undvika kolektomier hos immunsupprimerade patienter med hjälp av snabb CMV-diagnostik?Tina LundkvistKlinisk Mikrobiologi0 -
LIO-33661Preklinisk studie
Uppföljning av personer som efter en lätt traumatisk hjärnskada, har återgått i arbete efter arbetslivsinriktad rehabilitering.
Stina GunnarssonRehabiliteringsmedicinska kliniken, öppenvård0 -
LIO-34331Hjärtsvikt –
effekter på patienter och deras partner
Susanna ÅgrenThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad0 -
LIO-34551Improving the health related quality of life of patients with Inflammatory Bowel Disease.Katarina Pihl-Lesnovska-36 000 -
LIO-34851Ett rehabiliterande förhållningssätt gentemot den äldre i eget boende.Birgitta CagmoRehab Öst Vrinnevi0 -
LIO-34981Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.Eva ValterssonRehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping72 000 -
LIO-35651Smärta – inte enbart nociception!Eva Printzell-54 000 -

Disputerade

Antal ansökningar 11
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRapport
LIO-23621HDF Switch Over Study (HDF-SOS)Fredrik UhlinNjurmedicinska kliniken0 -
LIO-24071Separation av molekylära varianter av prolaktin, och hur påverkar prolaktin aktiveringen av trombocyter?Linda TillmarKlinisk kemi, Ing. 64, Laboratoriemedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping0 -
LIO-26291Trombocyttranskript och proteinsyntesMajid Osman-60 000 -
LIO-28871Samvård-känguruvårdEvalotte MöreliusLinköpings universitet 0 -
LIO-31141Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedelEva Hallert-120 000 -
LIO-31321En populationsstudie av 85-åringar boende i Linköpings kommun, ELSA 85. Uppföljning 1 år.Ewa WressleMedicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset90 000 -
LIO-32461Kognitiv dysfunktion hos kroniskt hjärtsjuka individer med inriktning på förebyggande faktorer, riskfaktorer och metoder för patientutbildning.Carina HjelmLinköpings Universitet-institutionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad.Medicinska fakulteten.36 000 -
LIO-34201Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.Ingrid ThybergReumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum 0 -
LIO-35681Profylaktisk behandling av postoperativt illamående och kräkning med dexamethasone och / eller P6-akupressur efter gynekologisk abdominal kirurgi.Aidah AlkaissiANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor0 -
LIO-35801Effekten av förebyggande behandling med Pyridoxine (vitamin B6) hos en grupp med hög risk för Illamående och kräkning (PONV)Aidah AlkaissiANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor0 -
LIO-35881Effekten av preoperative dexametason på smärta och kräkning efter elektiv tonsillectomy med/eller utan adenoidectomy hos barnAidah AlkaissiANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor0 -

Fortsättningsansökningar

Antal ansökningar = 10
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsDisp datumBeslutRapport
LIO-23461Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén RönningAvdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping - 72 000 -
LIO-24911Utandningskondensat - analysverktyg för bestämning av luftvägsinflammation?Anette DavidssonFysiologiska kliniken - 0 -
LIO-25351Fetma under graviditet. Uppföljning av en interventionsstudie gällande psykologiskt välbefinnande bland gravida obesa kvinnor.Ing-Marie Claesson- - 90 000 -
LIO-28591Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural HörselnedsättningRamesh ZarenoeHörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping - 36 000 -
LIO-28861Hypersleep; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården-en långtidsuppföljning av livskvalitet och mortalitetAnders BroströmAvdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping - 0 -
LIO-28881Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensorineurala hörselnedsättningarReza Zarenoe- - 36 000 -
LIO-30431Faktorer som påverkar sömnapnépatienters följsamhet till CPAP-behandling.Anders BroströmAvdelningen för klinisk neurofysiologi, US Linköping - 120 000 -
LIO-30991Hur påverkar ökat energi intag och en inaktiv livsstil individens hälsa och välbefinnande?Åsa ErnerssonEndokrin och Mag-Tarm Medicinska Kliniken - 36 000 -
LIO-31481Kvalitetsaspekter i vården för barn och ungdomar med typ 1 diabetes ur ett patient- och vårdgivarperspektiv.Lena HanbergerInstitutionen för Medicin och Hälsa, Avd för Omvårdnad - 90 000 -
LIO-33891Stöd och utbildning för blivande föräldrar - STUFFIngegerd Ahldén- - 72 000 -

PublishedDocument information: Ansökningar till medellånga vårdutbildningar 2008 | Last modified: 2012-10-17 by Agneta Linghag

Ansökningar till medellånga vårdutbildningar 2008, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/12801