Centrala ALF-medel 2009 - diarienummerordning

Centrala ALF-medel 2009 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 61 st

Ej avslutade ansökningar

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelEj rekv medelRapport
LIO-17471Invandrares psykiska hälsa - en studie av effekter av kulturmötenLennart Nordenfelt IMH HU Avd för hälsa och samhälle0 -
LIO-19391Funktionell genomik av high density lipoprotein (HDL) vid medfödda förändringar och terapeutiska interventioner av HDL metabolismenMats LindahlArbets- och Miljömedicin0 -

Avslutade ansökningar

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelEj rekv medelRapport
LIO-15151Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken170 000 -
LIO-15181Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapiCurt PetersonAvdelningen för klinisk farmakologi 170 000 -
LIO-15511Att tåla eller inte tåla - matens betydelse för att förebygga födoämnesöverkänslighet i barnaårenKarin Fälth-MagnussonUniversitetsledningen, Campus Valla, D huset170 000 -
LIO-15521Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric MagnussonMedicinsk mikrobiologi, IKE, HU170 000 -
LIO-15721Långtidsuppföljning av mödrar med psykosociala problem och deras barn: Hjälper tidig intervention?Marie WadsbyIKE/Barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-15911Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår/Physiological variables relevant in the prevention of pressure ulcersMargareta Lindgren-170 000 -
LIO-15941Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomsten av fetma. Studier på spädbarn och småbarn.Elisabet Forsum-170 000 -
LIO-16031EXPERIMENTELL ORTOPEDI
Läkemedel och mekanisk påverkan för att förbättra ortopediska läkningsprocesser
Per AspenbergOrtopedi AIM/IKE170 000 -
LIO-16221Biomarkörer i relation till respons på strålningsbehandling och cytostatikabehandling hos kolorektalcancerpatienterXiao-Feng Sun-170 000 -
LIO-16441Volymbaserad insamling av funktionell magnetresonansdataPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)170 000 -
LIO-16611Kammarfunktion. Från idrottskardiologi till hjärtkirurgi.Eva NylanderFysiologiska kliniken, US170 000 -
LIO-16761Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny LudvigssonAvd f Pediatrik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-16771Samband mellan kroppsfetthalt hos barn och föräldrar; en longitudinell studieMarie LöfInstitutionen för Medicin och Hälsa170 000 -
LIO-16781Livsvillkor Stress och Hälsa (LSH) , en studie av betydelsen av socioekonomiska och psykosociala faktorer och psykobiologiska mekanismer för insjuknande och död i hjärtinfarktMargareta Kristenson-170 000 -
LIO-16811Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle StålIKE, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi170 000 -
LIO-16991Molekylärgenetiska förändringar vid colorectal carcinogenesPeter SöderkvistCellbiologen, IKE170 000 -
LIO-17011Samspelet mellan blodplättarna och koagulationen - en tvåvägskommunikationTomas LindahlKlinisk kemi inom Diagnostikcentrum, Region Östergötalnd och inom IKE, Linköpings universitet170 000 -
LIO-17041Barns hälsa och traumatiseringCarl Göran SvedinHälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-17141Mechanobiology - a new concept for the prediction, diagnosis and monitoring of cardiovascular diseaseToste LänneInstitutionen för medicin och hälsa170 000 -
LIO-17321Cardiovascular events and treatment with antipsychotics.Staffan HäggFuturum, Region Jönköpings län och adjungerad till LÄFO, LIU170 000 -
LIO-17441Utveckling av känsliga ESR-dosimetersystem för radioterapi.Eva LundRadiofysik170 000 -
LIO-17551Intramuskulära smärtmekanismer i simulerat och reellt yrkesarbete vid arbetsrelaterad trapeziusmyalgi - utveckling av mikrodialystekniken till en metod för arbetsplatsundersökningarBjörn GerdleSmärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH170 000 -
LIO-17601Interstitiella koncentrationer av smärtmedierande ämnen, metaboliter och blodflöde i trapeziusmuskulaturen vid arbetsrelaterad smärta- förändringar under arbetsdagen och vid stressBritt Larsson-170 000 -
LIO-17761Ett förändrat immunförsvar vid kranskärlssjukdom - relation till plackinstabilitet och oxidativ stress.Lena JonassonHjärtcentrum/Kardiologklin. Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-17821Centralnervösa mekanismer bakom cytokininducerad kakexiAnders BlomqvistDepartment of Cell Biology, Faculty of Health Sciences, Linköping University170 000 -
LIO-17841EURAMY Systemic amyloidosis in EuropeGunilla WestermarkMedicinsk cellbiologi, BMC, Uppsala Universitet170 000 -
LIO-17851Febersvaret vid inflammation: genetiska regleringsvägar och molekylära mekanismer.Camilla NilsberthMedicinska och Geriatriska akutkliniken, Region Östergötland170 000 -
