Forsknings- och stipendieförvaltningen 2008 - Beviljade medel

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2008 - Beviljade medel

Antal inkommna ansökningar är - 61 st

Beviljade medel

Antal beviljade ansökningar är - 61 st
DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-23611Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken41 780
LIO-24511Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén RönningAvdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping68 000
LIO-25051Utveckling av biosyntetiska hornhinnor för transplantationPer Fagerholm-160 000
LIO-26301Matrix metalloproteinaser vid rektalcancerkirurgi. Har din patient dåligt läkkött?Björn Pasternak-0
LIO-27341Matrix metalloproteinaser vid tendinopati. Varför har din patient smärtande senor?Björn Pasternak-0
LIO-28471Angiotensin Converting Enzyme (ACE) - möjlig mekanism för uppkomst av åderförkalkning?Liza LjungbergMedicinska Vetenskaper, Örebro Universitet30 000
LIO-28521Analys av koagulationsprover tagna på patienter som ingått i studien "Risk/benefit med ASA (acetylsalicylsyra) hos patienter som genomgår icke-hjärtkirurgi"Christina EintreiIMH LÄFO/Anestesiologi80 000
LIO-28721MMP and PAI-1 genotype - relation till kardiovaskulär sjukdom och hjärtkärlfunktionHanna BjörckInst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi94 000
LIO-28901Fästingspridda sjukdomar - detektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodikpia forsberg-0
LIO-29761Betydelsen av proteinet psoriasin för utveckling av bröstcancerCharlotta EnerbäckIKE, avd för Dermatologi0
LIO-30001Rollen och den molekylära mekanismen för fleromättade fettsyror i behandling av hjärtarytmiSara LiinInstitutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för cellbiologi0
LIO-30011Värmevallningar och svettningar hos kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer - hur påverkas värmevallningar, sömn och livskvaliten med akupunkturbehandling ? Analys av två randomiserade, kontrollerade, prospektiva multicenter studier.Jessica FriskKirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping95 504
LIO-31271Närstående till äldre personer med stroke - deras situation och syn på betydelsefullt stöd och servicekvalitetBarbro Krevers-0
LIO-31341Cell-cell interaktioners betydelse för trombocytinducerad celltillväxt- mekanismer och relation till inflammatoriska sjukdomarAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi0
LIO-31381Hjärnans förmåga till rehabilitering hos patienter med afasiMaria Engström-0
LIO-31841Cell-cell interaktioners betydelse för trombocytinducerad celltillväxt- mekanismer och relation till aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi30 000
LIO-31911Förekomst och funktion av insulin och IGF-I receptorer i hjärtats mikrovaskulära endotelceller.Ioana Simona ChisalitaEndokrinmedicinska kliniken US97 798
LIO-31931Trombocytadhesion vid diabetes typ 1 och 2 samt effekt av proteinglykeringar på trombocytfunktionAndreas ErikssonIMH/ Avd. Läkemedelsforskning/Farmakologi30 000
LIO-32001Närstående till personer med demens – deras situation, syn på betydelsefullt stöd och mottagande av serviceBarbro Krevers-8 239
LIO-32051Kan konditionsträning efter stroke förbättra fysiska och kognitiva funktioner ?Klas SandbergRehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping0
LIO-32171Kan kroppstemperaturen kopplas till vakenhetsgrad? Kan avsaknad av temperaturskillnader under dygnet kopplas till sjukdomsgrad hos patienter med MS och obstruktiv sömnapné?Eva SvanborgNeurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys0
LIO-32341REM-sömnssjukdom hos patienter med Parkinsons sjukdomEva SvanborgNeurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys70 000
LIO-32781Sömn och immunologi hos IVA-patienterKerstin MetcalfAnestesi- och operationskliniken0
LIO-33181Kardiovaskulär risk och mekanismer kopplade till insulinresistens, metabolism och typ 2 diabetes.Fredrik NyströmIMH, KVM samt Cityhälsan Centrum (och anknytning till Endokrinmedicinska kliniken)98 562
LIO-33201Trombocytreaktivitet och inflammation vid endogen depression.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-33281Betydelsen av lokaliserad utsöndring av tillväxtfaktorer när hjärnan lär sig att seBjörn Granseth-0
LIO-33321Trombocyters roll i vårt medfödda immunförsvarCaroline BrommessonDivision of Molecular Surface Physics and Nanoscience30 000
LIO-33481Immunologiska mekanismer vid vaskulit-sjukdom. Studier av sjukdomsaktivitet och immunmodulerande behandling med fokus på B-cellsdepletion med rituximabPer Eriksson-73 597
LIO-33521Recidiverande corneala erosioner med ärftlig bakgrundBjörn HammarÖgonkliniken, SUS; Avd f Oftalmologi, IVKL, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet0
LIO-33571UVA/B påverkan på p53:s funktion i humana melanocyter och dess roll i tumörprogression; melanocyt - nevi - till utveckling av melanom.Petra Wäster-0
