Centrala ALF-medel 2007

Centrala ALF-projektmedel 2007 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 58 st
DiarienrTitelProjektledareBeviljatRapport
LIO-7159Reproduktion och familjebildning hos för tidigt födda och/eller tillväxthämmade män och kvinnorGunilla Sydsjö150 000 -
LIO-7160Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling (strål-, cytostatika- och antikroppsbehandling) vid Kolorektal CancerXiao-Feng Sun150 000 -
LIO-7161Sjukdomsmekanismerna bakom insulinresistens vid typ 2 diabetesPeter Strålfors150 000 -
LIO-7171Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric Magnusson150 000 -
LIO-7172Att tåla eller inte tåla - matens betydelse för att förebygga födoämnesöverkänslighet i barnaårenKarin Fälth-Magnusson150 000 -
LIO-7178Cellfusion med benmärgsderiverade makrofager vid metastaserande cancerJoar Svanvik0 -
LIO-7179Spridning av humanpatogena virus i avloppsvatten – ett allvarligt samhällsproblemPer-Eric Lindgren150 000 -
LIO-7182Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorer: molekylär terapi mot muterad FLT3 vid AMLJan-Ingvar Jönsson150 000 -
LIO-7190Bildkvalitet och patientstråldos vid datortomografi - den virtuella tomografen.Michael Sandborg150 000 -
LIO-7191Dosimetri vid brachyterapiGudrun Alm Carlsson150 000 -
LIO-7194Immunomodulatory effects exerted by HIV-1 on human Dendritic Cells and their subsequent T cell activationMarie Larsson0 -
LIO-7205Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste Länne150 000 -
LIO-7212Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny Ludvigsson150 000 -
LIO-7215Sömnstörningar, vila-aktivitet och livskvalitet hos patienter med stabil angina pektoris-ett genusperspektivUlla Edell-Gustafsson150 000 -
LIO-7229Proteinkarakterisering i humana fettceller med masspektrometriAlexander Vener150 000 -
LIO-7240Långtidsuppföljning av mödrar med psykosociala problem och deras barn behandlade på Föräldrar-spädbarn HagadalMarie Wadsby150 000 -
LIO-7241Könshormoneffekter på reglering av kärlnybildning i normalt och canceromvandlat bröstCharlotta Dabrosin150 000 -
LIO-7246Mixed reality och magnetresonans - MRxMRÖrjan Smedby0 -
LIO-7256Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomst av fetma. Studier på spädbarn och småbarn.Elisabet Forsum150 000 -
LIO-7260Funktionella polymera materialGunnar Kratz0 -
LIO-7266Varför blir inte alla sjuka i vinterkräksjukaLennart Svensson150 000 -
LIO-7269Akut pankreatit - Från experimentella studier till kliniska tillämpningarJoar Svanvik150 000 -
LIO-7271Experimentell ortopediPer Aspenberg150 000 -
LIO-7282Utveckling av biosysntetiska hornhinnorPer Fagerholm150 000 -
LIO-7295Dentala metallers förmåga att inducera hypersensitivitet , särskilt experimentell systemisk autoimmunitet: studier av patogenetiska mekanismer och dos-responsförhållandenPer Hultman150 000 -
LIO-7298Utveckling av känsliga EPR dosimetersystem för radioterapiEva Lund150 000 -
LIO-7305Hjärtsvikt i familjen – Utbildning och psykosocialt stöd till patienter med hjärtsvikt och deras anhörigaAnna Strömberg150 000 -
LIO-7306Mycobakterium tuberculosis blockerar makrofagens antimikrobiella mekanismer-varför och hur kan blockaden hävas?Maria Lerm150 000 -
LIO-7348Molekylära mekanismer för osteogenes: struktur, funktion och klinisk signifikans av de skelettspecifika isoformerna av alkaliskt fosfatasPer Magnusson150 000 -
LIO-7358Pharmacogenomic Approaches to Cancer Therapy; Focus on Haematological MalignanciesKourosh Lotfi0 -
LIO-7365Reproduktion och ImmunsystemetLeif Matthiesen0 -
LIO-7369Samspelet mellan blodplättarna och koagulationen - en tvåvägskommunikationTomas Lindahl150 000 -
LIO-7375Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksårMargareta Lindgren150 000 -
LIO-7381Överlevnad av sjukdomsframkallande mikrober inuti vita blodkroppar via manipulation av cytoskelettetBirgitta Rasmusson150 000 -
LIO-7393Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldödAnders Rosén150 000 -
LIO-7397Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle Stål150 000 -
LIO-7410Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel använda inom kärnan för de psykiatriska sjukdomarnaFinn Bengtsson150 000 -
LIO-7433Akupunkturs effekt vid strålningsinducerat illamående; en randomiserad, placebokontrollerad studieSussanne Börjeson150 000 -
LIO-7455Apototiska neutrofila granulocyter är en länk mellan innate och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle Stendahl150 000 -
LIO-7462Tryck och flöde i hjärta och kärlJan Engvall150 000 -
LIO-7463Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina Ekerfelt150 000 -
LIO-7465Betydelsen av lysosomal funktion för programmerad celldödKarin Öllinger150 000 -
LIO-7492Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan Ernerudh150 000 -
LIO-7496Subgroups based on neuromuscular control (EMG) and intrinsic muscle properties in chronic pain conditions – a base for designing individual treatment and rehabilitationBjörn Gerdle150 000 -
LIO-7507Cysteinylleukotriener: kliniska aspekter.Sven Hammarström150 000 -
LIO-7511Utvärdering av gastroserologi - en analys av blodprov för diagnostik av magsårs- och gastritrelaterade sjukdomarSven Mårdh150 000 -
LIO-7522INTERSTITIAL ALGESIC SUBSTANCES, METABOLITES AND BLOOD FLOW IN WORK-RELATED TRAPEZIUS PAIN - ALTERATIONS DURING WORKING DAY AND IMPACT OF MENTAL STRESSBritt Larsson150 000 -
LIO-7523UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITETBarbro Wijma150 000 -
LIO-7541Endokrin resistens vid behandling av bröstcancer; prekliniska och kliniska studier med fokus på VEGF/VEGFR och MAPK signalering samt proteomicsBarbro Kristina Linderholm0 -
LIO-7544Farmakogenetiska studier av tiopuriner - för individualiserad behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.Curt Peterson150 000 -
LIO-7557Semantic interoperability and data mining in biomedicine and terminology systems in laboratory medicine.Urban Forsum150 000 -
LIO-7574Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancerPeter Söderkvist150 000 -
LIO-7591Livsvillkor, Stress och Hälsa; en studie av psykobiologiska samband vid hjärtinfarktMargareta Kristenson150 000 -
LIO-7616Vätskeflöde som den drivande kraften vid proteslossningLars Johansson0 -
LIO-7645Direkta och indirekta effekter av insulinbrist på GH-IGF-I axel, kärlvägg och diabeteskomplikationerHans Arnqvist150 000 -
LIO-7646Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik Elinder150 000 -
LIO-7677Devlopment of new strategies for treatment of pregancy related pelvic girdle pain and lumbar back pain and evaluation of predictors of pelvic girdle pain and lumbar back pain in pregnant womenBirgitta Öberg150 000 -
LIO-7706Kardiovaskulära biverkningar av antipsykotiska läkemedelStaffan Hägg0 -
PublishedDocument information: Centrala ALF-medel 2007 | Last modified: 2010-03-30 by Agneta Linghag

Centrala ALF-medel 2007, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/1933