Centrala ALF-medel 2008 - Diarienummerordning

Centrala ALF-projektmedel 2008 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 56 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRapport
LIO-10389Farmakogenetiska studier av cytostatika – för individualiserad kemoterapiCurt PetersonAvdelningen för klinisk farmakologi 200 000 -
LIO-10404Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie LarssonMolekylär Virologi, IKE200 000 -
LIO-10427Utveckling och utvärdering av biosyntetiska hornhinnorPer Fagerholm-200 000 -
LIO-10431Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorerJan-Ingvar JönssonInst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13200 000 -
LIO-10437Virusorsakade gastroenteriter: sjukdomsmekanismer och värd genetiskt skydd mot infektionLennart SvenssonHU. IKE. Avd för Molekylär Virologi200 000 -
LIO-10440Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomst av fetma. Studier på spädbarn och småbarn.Elisabet Forsum-200 000 -
LIO-10447Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric MagnussonMedicinsk mikrobiologi, IKE, HU200 000 -
LIO-10448Metabolism och normal funktion för insulin och mekanismer för patogenesen vid insulinresistens och typ 2 diabetes.Peter StrålforsHälsouniversitetet, inst för klinisk och experimentell medicin200 000 -
LIO-10456Akupunktur mot illamående vid strålbehandling – en randomiserad och placebokontrollerad studieSussanne BörjesonIMH, avdelning omvårdnad + CKOC, Region Östergötland200 000 -
LIO-10463Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienterXiao-Feng Sun-200 000 -
LIO-10482Barns hälsa och barnmisshandel (Child health and child maltreatment)Carl Göran SvedinHälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri200 000 -
LIO-10501CENTRALNERVÖSA MEKANISMER BAKOM CYTOKININDUCERAD KAKEXIAnders BlomqvistDepartment of Cell Biology, Faculty of Health Sciences, Linköping University200 000 -
LIO-10525Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny LudvigssonAvd f Pediatrik, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10527Samspel mellan trombin och blodplättar - en tvåvägskommunikationTomas LindahlKlinisk kemi inom Diagnostikcentrum, Region Östergötalnd och inom IKE, Linköpings universitet200 000 -
LIO-10528Hur överlever Mycobacterium tuberculosis i humana makrofager, och hur kan makrofagen aktiveras för att eliminera infektionen?Maria LermAvd. för Mikrobiologi och Molekylär Medicin200 000 -
LIO-10546Development of immune responses to allergens and atopic disease in relation to environmental factors, particularly maternal immunity and gut floraMaria JenmalmIKE / AIR, Hälsouniversitetet i Linköping200 000 -
LIO-10549Utveckling av känsliga ESR dosimetersystem för radioterapi.Eva LundRadiofysik200 000 -
LIO-10558Optimering av bildkvalitet och stråldos inom röntgendiagnostik: utveckling av beräkningsmodell för studier av digital tomosyntesGudrun Alm CarlssonRadiation Physics Department, IMH, Linköping university200 000 -
LIO-10573Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inom kärnan av psykiatrins sjukdomarFinn BengtssonLinköpings Universitet, Klinisk farmakologi, Sektionen för läkemedelsforskning0 -
LIO-10575Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksårMargareta Lindgren-200 000 -
LIO-10587Tryck och flöde i hjärta och kärlJan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken200 000 -
LIO-10601Fosterlivets betydelse för reproduktion, infertilitet och sjuklighetGunilla Sydsjö-200 000 -
LIO-10602Bildkvalitet och patientstråldos vid datortomografi - den virtuella tomografenMichael SandborgMedicinsk strålningsfysik, DC, RÖ200 000 -
LIO-10603Apoptotiska neutrofila granulocyter är en länk mellan innate och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle StendahlMedicinsk mikrobiologi200 000 -
LIO-10626Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste LänneInstitutionen för medicin och hälsa200 000 -