LIO-33621Bandagering av tagställen för delhudstransplantation- En förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken, US, Linköping.Matilda KarlssonBrännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset70 298
LIO-33641Mastcellens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdomAnders Carlsson-0
LIO-33681Tecken på depression hos vuxna vårdade för akuta bröstsmärtorClaes HallertMedicinkliniken, ViN 40 000
LIO-33771Metabol protektion av hjärtat med glutamat vid operation för instabil kranskärlssjukdom (GLUTAMICS-trial)Rolf Svedjeholm-80 000
LIO-33961Kognitiv beteendeterapi med sk Tillämpad avslappning mot klimakteriebesvär hos kvinnor med bröstcancer och effekter på salivkortisolutsöndringElizabeth Nedstrand-50 000
LIO-34001Studie av angiogenes (nybildning av blodkärl) och lymfangiogenes (nybildning av lymfkärl) i en korneal sårmodell med konfokalmikroskopi "in vivo" och immunohistokemisk teknik.Beatrice Bourghardt PeeboLinköpings Universitet, Avdelningen för Oftalmologi0
LIO-34061LäkarstudierErik SchaefferStudent på Linköpings Universitet0
LIO-34071Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Eva Swahn-0
LIO-34091Recidiverande corneala erosioner med ärftlig bakgrundBjörn HammarÖgonkliniken, SUS; Avd f Oftalmologi, IVKL, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet0
LIO-34121Orexin A - en möjlig antidot till narkosmedel?Karin Björnström KarlssonSinnescentrum, ANOPIVAkliniken Linköping0
LIO-34401Avhandling: Fokal förmakstakykardi: from substrate to catheter ablationIoan LiubaDept. of Cardiology, Univ. Hospital Linköping0
LIO-34471Koagulationspåverkan av våra vanligaste blodvolymsersättningsmedel.Joachim ZdolsekSinnesCentrum20 000
LIO-34681Antikroppar, Fc-reaktivitet och medfödda immunreaktioner vid reumatisk sjukdomThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi83 255
LIO-34821Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i strokePetter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-34941Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra symtom på inflammationDaniel BjörkIKE, Avd för cellbiologi12 476
LIO-35151Anestesi verkningsmekanismer - cellulära effekter av narkosmedelDean TurinaANOPC, K-kliniken, US19 316
LIO-35221Immunreglering vid MS med fokus på regulatoriska T-cellerCharlotte DahleKlinisk immunologi och transfusionsmedicin33 417
LIO-35271Förbättrad neuro- och buk-diagnostik med hjälp av kvantitativ magnetresonanstomografi och magnetresonansspektroskopiPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)161 323
LIO-35281Identifiering av gener och loci som är av betydelse för utveckling och manifestation av systemiska autoimmuna sjukdomarPer HultmanMol imm patologi102 648
LIO-35311Betydelsen av kolesterolinlagring i lysosomer vid neurodegenereringHanna Appelqvist-0
LIO-35331Tarmbarriärens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi0
LIO-35341"Hemmasittare" - ett växande hälso- och samhällsproblemMalin Gren LandellBarn- och ungdomspsykiatriska kliniken, US33 000
LIO-35371Utveckling av ett sjukdomsspecifikt frågeformulär ASTA (Arytmirelaterade Symtom vid TackykardiAttack)för skattning av symtom och hälsorelaterad livskvalitet vid hjärtklappningsbesvärUlla Walfridsson-0
LIO-35451Patienter med Cabergolin-behandlade prolaktinom kontrolleras avseende hjärtmuskelrörlighet och klaffunktion med vävnadsdoppler och ekokardiografi.Jeanette Wahlberg HughesEndokrinmedicinska enheten0
LIO-35521Endoskopisk undersökning av anomalier i tunntarm och colon hos patienter med akromegali och patienter med tillväxthormonbehandling sedan barndomen.Jeanette Wahlberg HughesEndokrinmedicinska enheten37 518
LIO-35551Egenvårdsutbildning efter coronarsjukdom- Implementering och utvärdering i primärvården: E-COR-PRIM-STUDIENAnita Kärner KöhlerInstitutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, LiU Norrköping, Linköpings Universitet0
LIO-35611Cellulära mekanismer för uppkomst av hjärtkärlsjukdomar hos diabetiker.Liza LjungbergMedicinska Vetenskaper, Örebro Universitet0
LIO-35641Studier av hur shear stress påverkar remodellering av aortaväggen samt uttrycket av inflammatoriska proteiner.Hanna BjörckInst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi30 000
LIO-36721Att vara närstående till någon som avlidit av stroke
- upplevelser av vården ur ett närståendeperspektiv
Maria FriedrichsenPalliativt kompetenscentrum & Inst. för Samhälls och Välfärdsstudier0
LIO-37741Lysosomernas roll vid oxidativ stressTino KurzAvdelningen för läkemedelsforskning, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)0
LIO-37831Validerings studie av nytt instrument med avseende på diagnostik av dissociativa symptom. Djupintervju för både psykologisk och somatoform dissociation.Doris NilssonBUP-Elefanten, Landstinget,, Linköping0

