Medel för nydisputerade 2008

Medel för nydisputerade 2008

Fortsättningsanslag

Antal inkommna ansökningar är - 1 st
DiarienrProjekttitelProjektledareKlinikSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-10475Akut pankreatit, lokala effekter analyserade med mikrodialys och probiotikas roll lokalt och systemisktPer Sandström - 255 956255 956

Nya ansökningar

Antal inkommna ansökningar är - 5 st
DiarienrProjekttitelProjektledareKlinikSökta medelBeviljade medelRekv medelRest medelRapport
LIO-10582Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodik.Jakob Paues - 1 554 4000
LIO-10597C-reaktivt protein (CRP) och anti-CRP antikroppar – biologiska effekter och patogenetiska implikationer vid systemisk lupus erytematosus (SLE)Christopher Sjöwall - 416 0000
LIO-10759Betydelsen av preoperativa och postoperativa markörer för korttids och långtidsprognos efter aortaklaffkirurgi.Farkas Vánky - 559 200559 200
LIO-10793Utvärdering av trycksårslarm samt undersökning av trycksårsrisk under och efter operationJohan Thorfinn - 489 520489 520
LIO-10904Autoantibodies, Fc receptors and the inflammasome in the predisposition and progression of rheumatoid arthritisAlf Kastbom - 412 800412 800
PublishedDocument information: Medel för nydisputerade 2008 | Last modified: 2010-02-05 by Agneta Linghag

Medel för nydisputerade 2008, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/2347