Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2007

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2007

Inkommna nya ansökningar odisputerade landstingsanställda - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 16 st
DiarienrTitelProjektledareBeslutRapport
LIO-7974Standardisering av omvårdnadsdokumentation i primärvård för patienter med ben- och fotsårEva Törnvall0 -
LIO-8143Samhället som förälderMadeleine Cocozzza0 -
LIO-8178Tinnitus hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningarReza Zarenoe36 000 -
LIO-8221Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén Rönning135 000 -
LIO-8348Kalmar och Vadstena osteoporosförebyggande program
KVOPP
Marianne Angbratt0 -
LIO-8401Utvärdering av Psykosocialt team på Vadstena Vårdcentral.annlouise Köster0 -
LIO-8450Kvalitetsutveckling av samtal till SjukvårdsrådgivningenChristina Johnson0 -
LIO-8552Platelets and the inflammatory response
in Alzheimer’s disease
Micha Milovanovic90 000 -
LIO-8585"Träng bort tvånget - ett DVD-baserat informationsmaterial för effektiv bemötande av tvångssyndrom hos barn och ungdomar"Malin Gren Landell0 -
LIO-8619STöd och Utveckling För blivande Föräldrar - STUFFIngegerd Ahldén0 -
LIO-8624Trötthet, fysisk kapacitet och hälsostatus hos individer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).Kristina Tödt0 -
LIO-8665Utvärdering av "läkaravlastande" sjukgymnastmottagning i primärvård, för bedömning av muskeloskeletala besvär.Maria Landén Ludvigsson0 -
LIO-8682Hur påverkar kommunikation via aktivitetsplan strokepatienters rehabilitering?Eva Valtersson0 -
LIO-8683Utvärdering av sjukgymnastisk rådgivning avseende patientföljsamhet, patientupplevelse och effekten av telefonrådgivningen.Violette Hilla0 -
LIO-8738Arbetsminnesfunktion hos patienter med förvärvad hjärnskadaKerstin Grundström0 -
LIO-8820Hemolysstudie vid akutmottagningen, Vrinnevisjukhuset.Titti Wilhelmsson0 -

Inkommna fortsättningsansökningar odisputerade landstingsanställda - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 5 st
DiarienrTitelProjektledareBeslutRapport
LIO-7942Fetma och graviditet. Prevention - uppföljning av relaterade graviditets- och förlossningsproblem.
Sökord: obesity, pregnancy, interventionell therapy
Ing-Marie Claesson135 000 -
LIO-7965Medför sömnstörningar och depression ökad dödlighet hos äldre individer med hjärtsvikt/nedsatt hjärtfunktion?Peter Johansson72 000 -
LIO-8192Utveckling och validering av strokemodell på råttor av betydelse för sjukdomsmekanismer och terapi hos människorLovisa Holm36 000 -
LIO-8235Utandningskondensat-ett nytt verktyg att identifiera rökare med risk att utveckla KOL?Anette Davidsson135 000 -
LIO-8329Kvinnors kunskaper om och attityder till klimakteriet och hormonbehandling inklusive Hur avslutas bäst behandling med östrogen?Lotta Lindh-Åstrand135 000 -

Inkommna nya ansökningar disputerade landstingsanställda - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning
Antal inkommna ansökningar är - 7 st
DiarienrTitelProjektledareBeslutRapport
LIO-7979En populationsstudie av 85-åringar boende i Linköpings kommun, ELSA 85Ewa Wressle225 0002009-09-22
LIO-8194Influences of estrogen on cholecystokinin tissue concentration and release in the rodent brain; focus on the limbic systemSusanne Hilke0
LIO-8292Faktorer som påverkar sömnapnépatienters följsamhet till CPAP-behandling.Anders Broström180 0002007-09-28
LIO-8296Sittergonomi i rullstol. Hur påverkas tryck, bäckenposition och upplevd komfort av sitt-och ryggstöd.Kersti Samuelsson0
LIO-8363Kliniska karakteristika för individer med hypertoni där hög risk för obstruktiv sömnapnésyndrom föreligger.Anders Broström0
LIO-8375Träning av arbetsminnesfunktion hos patienter med förvärvad hjärnskadaKersti Samuelsson60 0002009-01-07
LIO-8644Sjukfrånvaro vid nydebuterad ledgångsreumatism.
Prediktion och intervention.
Ingrid Thyberg225 0002008-11-11
PublishedDocument information: Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2007 | Last modified: 2007-07-31 by Jolanda van Vliet

Forskningsveckor för landstingsanställda med medellång vårdutbildning 2007, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/2574