Avslag

Nedanstående ansökningar kan ha beviljats medel ur andra fonder, som söks vid samman ansökningstillfälle men där beslut tas i andra forum.

DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-23611Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken41 780
LIO-24511Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén RönningAvdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping68 000
LIO-25051Utveckling av biosyntetiska hornhinnor för transplantationPer Fagerholm-160 000
LIO-26301Matrix metalloproteinaser vid rektalcancerkirurgi. Har din patient dåligt läkkött?Björn Pasternak-0
LIO-27341Matrix metalloproteinaser vid tendinopati. Varför har din patient smärtande senor?Björn Pasternak-0
LIO-28471Angiotensin Converting Enzyme (ACE) - möjlig mekanism för uppkomst av åderförkalkning?Liza LjungbergMedicinska Vetenskaper, Örebro Universitet30 000
LIO-28521Analys av koagulationsprover tagna på patienter som ingått i studien "Risk/benefit med ASA (acetylsalicylsyra) hos patienter som genomgår icke-hjärtkirurgi"Christina EintreiIMH LÄFO/Anestesiologi80 000
LIO-28721MMP and PAI-1 genotype - relation till kardiovaskulär sjukdom och hjärtkärlfunktionHanna BjörckInst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi94 000
LIO-28901Fästingspridda sjukdomar - detektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodikpia forsberg-0
LIO-29761Betydelsen av proteinet psoriasin för utveckling av bröstcancerCharlotta EnerbäckIKE, avd för Dermatologi0
LIO-30001Rollen och den molekylära mekanismen för fleromättade fettsyror i behandling av hjärtarytmiSara LiinInstitutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för cellbiologi0
LIO-30011Värmevallningar och svettningar hos kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer - hur påverkas värmevallningar, sömn och livskvaliten med akupunkturbehandling ? Analys av två randomiserade, kontrollerade, prospektiva multicenter studier.Jessica FriskKirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping95 504
LIO-31271Närstående till äldre personer med stroke - deras situation och syn på betydelsefullt stöd och servicekvalitetBarbro Krevers-0
LIO-31341Cell-cell interaktioners betydelse för trombocytinducerad celltillväxt- mekanismer och relation till inflammatoriska sjukdomarAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi0
LIO-31381Hjärnans förmåga till rehabilitering hos patienter med afasiMaria Engström-0
LIO-31841Cell-cell interaktioners betydelse för trombocytinducerad celltillväxt- mekanismer och relation till aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi30 000
LIO-31911Förekomst och funktion av insulin och IGF-I receptorer i hjärtats mikrovaskulära endotelceller.Ioana Simona ChisalitaEndokrinmedicinska kliniken US97 798
LIO-31931Trombocytadhesion vid diabetes typ 1 och 2 samt effekt av proteinglykeringar på trombocytfunktionAndreas ErikssonIMH/ Avd. Läkemedelsforskning/Farmakologi30 000
LIO-32001Närstående till personer med demens – deras situation, syn på betydelsefullt stöd och mottagande av serviceBarbro Krevers-8 239
LIO-32051Kan konditionsträning efter stroke förbättra fysiska och kognitiva funktioner ?Klas SandbergRehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping0
