Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2006

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2006

Inkommna nya ansökningar - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 19 st
DiarienrTitelProjektledareBeslutRapport
LIO-5882En utvärdering av sjukgymnastisk telefonrådgivning i primärvården
avseende patientföljsamhet, patientupplevelse och effekten av rådgivning.
Violette Hilla0 -
LIO-5886Utveckling och validering av metoder för studier av strokemekanismer och stroketerapi genom temporär avstängning av a. cerebri media hos råtta.Lovisa Holm28 000 -
LIO-5888Fetma under graviditet. Prevention av fetmarelaterade graviditets- och förlossningsproblem.

Sökord: obesity, pregnancy, interventionell therap

Ing-Marie Claesson56 000 -
LIO-5902Oralmotorisk dysfunktion hos barn. Effekt av tonsillotomi respektive tonsillektomiElisabeth Ericsson42 000 -
LIO-5910Trötthet, funktion och hälsorelaterad livskvalitet hos individer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).Kristina Tödt0 -
LIO-5914Arbetsterapins värde ur ett patientperspektiv inom psykiatrisk vård.Åsa Daremo42 000 -
LIO-5927Standardisering av omvårdnadsdokumentation i primärvårdenEva Törnvall28 000 -
LIO-5929Samband mellan psykisk ohälsa, hälsorelaterad livskvalitet och självskattad skulderfunktion samt prognostiska faktorer vid subacromial smärta.Karin Schröder0 -
LIO-5931Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling -
inklusive Hur avslutas bäste behandling med östrogen?
Lotta Lindh-Åstrand56 000 -
LIO-5937Medför sömnstörningar och depression ökad dödlighet hos äldre individer med hjärtsvikt/nedsatt hjärtfunktion?Peter Johansson98 000 -
LIO-5940Stöd och Utbildning För blivande Föräldrar - STUFFIngegerd Ahldén28 000 -
LIO-5941Rehabilitering efter främre korsbandsskada enligt två olika program. En klinisk randomiserad studie.Sofi Sonesson (fd Tagesson)0 -
LIO-5942Snus och DiabetesAnna-Lena Thurén0 -
LIO-5946Kortisoninjektion eller akupunktur vid behandling av subacromial smärta.Anna Bergström0 -
LIO-5954Livskvalitestudie på patienter som genomgår autolog- och allogen stamcellstransplantationUlla Frödin0 -
LIO-5958Stress hos spädbarn och föräldrarEvalotte Mörelius56 000 -
LIO-5961Tonsillotomi med Rf-metodik vid snarkning och recidiverande tonsilliter på 16-25 åringarElisabeth Ericsson0 -
LIO-5993Utandningskondensat - nytt kliniskt verktyg för bestämning av luftvägsinflammation hos astma- och KOL-patienter?Anette Davidsson98 000 -
LIO-5998Kvailtetsaspekter i vården för barn och ungdomar med typ 1 diabetes, ur ett patient- och vårdgivarperspektivLena Hanberger56 000 -

PublishedDocument information: Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2006 | Last modified: 2008-09-04 by Agneta Linghag

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2006, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/2552