LIO-17931Bäckensmärta vid graviditet ; konsekvenser på hälsa och funktion,behandling, depressivitet och muskelfunktionBirgitta ÖbergLinköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-17951Apototiska neutrofila granulocyter är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle StendahlMedicinsk mikrobiologi170 000 -
LIO-18021Den molekylära patogena mekanismerna bakom insulinresistens och typ 2 diabetes.Peter StrålforsHälsouniversitetet, inst för klinisk och experimentell medicin170 000 -
LIO-18051Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina EkerfeltKlinisk immunologi, IKE170 000 -
LIO-18081Kränkningar i vården. En modell för hur personal i vården kan lära sig att förhindra kränkningar.Barbro WijmaGenus och medicin170 000 -
LIO-18191Mätning av trabekulär benstruktur in vivoÖrjan SmedbyCMIV/Röntgen, BMC, Linköping170 000 -
LIO-18281Cellcykel kontroll i Drosophila stamcellerStefan Thor-170 000 -
LIO-18291Tarmbarriärens roll i utvecklingen av inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi170 000 -
LIO-18551Karakterisering av proteinmodifieringar i humana fettceller med masspektrometriAlexander VenerHU, IKE, Cellbiologi170 000 -
LIO-18631Fördjupad klinisk farmakologisk och toxikologisk analys av läkemedel som används inom kärnan av psykiatrins sjukdomarFinn BengtssonLinköpings Universitet, Klinisk farmakologi, Sektionen för läkemedelsforskning170 000 -
LIO-18761Hur kan bakterien som orsakar tuberkulos överleva inuti immunceller, och vilka faktorer hos värdcellen kan begränsa infektionen?Maria LermAvd. för Mikrobiologi och Molekylär Medicin170 000 -
LIO-18841Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik ElinderLinköpings Universitet, IKE, Neurobiologi170 000 -
LIO-18981Behandling av orala skivepitelcancerceller med histondeacetylas inhibitor och cisplatin – effekt på lysosomal stabilitet.Karin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-18991Cysteinylleukotriener: kliniska aspekterSven Hammarström-170 000 -
LIO-19051Hormonell reglering av angiogenes i normalt och malignt bröstCharlotta Dabrosin-170 000 -
LIO-19101'Fatigue' hos värmekänsliga personer med Multipel Skleros: Frekvens, mekanismer och effekter av intervention med kylningAnna-Christina EkInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för Omvårdnad170 000 -
LIO-19131Uppkomstmekanismer vid kronisk lymfatisk leukemiAnders RosénCellbiologen170 000 -
LIO-19141Central modulering av sensoriska funktionerSivert LindströmIKE, cellbiologi170 000 -
LIO-19151Spridning av humanpatogena virus i avloppsvatten – ett allvarligt samhällsproblemPer-Eric LindgrenIKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping170 000 -
LIO-19211Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie.Ulf dahlströmKardiologiska kliniken170 000 -
LIO-19421Molekylära mekanismer för osteogenes: struktur, funktion och klinisk signifikans av de skelettspecifika isoformerna av alkaliskt fosfatasPer Magnusson-170 000 -
LIO-19571Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie LarssonMolekylär Virologi, IKE170 000 -
LIO-19601Sjukdomsmekanismer och värd genetiskt skydd mot infektionLennart SvenssonHU. IKE. Avd för Molekylär Virologi170 000 -
LIO-19631Dentala metallers förmåga att inducera hypersensitivitet, särskilt experimentell systemisk autoimmunitet:studier av patogenetiska mekanismer och dos-responsförhållandenPer HultmanMol imm patologi170 000 -
LIO-19711Mekanismer och klinikpatologiska implikationer av järnsignalering och makrofagapoptos i ateroskleros.Ximing Yuan-170 000 -
LIO-19931Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorerJan-Ingvar JönssonInst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13170 000 -
LIO-19941Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spousesAnna StrömbergInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad och hjärtmedicincentrum Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-19951Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan ErnerudhIKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet170 000 -
LIO-20051Tryck och flöde i hjärta o kärlJan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken170 000 -
LIO-20071Akupunktur mot illamående och kräkningar vid strålbehandling – en randomiserad och placebokontrollerad studieSussanne BörjesonIMH, avdelning omvårdnad + CKOC, Region Östergötland170 000 -
LIO-20181Antibodies, Fc reactivity and innate immunity in rheumatic diseaseThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi170 000 -
LIO-20681Studier av normal och störd blod cells mognad.Mikael SigvardssonHU, IBK, Cellbiologi170 000 -
PublishedDocument information: Centrala ALF-medel 2009 - diarienummerordning | Last modified: 2010-02-18 by Agneta Linghag

Centrala ALF-medel 2009 - diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/5841