LIO-32171Kan kroppstemperaturen kopplas till vakenhetsgrad? Kan avsaknad av temperaturskillnader under dygnet kopplas till sjukdomsgrad hos patienter med MS och obstruktiv sömnapné?Eva SvanborgNeurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys0
LIO-32341REM-sömnssjukdom hos patienter med Parkinsons sjukdomEva SvanborgNeurofysiologiska Kliniken/IKE sektion klin neurofys70 000
LIO-32781Sömn och immunologi hos IVA-patienterKerstin MetcalfAnestesi- och operationskliniken0
LIO-33181Kardiovaskulär risk och mekanismer kopplade till insulinresistens, metabolism och typ 2 diabetes.Fredrik NyströmIMH, KVM samt Cityhälsan Centrum (och anknytning till Endokrinmedicinska kliniken)98 562
LIO-33201Trombocytreaktivitet och inflammation vid endogen depression.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-33281Betydelsen av lokaliserad utsöndring av tillväxtfaktorer när hjärnan lär sig att seBjörn Granseth-0
LIO-33321Trombocyters roll i vårt medfödda immunförsvarCaroline BrommessonDivision of Molecular Surface Physics and Nanoscience30 000
LIO-33481Immunologiska mekanismer vid vaskulit-sjukdom. Studier av sjukdomsaktivitet och immunmodulerande behandling med fokus på B-cellsdepletion med rituximabPer Eriksson-73 597
LIO-33521Recidiverande corneala erosioner med ärftlig bakgrundBjörn HammarÖgonkliniken, SUS; Avd f Oftalmologi, IVKL, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet0
LIO-33571UVA/B påverkan på p53:s funktion i humana melanocyter och dess roll i tumörprogression; melanocyt - nevi - till utveckling av melanom.Petra Wäster-0
LIO-33621Bandagering av tagställen för delhudstransplantation- En förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken, US, Linköping.Matilda KarlssonBrännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset70 298
LIO-33641Mastcellens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdomAnders Carlsson-0
LIO-33681Tecken på depression hos vuxna vårdade för akuta bröstsmärtorClaes HallertMedicinkliniken, ViN 40 000
LIO-33771Metabol protektion av hjärtat med glutamat vid operation för instabil kranskärlssjukdom (GLUTAMICS-trial)Rolf Svedjeholm-80 000
LIO-33961Kognitiv beteendeterapi med sk Tillämpad avslappning mot klimakteriebesvär hos kvinnor med bröstcancer och effekter på salivkortisolutsöndringElizabeth Nedstrand-50 000
LIO-34001Studie av angiogenes (nybildning av blodkärl) och lymfangiogenes (nybildning av lymfkärl) i en korneal sårmodell med konfokalmikroskopi "in vivo" och immunohistokemisk teknik.Beatrice Bourghardt PeeboLinköpings Universitet, Avdelningen för Oftalmologi0
LIO-34061LäkarstudierErik SchaefferStudent på Linköpings Universitet0
LIO-34071Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Eva Swahn-0
LIO-34091Recidiverande corneala erosioner med ärftlig bakgrundBjörn HammarÖgonkliniken, SUS; Avd f Oftalmologi, IVKL, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet0
LIO-34121Orexin A - en möjlig antidot till narkosmedel?Karin Björnström KarlssonSinnescentrum, ANOPIVAkliniken Linköping0
LIO-34401Avhandling: Fokal förmakstakykardi: from substrate to catheter ablationIoan LiubaDept. of Cardiology, Univ. Hospital Linköping0
LIO-34471Koagulationspåverkan av våra vanligaste blodvolymsersättningsmedel.Joachim ZdolsekSinnesCentrum20 000
LIO-34681Antikroppar, Fc-reaktivitet och medfödda immunreaktioner vid reumatisk sjukdomThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi83 255
