Forsknings- och stiftelseförvaltningen 2007 - beviljade medel

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2007 - Beviljade medel

Antal inkommna ansökningar är - 54 st

Beviljade medel

DiarienrTitelProjekledareSökta medelBeviljade medelFond
LIO-11328Universitets studier, Linköpings universitet, lärarprogrammet.emma arstadius30 00030 000
LIO-11332Bandagering av tagställen för delhudstransplantation.
Förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken,US,Linköping
Matilda Karlsson100 00051 062
LIO-11342Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin Roberg290 00094 024
LIO-11556Lysosomens innehåll av järn och dess betydelse vid inflammatorisk lungsjukdom och cancerutvecklingLennart Persson62 00058 946
LIO-11567Intrinsic myocardial function during ischemia-reperfusion in full insulin resistant obese ob/ob miceZoltán Szabó50 0000
LIO-11961Rollen och den molekulära mekanismen för fleromättade fettsyror i behandling av hjärtarrytmiSara Liin158 0000
LIO-11965Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie Larsson200 0000
LIO-11985Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till On-Line HemoDiaFiltration (OL-HDF)
Fredrik Uhlin183 10071 477
LIO-11998Kopplingar mellan metabolism och kardiovaskulära riskfaktorer, hur påverkas kroppen av ett ökat kaloriintag?Fredrik Nyström300 00081 252
LIO-12010Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön.Jakob Hager80 00043 000
LIO-12013Kartläggning av de faktorer som påverkar utvecklingen av cancer i bukspottkörteln och denna tumörs inverkan på immunsvaretMarie Larsson300 0000
LIO-12031Studier av hur shear stress påverkar remodellering av aortaväggen samt uttrycket av inflammatoriska proteinerHanna Björck127 0000
LIO-12108COMPIS
Kan COMP,IGF-1 och DXR användas som markörer för ledbroskdestruktion, nedsatt bentäthet och tillväxtstörning vid juvenil idiopatisk artrit samt inflammatorisk tarmsjukdom hos Barn o Ungdomar?
Per Lewander75 00075 000
LIO-12123Icke-invasiv kvantifiering av turbulens vid klaffkirurgiPetter Dyverfeldt150 0000
LIO-12140Förklarar Chlamydia pneumoniae-orsakad trombocytaktivering varför vissa patienter drabbas av aspirinokänslighet?Hanna Kälvegren105 0000
LIO-12156HYPERSLEEP; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och kardiovaskulär mortalitet.Anders Broström50 00049 501
LIO-12158Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke.Petter Järemo248 0000
LIO-12176Kognitiv dysfunktion hos MS-patienterMaria Engström45 0004 216
LIO-12181Risk/benefit med acetylsalicylsyra i samband med icke-hjärtkirurgiAnna Oscarsson277 50025 000
LIO-12192Hjärnans förmåga till rehabilitering av patienter med afasiMaria Engström71 0000
LIO-12206Trombocyters roll vid hjärt-kärlsjukdom, med särskilt avseende på ateroskleros.Eva Lindström135 0000
LIO-12207Trombocyters roll vid inflammatorisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson Holm150 0000
LIO-12214Pathogenic Role of Cardiac Mast Cell Activation/Degranulation, TNF-α, and Cell Death in Sudden Cardiac Death.Nasrin Perskvist200 0000
LIO-12226Stroke och konditionsträning. En jämförande studieKlas Sandberg179 0000
LIO-12242Identifiering av loci och gener som är av betydelse för utveckling och manifestation av systemiska autoimmuna sjukdomarPer Hultman290 000141 461
LIO-12246Sambandet mellan β-amyloid, tau och nervcellsdöd vid Alzheimers sjukdom.Martin Hallbeck247 5000
LIO-12260Arytmogen höger kammarkardiomyopati. Tidig diagnostik och spårning av
sjukdomsbärande förstagradssläktingar med magnetresonans och
ekokardiografi. Plats för molekylär genetik?
Meriam Åström Aneq217 0000
LIO-12278Förekomst och funktion av insulin och IGF-I receptorer i hjärtats mikrovaskulära endotelceller.Ioana Simona Chisalita392 00025 000
LIO-12279Effekter på inflammation och hjärnskada av Natalizumab-behandling vid multipel sklerosJohan Mellergård90 00056 998
LIO-12294Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra centralnervösa symtom på inflammationDaniel Björk40 00012 000
LIO-12304Prevalence and distribution of enteropathogenic bacteria in aquatic environments of Maputo, MozambiqueMalin Lothigius20 0009 840
LIO-12325Matrix metalloproteinaser vid läkning av hälseneruptur. Har din patient dåligt läkkött?

