Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2010 - Diarienummerordning

Klinik ALF- och LFoU-ansökningar 2010 - Diarienummerordning

Antal inkommna ALF-ansökningar är 324 st

Antal inkommna LFoU-ansökningar är 56 st

Klinik ALF-medel ansökningar 2010 - Diarienummerordning

Antal inkommna ALF-ansökningar är 4 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-57941Kartläggning av signalvägar och funktion för p53 vid UVA/B inducerad apoptos i humana melanocyter och p53:s roll i progression av melanocytära tumörerInger Rosdahl
LIO-58011Hudcancerprevention i primärvårdMagnus Falk
LIO-59441In-vitro and in-vivo markers for corneal angiogenesisPer Fagerholm
LIO-59621Trombocytreaktivitet och det inflammatoriska svaret vid "major depression"Petter Järemo
LIO-60891Cirkulerande kemokiners betydelse för en mer fysiologisk behandling hos patienter med primär binjurebarkssvikt.Jeanette Wahlberg Hughes
LIO-61651Kvalitetsregister vid benign prostatahyperplasiHans Hjertberg
LIO-61671Kvalitativ uppföljning av munhålecancer 1988-2003. Utgång relaterat till staging och behandlingMagnus Niklasson
LIO-61891Utveckling av vårdprogram för att reducera vårdrelaterade infektioner på Thorax-IVA, US, Linköping.Bengt Peterzén
LIO-62061Känsla av sammanhang (KASAM) hos vuxna som lever glutenfrittClaes Hallert
LIO-62121Betydelsen av förändrat kolesterolinnehåll för lysosomens stabilitet och cellens känslighet för celldödKarin Öllinger
LIO-62591Tilläggsvärdet av patientnära Troponin-T analys vid bedömning av patienter med bröstsmärta i primärvård.Staffan Nilsson
LIO-62631Ska bakre korsbandet opereras när knäleden varit helt ur led?Håkan Gauffin
LIO-62661Revidering av VTS (Vårdtyngd Sverige) för mätning av arbetsmängd inom intensivvårdenSten Walther
LIO-62701Mikrobiell patogenes till CNS infektioner med utvecklad och utökad molekylär diagnostik i sydöstra sjukvårdsområdetLena Serrander
LIO-62741The interaction between S aureus and host cells. An extracellular pathogen going intracellularLena Serrander
LIO-62761Platelets and the inflammatory response i Alzheimer´s diseasePetter Järemo
LIO-62791Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPH, inkl utvärdering av behandlingsresultatAnders Spångberg
LIO-62881Diagnostik av Tick-Borne Encefalitvirus och dess varierande mottaglighet.Britt Åkerlind
LIO-62921Anestesi vid gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättringLena Nilsson
LIO-63061Langerhanska öar vid pankreas cancerAnna Spångeus
LIO-63131Har behandlande läkares kännedom av Nt-proBNP nivåer innan hjärtkirurgi betydelse för handläggning av hjärtkirugiska patienter?Bengt Peterzén
LIO-63151Sklerosering alternativt nitroglycerinplåster vid behandling av kronisk smärtsam tendinopati i hälsenanHåkan Gauffin
LIO-63291Undersökning av Registrering i Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer.Staffan Jahnson
LIO-63361Betydelsen av lysosomalt järn vid inflammatorisk lungsjukdom och lungcancerutvecklingKarin Öllinger
LIO-63391Studier av njurcancerfall i Östergötland/sydöstra regionenChrister Ahlstrand
LIO-63861Självregistrering för MS-pat i Svenska MS-registret vid Lasarettet i MotalaAnders Österberg
LIO-63891Långtidseffekter av hälsointerventioner i ett lokalsamhälle - riktade interventions- och tidsserieanalyser (steg 3)Toomas Timpka
LIO-64081Risk factors for colonization and infection with antibiotic resistant bacteria among patients with severe intraabdominal infections (IAI).Håkan Hanberger
LIO-64101Utveckling av behandling av transsexuella.Jeanette Wahlberg Hughes
LIO-64111Risk factors for colonization and infection with antibiotic resistant bacteria among patients with severe intraabdominal infections (IAI).Håkan Hanberger
LIO-64191Analys av långtidsöverlevnad hos patienter med maligna hjärntumörer (glioblastoma multiforme eller astrocytom grad III-IV)Jan Hillman
LIO-64271Att undersöka akuta effekter av morfin på hypofysens hormoner.Bertil Ekman
LIO-64291Kirrugi och immunosuppression vid Crohns sjukdomPeter Andersson
LIO-64321Ny metod för att minska lustgasåtgång och öka insamlingen av lustgas under förlossning med lustgasanalgesidan drobin
LIO-64391Uppföljning av patienter efter perkutan aortaklaffimplantationNiels Erik Nielsen
LIO-64401Behandling med botulinum-toxin hos barn och ungdomar med neurogen blåsstörning (Projekt nr LIO-20241Sven Mattsson
LIO-64591Kan förstoppning hos barn botas med mjölkfri kost? (Diarie-nr LIO 7414 o 18221)Sven Mattsson
LIO-64611Visualisering av plack, coronarstenos och myokardgenomblödning med CT - är "one-stop-shop" möjligt?Jan Engvall
LIO-64631Visualisering av plack, coronarstenos och myokardgenomblödning med CT - är "one-stop-shop" möjlig?Jan Engvall
LIO-64871Lokalrecidiv bröstcancer sydöstra regionen. Kan uppföljningsrutiner ev. påverka utfallet.Lars-Gunnar Arnesson
LIO-67651Uppföljning av patienter med kliande knuta efter allergivaccinationChris Anderson
LIO-132321Värdering av antikroppar mot deamiderad gliadinpeptid vid celiakiMagnus Ström