LIO-34821Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i strokePetter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-34941Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra symtom på inflammationDaniel BjörkIKE, Avd för cellbiologi12 476
LIO-35151Anestesi verkningsmekanismer - cellulära effekter av narkosmedelDean TurinaANOPC, K-kliniken, US19 316
LIO-35221Immunreglering vid MS med fokus på regulatoriska T-cellerCharlotte DahleKlinisk immunologi och transfusionsmedicin33 417
LIO-35271Förbättrad neuro- och buk-diagnostik med hjälp av kvantitativ magnetresonanstomografi och magnetresonansspektroskopiPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)161 323
LIO-35281Identifiering av gener och loci som är av betydelse för utveckling och manifestation av systemiska autoimmuna sjukdomarPer HultmanMol imm patologi102 648
LIO-35311Betydelsen av kolesterolinlagring i lysosomer vid neurodegenereringHanna Appelqvist-0
LIO-35331Tarmbarriärens roll vid initieringen av inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi0
LIO-35341"Hemmasittare" - ett växande hälso- och samhällsproblemMalin Gren LandellBarn- och ungdomspsykiatriska kliniken, US33 000
LIO-35371Utveckling av ett sjukdomsspecifikt frågeformulär ASTA (Arytmirelaterade Symtom vid TackykardiAttack)för skattning av symtom och hälsorelaterad livskvalitet vid hjärtklappningsbesvärUlla Walfridsson-0
LIO-35451Patienter med Cabergolin-behandlade prolaktinom kontrolleras avseende hjärtmuskelrörlighet och klaffunktion med vävnadsdoppler och ekokardiografi.Jeanette Wahlberg HughesEndokrinmedicinska enheten0
LIO-35521Endoskopisk undersökning av anomalier i tunntarm och colon hos patienter med akromegali och patienter med tillväxthormonbehandling sedan barndomen.Jeanette Wahlberg HughesEndokrinmedicinska enheten37 518
LIO-35551Egenvårdsutbildning efter coronarsjukdom- Implementering och utvärdering i primärvården: E-COR-PRIM-STUDIENAnita Kärner KöhlerInstitutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier, LiU Norrköping, Linköpings Universitet0
LIO-35611Cellulära mekanismer för uppkomst av hjärtkärlsjukdomar hos diabetiker.Liza LjungbergMedicinska Vetenskaper, Örebro Universitet0
LIO-35641Studier av hur shear stress påverkar remodellering av aortaväggen samt uttrycket av inflammatoriska proteiner.Hanna BjörckInst för Medicin och Hälsa, Avd för Kardiovaskulär medicin/fysiologi30 000
LIO-36721Att vara närstående till någon som avlidit av stroke
- upplevelser av vården ur ett närståendeperspektiv
Maria FriedrichsenPalliativt kompetenscentrum & Inst. för Samhälls och Välfärdsstudier0
LIO-37741Lysosomernas roll vid oxidativ stressTino KurzAvdelningen för läkemedelsforskning, Institutionen för medicin och hälsa (IMH)0
LIO-37831Validerings studie av nytt instrument med avseende på diagnostik av dissociativa symptom. Djupintervju för både psykologisk och somatoform dissociation.Doris NilssonBUP-Elefanten, Landstinget,, Linköping0

PublishedDocument information: Forsknings- och stipendieförvaltningen 2008 - Beviljade medel | Last modified: 2010-06-30 by Agneta Linghag

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2008 - Beviljade medel, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/13091