Ansökan avser D o E Wahlströms och V o G Gryhlins utbildningsfonder för medicine studerandes fortsatta studier

Björn Pasternak27 23011 234
LIO-12327Utrustning för att studera människors nutritionsstatus i olika vårdsituationer med speciell inriktning på studier av den tidiga näringssituationens betydelse för uppkomst av övervikt och fetmaMarie Löf150 0000
LIO-12349Analys för bedömning av trombocytfunktion och effekt av läkemedelsbehandling vid diabetesAndreas Eriksson250 00040 447
LIO-12371Effekter av C-reaktivt protein (CRP) och komplementfaktor 1q (C1q) på trombocytaktivering.Caroline Brommesson85 0000
LIO-12379Influensa A vaccin för administration via nässlemhinnanJorma Hinkula120 0000
LIO-12401Perceptions of driving restrictions during treatment with implantable cardioverter defibrillator.Ingela Thylén11 0000
LIO-12403Perifer neuropati och kognitiv funktion Riskfaktorer hos Typ 1 diabetiker – en prospektiv studie av komplikationerJeanette Wahlberg Hughes257 00066 023
LIO-12448Kateterablation hos patienter med fokal förmakstakykardiIoan Liuba131 8100
LIO-12449Tobaksnyttjande: cellulära mekanismen bakom ökad risk för hjärtkärlsjukdomLiza Ljungberg100 0000
LIO-12463Prevalence and distribution of enteropathogenic bacteria in aquatic environments of Maputo, MozambiqueJohanna Bengtsson20 0009 841
LIO-12464Betydelsen av plasticitet i hippocampus för effekten av antidepressiv medicinering.Martin Hallbeck300 00053 770
LIO-12467Orexin A’s roll vid anestesi - en klinisk och laborativ studieDean Turina81 00056 793
LIO-12470Magnetresonansdiagnostik för undersökning av vävnadsfunktionPeter Lundberg507 000200 000
LIO-12472Studier av prediktiva och prognostiska genetiska förändringar i maligna hjärntumörerMartin Hallbeck335 000669
LIO-12495Mikrovågsablation vid samtidig mitralklaffkirurgi hos patienter med kroniskt permanent förmaksflimmer. (MAMA-studien)Anders N Jönsson100 0000
LIO-12497Titel:
Att leva med hjärtklappning –
Med fokus på symtomskattning och hälsorelaterade livskvalitet
Avser:
Utveckling och testning av ett arytmispecifikt hälsorelaterat livskvalitetsformulär.
Ulla Walfridsson100 0000
LIO-12505Trombocyters roll vid inflammatorisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson Holm50 0000
LIO-12514Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFAJeanette Wahlberg Hughes375 00050 000
LIO-12519Nya aspekter på antikroppar och medfödda immunreaktion vid reumatisk sjukdomThomas Skogh450 000220 000
LIO-12522Utrustning för att studera människors nutritionsstatus i olika vårdsituationer med speciell inriktning på studier av den tidiga näringssituationens betydelse för uppkomst av övervikt och fetmaMarie Löf50 0000
LIO-12529Kliniskt användbara metoder för detektion av translokalisationer i mjukdels sarkomMartin Hallbeck210 00013 374
LIO-12598En studie av uppfattningar på tre stroke-enheter kring vården vid svår strokeClaes Hallert205 0000
LIO-12602Tecken på depression hos vuxna sjukhusvårdade för akuta bröstsmärtorClaes Hallert175 000156 963