LIO-10640Prospektiv studie av psykologisk stress i relation till diabetesrelaterade autoimmunitet hos barn. – En delstudie i ABIS (Alla Barn I Sydöstra Sverige)Anneli Frostell (fd. Sepa)Avd. för psykologi, Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet200 000 -
LIO-10658Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina EkerfeltKlinisk immunologi, IKE200 000 -
LIO-10659Könshormoneffekter på reglering av angiogenes i malign och normal bröstvävnadCharlotta Dabrosin-200 000 -
LIO-10670Kardiovaskulär sjukdom och antipsykotisk behandlingStaffan HäggFuturum, Region Jönköpings län och adjungerad till LÄFO, LIU0 -
LIO-10677Experimentell OrtopediPer AspenbergOrtopedi AIM/IKE200 000 -
LIO-10680Studier av genetiska nätverk i normal och malign hematopoes.Mikael SigvardssonHU, IBK, Cellbiologi200 000 -
LIO-10688Central modulering av sensoriska funktionerSivert LindströmIKE, cellbiologi200 000 -
LIO-10698Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reelt arbete vid arbetsplatsrelaterad trapeziusmyalgi - mikrodialystekniken anpassad för arbetsplatsundersökningarBjörn GerdleSmärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH200 000 -
LIO-10700Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi200 000 -
LIO-10701Interstitial algesic substances, metabolites and blood flow in work-related trapezius pain - alterations during working day and impact of mental stressBritt Larsson-200 000 -
LIO-10708Livsvillkor stress och hälsa; en studie av psykobiologiska mekanismer vid utvecklingen av hjärtinfarktMargareta Kristenson-200 000 -
LIO-10729Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutisk interventioner i HDL metabolismenMats LindahlArbets- och Miljömedicin200 000 -
LIO-10751Mechanisms and Clinicopathologic Implications of Iron Signalling, p53 and Macrophage Apoptosis in AtherosclerosisXiming Yuan-200 000 -
LIO-10755Molekylära mekanismer vid normal och patologisk benomsättningPer Magnusson-200 000 -
LIO-10795Hjärtsvikt i familjen – Utbildning och psykosocialt stöd till patienter med hjärtsvikt och deras anhörigaAnna StrömbergInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad och hjärtmedicincentrum Universitetssjukhuset200 000 -
LIO-10812Cysteinylleukotriener: kliniska aspekterSven Hammarström-200 000 -
LIO-10814Autoantikroppar, Fc-receptorer och fagocyter vid reumatisk sjukdomThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi200 000 -
LIO-10818Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldödAnders RosénCellbiologen200 000 -
LIO-10821Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle StålIKE, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi200 000 -
LIO-10828Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancerPeter SöderkvistCellbiologen, IKE200 000 -
LIO-10829Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan ErnerudhIKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet200 000 -
LIO-10834Utveckling av nya behandlingsstrategier för gravida med rygg- och bäcken relterade besvärBirgitta ÖbergLinköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10836Cell fusion, lateral ologonucleotidtransport och cancerJoar SvanvikTransplantationscentrum, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg0 -
LIO-10861Stress och stroke, SoS-studienKerstin Ekberg-200 000 -
LIO-10865Orsak, konsekvenser och behandling av rubbningar i IGF-systemet vid diabetes.Hans Arnqvist-200 000 -
LIO-10868Induction of hypersensitivity by dental materials with special emphasis on experimental systemic autoimmunity:pathogenetic mechanisms and dose-response relationshipsPer HultmanMol imm patologi200 000 -
LIO-10876UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITETBarbro WijmaGenus och medicin200 000 -
LIO-10886Betydelsen av lysosomstabilitet vid programmerad celldödKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10893Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik ElinderLinköpings Universitet, IKE, Neurobiologi200 000 -