Ansökan om enbart LFoU-medel 2010 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 56 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-55511Patientnära Warankontroller hos äldreAnn Lindelöf
LIO-57091Introduktion av aortaballongpumpsbehandling på Kardiologklinken, US.Bengt Peterzén
LIO-58771Ledsmärta vid tidig artrit (TIRA 2)Ann Bengtsson
LIO-60491Kvalitetssäkring av behandling med perorala antikoagulantia- Studier för att minska felkällor för analys av protrombinkomplex (INR)Tomas Lindahl
LIO-60801Punktprevalensstudier på thoraxintensivvårdavdelningen (THIVA)Bengt Peterzén
LIO-61331Studier av skelettspecifikt alkaliskt fosfatasCecilia Halling Linder
LIO-61751Obundna fria fettsyror vid akut ischemisk hjärtsjukdomEva Landberg
LIO-62081Förbättrat omhändertagande av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och immunhämmande läkemedelSven Almer
LIO-62211Analys av bensotiazolisomerer i urin hos patienter med melanom och melanosDzeneta Nezirevic Dernroth
LIO-62381Nutritionens betydelse för prognos och mortalitet vid allvarlig infektionssjukdom.Jakob Paues
LIO-62721Etablering av molekylärbiologiska diagnostik och heterogenicitet för influensavirusLena Serrander
LIO-63001Diagnostik för sapovirus och heterogenicitet för Calicivirus (vinter-kräk-sjukan).Britt Åkerlind
LIO-63181Influence of morphine and other opiates on platelet aggregation and activation in vitroSrinivas Uppugunduri
LIO-63191Disialo-trisialo-transferrinbro hos patienter med högt alkoholintagBertil Kågedal
LIO-63331kvalitetsuppföljning av mortaliteten på intensivvårdsavdelning i Norrköping 2008Mattias Tågsjö
LIO-63461Optimering av omhändertagande av patienter med koagulationsrubbning – klinisk kemiTomas Lindahl
LIO-63651Etablering och utveckling av serologisk diagnostik för: morbilli, parotit, parvo, TORCH (toxoplasma, rubella, herpes simplex), varicella zoster –virusLiselott Ydrenius
LIO-63671Utveckling av molekylärbiologisk metod för artbestämning av fenotypiskt svåridentifierade kliniskt relevanta svamparAnders G Johansson
LIO-63771Svenska AddisonregistretJeanette Wahlberg Hughes
LIO-64501Har införandet av akutläkare vid Akutmottagningen, Universitetssjukhuset i Lnköping förändrat omhändertagandet av akut kirurgiskt sjuka patienterPeter Andersson
LIO-64931Obligatoriska förbättringsarbeten under AT för alla AT läkare US/LiMLena Holmertz
PublishedDocument information: Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2010 - Diarienummerordning | Last modified: 2011-11-18 by Agneta Linghag

Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2010 - Diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/26961