Avslag

DiarienrTitelProjekledareSökta medelBeviljade medelFond
LIO-11328Universitets studier, Linköpings universitet, lärarprogrammet.emma arstadius30 00030 000
LIO-11332Bandagering av tagställen för delhudstransplantation.
Förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken,US,Linköping
Matilda Karlsson100 00051 062
LIO-11342Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin Roberg290 00094 024
LIO-11556Lysosomens innehåll av järn och dess betydelse vid inflammatorisk lungsjukdom och cancerutvecklingLennart Persson62 00058 946
LIO-11567Intrinsic myocardial function during ischemia-reperfusion in full insulin resistant obese ob/ob miceZoltán Szabó50 0000
LIO-11961Rollen och den molekulära mekanismen för fleromättade fettsyror i behandling av hjärtarrytmiSara Liin158 0000
LIO-11965Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie Larsson200 0000
LIO-11985Klinisk utvärdering och uppföljning vid byte av behandlingsmetod
-från HemoDialys (HD) till On-Line HemoDiaFiltration (OL-HDF)
Fredrik Uhlin183 10071 477
LIO-11998Kopplingar mellan metabolism och kardiovaskulära riskfaktorer, hur påverkas kroppen av ett ökat kaloriintag?Fredrik Nyström300 00081 252
LIO-12010Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön.Jakob Hager80 00043 000
LIO-12013Kartläggning av de faktorer som påverkar utvecklingen av cancer i bukspottkörteln och denna tumörs inverkan på immunsvaretMarie Larsson300 0000
LIO-12031Studier av hur shear stress påverkar remodellering av aortaväggen samt uttrycket av inflammatoriska proteinerHanna Björck127 0000
LIO-12108COMPIS
Kan COMP,IGF-1 och DXR användas som markörer för ledbroskdestruktion, nedsatt bentäthet och tillväxtstörning vid juvenil idiopatisk artrit samt inflammatorisk tarmsjukdom hos Barn o Ungdomar?
Per Lewander75 00075 000
LIO-12123Icke-invasiv kvantifiering av turbulens vid klaffkirurgiPetter Dyverfeldt150 0000
LIO-12140Förklarar Chlamydia pneumoniae-orsakad trombocytaktivering varför vissa patienter drabbas av aspirinokänslighet?Hanna Kälvegren105 0000
LIO-12156HYPERSLEEP; effekter av intervention mot obstruktiv sömn apné hos hypertoniker inom primärvården - en långtidsuppföljning av livskvalitet och kardiovaskulär mortalitet.Anders Broström50 00049 501
LIO-12158Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke.Petter Järemo248 0000
LIO-12176Kognitiv dysfunktion hos MS-patienterMaria Engström45 0004 216
LIO-12181Risk/benefit med acetylsalicylsyra i samband med icke-hjärtkirurgiAnna Oscarsson277 50025 000
LIO-12192Hjärnans förmåga till rehabilitering av patienter med afasiMaria Engström71 0000
LIO-12206Trombocyters roll vid hjärt-kärlsjukdom, med särskilt avseende på ateroskleros.Eva Lindström135 0000
LIO-12207Trombocyters roll vid inflammatorisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson Holm150 0000
LIO-12214Pathogenic Role of Cardiac Mast Cell Activation/Degranulation, TNF-α, and Cell Death in Sudden Cardiac Death.Nasrin Perskvist200 0000
LIO-12226Stroke och konditionsträning. En jämförande studieKlas Sandberg179 0000
LIO-12242Identifiering av loci och gener som är av betydelse för utveckling och manifestation av systemiska autoimmuna sjukdomarPer Hultman290 000141 461
LIO-12246Sambandet mellan β-amyloid, tau och nervcellsdöd vid Alzheimers sjukdom.Martin Hallbeck247 5000
LIO-12260Arytmogen höger kammarkardiomyopati. Tidig diagnostik och spårning av
sjukdomsbärande förstagradssläktingar med magnetresonans och
ekokardiografi. Plats för molekylär genetik?
Meriam Åström Aneq217 0000
LIO-12278Förekomst och funktion av insulin och IGF-I receptorer i hjärtats mikrovaskulära endotelceller.Ioana Simona Chisalita392 00025 000
LIO-12279Effekter på inflammation och hjärnskada av Natalizumab-behandling vid multipel sklerosJohan Mellergård90 00056 998
LIO-12294Centralnervösa mekanismer bakom feber och andra centralnervösa symtom på inflammationDaniel Björk40 00012 000
LIO-12304Prevalence and distribution of enteropathogenic bacteria in aquatic environments of Maputo, MozambiqueMalin Lothigius20 0009 840
LIO-12325Matrix metalloproteinaser vid läkning av hälseneruptur. Har din patient dåligt läkkött?