LIO-10896Spridning av humanpatogena virus i avloppsvatten – ett allvarligt samhällsproblemPer-Eric LindgrenIKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping200 000 -
LIO-10926Mixed Reality och Magnetresonans - MR*MRÖrjan SmedbyCMIV/Röntgen, BMC, Linköping0 -

Ej slutförda

Slutförda

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRapport
LIO-10389Farmakogenetiska studier av cytostatika – för individualiserad kemoterapiCurt PetersonAvdelningen för klinisk farmakologi 200 000 -
LIO-10404Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie LarssonMolekylär Virologi, IKE200 000 -
LIO-10427Utveckling och utvärdering av biosyntetiska hornhinnorPer Fagerholm-200 000 -
LIO-10431Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorerJan-Ingvar JönssonInst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13200 000 -
LIO-10437Virusorsakade gastroenteriter: sjukdomsmekanismer och värd genetiskt skydd mot infektionLennart SvenssonHU. IKE. Avd för Molekylär Virologi200 000 -
LIO-10440Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomst av fetma. Studier på spädbarn och småbarn.Elisabet Forsum-200 000 -
LIO-10447Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric MagnussonMedicinsk mikrobiologi, IKE, HU200 000 -
LIO-10448Metabolism och normal funktion för insulin och mekanismer för patogenesen vid insulinresistens och typ 2 diabetes.Peter StrålforsHälsouniversitetet, inst för klinisk och experimentell medicin200 000 -
LIO-10456Akupunktur mot illamående vid strålbehandling – en randomiserad och placebokontrollerad studieSussanne BörjesonIMH, avdelning omvårdnad + CKOC, Region Östergötland200 000 -
LIO-10463Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienterXiao-Feng Sun-200 000 -
LIO-10482Barns hälsa och barnmisshandel (Child health and child maltreatment)Carl Göran SvedinHälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri200 000 -
LIO-10501CENTRALNERVÖSA MEKANISMER BAKOM CYTOKININDUCERAD KAKEXIAnders BlomqvistDepartment of Cell Biology, Faculty of Health Sciences, Linköping University200 000 -
LIO-10525Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny LudvigssonAvd f Pediatrik, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10527Samspel mellan trombin och blodplättar - en tvåvägskommunikationTomas LindahlKlinisk kemi inom Diagnostikcentrum, Region Östergötalnd och inom IKE, Linköpings universitet200 000 -
LIO-10528Hur överlever Mycobacterium tuberculosis i humana makrofager, och hur kan makrofagen aktiveras för att eliminera infektionen?Maria LermAvd. för Mikrobiologi och Molekylär Medicin200 000 -
LIO-10546Development of immune responses to allergens and atopic disease in relation to environmental factors, particularly maternal immunity and gut floraMaria JenmalmIKE / AIR, Hälsouniversitetet i Linköping200 000 -
LIO-10549Utveckling av känsliga ESR dosimetersystem för radioterapi.Eva LundRadiofysik200 000 -
LIO-10558Optimering av bildkvalitet och stråldos inom röntgendiagnostik: utveckling av beräkningsmodell för studier av digital tomosyntesGudrun Alm CarlssonRadiation Physics Department, IMH, Linköping university200 000 -
LIO-10575Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksårMargareta Lindgren-200 000 -
LIO-10587Tryck och flöde i hjärta och kärlJan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken200 000 -
LIO-10601Fosterlivets betydelse för reproduktion, infertilitet och sjuklighetGunilla Sydsjö-200 000 -
LIO-10602Bildkvalitet och patientstråldos vid datortomografi - den virtuella tomografenMichael SandborgMedicinsk strålningsfysik, DC, RÖ200 000 -
LIO-10603Apoptotiska neutrofila granulocyter är en länk mellan innate och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle StendahlMedicinsk mikrobiologi200 000 -
LIO-10626Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste LänneInstitutionen för medicin och hälsa200 000 -
LIO-10640Prospektiv studie av psykologisk stress i relation till diabetesrelaterade autoimmunitet hos barn. – En delstudie i ABIS (Alla Barn I Sydöstra Sverige)Anneli Frostell (fd. Sepa)Avd. för psykologi, Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet200 000 -
