Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2009

Ansökan om kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare - Sorterade på sökande i bokstavsordning

Antal inkommna ansökningar är - 29 st
NamnDiarienrTitelSökt månaderBeviljat månader
Sjöwall ChristopherLIO-13348Kliniskt LUpusRegister I Nordöstra Götaland (KLURING).
Uppbyggnad av ett kliniskt patientdataregister med biobank.
2Beviljas 1,5 månader.
Turczynski Holmgren RafaelLIO-13401Fluoresceinfärgning av sår; en objektiv metod för monitorering av sårläkningsprocessen3Beviljas tre månader.
Lindgren AndreaLIO-13422CYCLUS-studien: cyklooxygenas-2-hämmare och kemoterapi vid avancerad icke småcellig lungcancer. En prospektiv randomiserad dubbel-blind studie.3Beviljas tre månader.
Spångeus AnnaLIO-13454Characterization of factors affecting the development of pancreatic cancer and the effects this tumor has on the immune system5Ej ST vid ansökningstillfället.
Carlhäll Carl-JohanLIO-13528Quantification of Intracardiac Blood Flow in Dilated Cardiomyopathy
– potential implications for cardiac resynchronization therapy
3Beviljas två månader.
Nyström SofiaLIO-13576Pinpointing intracellular pathways for cellular dysfunction and apoptosis during amyloid depostion in an in vivo model of systemic amyloid disease.3Beviljas tre månader.
Björnsson Hallgren HannaLIO-13712Subacromial axelsmärta; I. Kartläggning av rotatorkuffrupturens naturalförlopp med ultraljud och röntgen. II. Excentrisk träning av rotatorkuffen, en randomiserad klinisk studie. III. Långtidsuppföljning efter acromioplasik med ultraljud.3Beviljas tre månader.
Paues JakobLIO-13713Födointag och illamående vid infektioner3Beviljas två månader.
Kastbom AlfLIO-13735Autoantibodies, Fc receptors and the inflammasome in the predisposition and progression of rheumatoid arthritis3Beviljas två månader.
Johansson JoakimLIO-13744Granulocytens roll vid uppkomst av multipel organsvikt.3Beviljas tre månader under förutsättning att doktorandregistrering har skett.
Frisk JessicaLIO-13786Akupunktur som behandling av värmevallningar och svettningar hos kvinnor med bröstcancer och män med kastrationsbehandlad prostatacancer - effekt på de vegativa besvären, livskvalitet och Calcitoning gene realted peptide (CGRP)3Beviljas tre månader.
Hallbeck MartinLIO-13804Taus koppling till β-amyloid och dess roll i patogenesen i Alzheimers sjukdom3Beviljas två månader.
Vergara MartaLIO-13819Muskelmassa-metabolism studie. ( Styrketräningsstudie )
OBS! Ej doktorandanmäld ännu, men detta skall göras inom närmaste tiden.
3Ej doktorananmäld.
Ekstedt MattiasLIO-13832Långtidsuppföljning av patienter med icke-alkoholisk fettleversjukdom

MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomar
Diarienummer : FORSS-1269

2Beviljas 2 månader.
Walter SusannaLIO-138333 projekt

(1)Funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan hos patienter med irriterade tarmens syndrom
(2)Populationsstudie med koloskopi och undersökning av mag-tarmsymtom
(3)Tarmtömningssvårigheter hos kvinno

3Beviljas två månader.
Björnsson BergthorLIO-13838Segmental liver IRI in rat, what role does NO play?3Ej doktorandanmäld.
Mellergård JohanLIO-13839Studie av inflammatorisk reglering och neurotrofa faktorer vid demyeliniserande inflammatorisk sjukdom samt effekt av Natalizumab vid behandling av multipel skleros.2Beviljas två månader.
Lowén MatsLIO-13843Funktionell magnetkameraundersökning av hjärnan hos patienter med irriterade tarmens syndrom3Ej ST vid ansökningstillfället.
Jedlinski AdamLIO-13848Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten av tumörer i huvud- och halsregionen3Beviljas tre månader.
Klaff RamiLIO-13854Experimentell och Klinisk Pankreatit Studie3Beviljas tre månader.
Garvin StinaLIO-13864Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten av tumörer i huvud- och halsregionen2Beviljas 1,5 månader.
Vasilache Ana-MariaLIO-13872Localization of the type 1 IL-1 Receptor and Microsomal PGE2 Synthase-1 within the Blood-Brain Barrier: Role in Immune-to-Brain Signalling3Beviljas tre månader.
Wahlberg Hughes JeanetteLIO-13878Hur stor är risken för kvinnor med graviditetsdiabetes att utveckla manifest diabetes.3Beviljas bara tid för ett projekt.
Norblad RickardLIO-13882Ileorektal anastomos vs bäckenreservoir vid ulcerös kolit - funktion, livskvalitet samt förekomst av cellförändringar.)3Klar ST under 2008.
Wahlberg Hughes JeanetteLIO-13887Perifer neuropati och kognitiv funktion Riskfaktorer hos Typ 1 diabetiker – en prospektiv studie av komplikationer3Beviljas bara tid för ett projekt.
Wahlberg Hughes JeanetteLIO-13890Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFA3Beviljas bara tid för ett projekt.
Wahlberg Hughes JeanetteLIO-13891Betydelsen av olika molekylära varianter av prolaktin vid utredning av hyperprolaktinemi.3HAr sökt för fyra olika projekt (4x3 mån), beviljas 2 månader totalt.
Hallbeck Anna-LottaLIO-13895Studier av HER-systemet och HER-targeting substanser i bland annat malignt melanom, synovialt sarkom samt i humana leukemiceller.3BEviljas 2 månader.
al-Ayoubi FawziLIO-13898”Trauma in Sweden“3För sen ansökan.

PublishedDocument information: Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2009 | Last modified: 2010-04-15 by Agneta Linghag

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2009, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/5771