Ansökan avser D o E Wahlströms och V o G Gryhlins utbildningsfonder för medicine studerandes fortsatta studier

Björn Pasternak27 23011 234
LIO-12327Utrustning för att studera människors nutritionsstatus i olika vårdsituationer med speciell inriktning på studier av den tidiga näringssituationens betydelse för uppkomst av övervikt och fetmaMarie Löf150 0000
LIO-12349Analys för bedömning av trombocytfunktion och effekt av läkemedelsbehandling vid diabetesAndreas Eriksson250 00040 447
LIO-12371Effekter av C-reaktivt protein (CRP) och komplementfaktor 1q (C1q) på trombocytaktivering.Caroline Brommesson85 0000
LIO-12379Influensa A vaccin för administration via nässlemhinnanJorma Hinkula120 0000
LIO-12401Perceptions of driving restrictions during treatment with implantable cardioverter defibrillator.Ingela Thylén11 0000
LIO-12403Perifer neuropati och kognitiv funktion Riskfaktorer hos Typ 1 diabetiker – en prospektiv studie av komplikationerJeanette Wahlberg Hughes257 00066 023
LIO-12448Kateterablation hos patienter med fokal förmakstakykardiIoan Liuba131 8100
LIO-12449Tobaksnyttjande: cellulära mekanismen bakom ökad risk för hjärtkärlsjukdomLiza Ljungberg100 0000
LIO-12463Prevalence and distribution of enteropathogenic bacteria in aquatic environments of Maputo, MozambiqueJohanna Bengtsson20 0009 841
LIO-12464Betydelsen av plasticitet i hippocampus för effekten av antidepressiv medicinering.Martin Hallbeck300 00053 770
LIO-12467Orexin A’s roll vid anestesi - en klinisk och laborativ studieDean Turina81 00056 793
LIO-12470Magnetresonansdiagnostik för undersökning av vävnadsfunktionPeter Lundberg507 000200 000
LIO-12472Studier av prediktiva och prognostiska genetiska förändringar i maligna hjärntumörerMartin Hallbeck335 000669
LIO-12495Mikrovågsablation vid samtidig mitralklaffkirurgi hos patienter med kroniskt permanent förmaksflimmer. (MAMA-studien)Anders N Jönsson100 0000
LIO-12497Titel:
Att leva med hjärtklappning –
Med fokus på symtomskattning och hälsorelaterade livskvalitet
Avser:
Utveckling och testning av ett arytmispecifikt hälsorelaterat livskvalitetsformulär.
Ulla Walfridsson100 0000
LIO-12505Trombocyters roll vid inflammatorisk hjärt-kärlsjukdomAnn-Charlotte Svensson Holm50 0000
LIO-12514Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFAJeanette Wahlberg Hughes375 00050 000
LIO-12519Nya aspekter på antikroppar och medfödda immunreaktion vid reumatisk sjukdomThomas Skogh450 000220 000
LIO-12522Utrustning för att studera människors nutritionsstatus i olika vårdsituationer med speciell inriktning på studier av den tidiga näringssituationens betydelse för uppkomst av övervikt och fetmaMarie Löf50 0000
LIO-12529Kliniskt användbara metoder för detektion av translokalisationer i mjukdels sarkomMartin Hallbeck210 00013 374
LIO-12598En studie av uppfattningar på tre stroke-enheter kring vården vid svår strokeClaes Hallert205 0000
LIO-12602Tecken på depression hos vuxna sjukhusvårdade för akuta bröstsmärtorClaes Hallert175 000156 963

PublishedDocument information: Forsknings- och stiftelseförvaltningen 2007 - beviljade medel | Last modified: 2010-06-30 by Agneta Linghag

Forsknings- och stiftelseförvaltningen 2007 - beviljade medel, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/2869