LIO-10658Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina EkerfeltKlinisk immunologi, IKE200 000 -
LIO-10659Könshormoneffekter på reglering av angiogenes i malign och normal bröstvävnadCharlotta Dabrosin-200 000 -
LIO-10677Experimentell OrtopediPer AspenbergOrtopedi AIM/IKE200 000 -
LIO-10680Studier av genetiska nätverk i normal och malign hematopoes.Mikael SigvardssonHU, IBK, Cellbiologi200 000 -
LIO-10688Central modulering av sensoriska funktionerSivert LindströmIKE, cellbiologi200 000 -
LIO-10698Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reelt arbete vid arbetsplatsrelaterad trapeziusmyalgi - mikrodialystekniken anpassad för arbetsplatsundersökningarBjörn GerdleSmärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH200 000 -
LIO-10700Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi200 000 -
LIO-10701Interstitial algesic substances, metabolites and blood flow in work-related trapezius pain - alterations during working day and impact of mental stressBritt Larsson-200 000 -
LIO-10708Livsvillkor stress och hälsa; en studie av psykobiologiska mekanismer vid utvecklingen av hjärtinfarktMargareta Kristenson-200 000 -
LIO-10729Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutisk interventioner i HDL metabolismenMats LindahlArbets- och Miljömedicin200 000 -
LIO-10751Mechanisms and Clinicopathologic Implications of Iron Signalling, p53 and Macrophage Apoptosis in AtherosclerosisXiming Yuan-200 000 -
LIO-10755Molekylära mekanismer vid normal och patologisk benomsättningPer Magnusson-200 000 -
LIO-10795Hjärtsvikt i familjen – Utbildning och psykosocialt stöd till patienter med hjärtsvikt och deras anhörigaAnna StrömbergInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad och hjärtmedicincentrum Universitetssjukhuset200 000 -
LIO-10812Cysteinylleukotriener: kliniska aspekterSven Hammarström-200 000 -
LIO-10814Autoantikroppar, Fc-receptorer och fagocyter vid reumatisk sjukdomThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi200 000 -
LIO-10818Redox-reglering vid normala och leukemiska B-lymfocyters tillväxt, utmognad och celldödAnders RosénCellbiologen200 000 -
LIO-10821Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle StålIKE, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi200 000 -
LIO-10828Molekylärgenetiska förändringar vid uppkomst och progression av colorektal cancerPeter SöderkvistCellbiologen, IKE200 000 -
LIO-10829Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan ErnerudhIKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet200 000 -
LIO-10834Utveckling av nya behandlingsstrategier för gravida med rygg- och bäcken relterade besvärBirgitta ÖbergLinköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10861Stress och stroke, SoS-studienKerstin Ekberg-200 000 -
LIO-10865Orsak, konsekvenser och behandling av rubbningar i IGF-systemet vid diabetes.Hans Arnqvist-200 000 -
LIO-10868Induction of hypersensitivity by dental materials with special emphasis on experimental systemic autoimmunity:pathogenetic mechanisms and dose-response relationshipsPer HultmanMol imm patologi200 000 -
LIO-10876UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITETBarbro WijmaGenus och medicin200 000 -
LIO-10886Betydelsen av lysosomstabilitet vid programmerad celldödKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet200 000 -
LIO-10893Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik ElinderLinköpings Universitet, IKE, Neurobiologi200 000 -
LIO-10896Spridning av humanpatogena virus i avloppsvatten – ett allvarligt samhällsproblemPer-Eric LindgrenIKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping200 000 -
PublishedDocument information: Centrala ALF-medel 2008 - Diarienummerordning | Last modified: 2010-04-15 by Agneta Linghag

Centrala ALF-medel 2008 - Diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/2343