Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2012

Ansökan om kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2012 - Sorterade på sökande i bokstavsordning

Antal inkommna ansökningar är - 34 st
NamnDiarienrTitelSökt månaderBeviljat månader
Benjaminsson Nyberg PernillaLIO-190031Bakteriemi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för sjukdomsförloppet?3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Blystad IdaLIO-188731Clinical Application of Synthetic MRI on the Brain3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Boström Holm ElinLIO-190191Recidiv av Crohns sjukdom i ileokoliska anastomoser - betydelsen av tarmfloran, tarmbarriären och enteriska nervsystemet3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Bäckström DeniseLIO-187761Död på skadeplats3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Chisalita Ioana SimonaLIO-190601IGF-I som biomarkör för hjärta-kärl funktion och frakturläkning1Beviljas 1 månads forskningstid
De Geer JakobLIO-188961Bedömning av myokardperfusion med hjälp av datortomografi.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Eckhardt MartinLIO-187671Ecuadors 2008 health care reform and its effects on primary health care patients and staff. A quantitative cross-sectional study in the main geographical and ethnical regions of the country.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Farnebo SimonLIO-189751Utveckling av biologiskt framställda senor för rekonstruktion efter allvarlig handskada3Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Fornander LottaLIO-188551Ipsilateral aktivering vid taktil medianusstimulering, en fMRI-studie3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
hagelberg angelicaLIO-180061Utvärdering av rullstolslarm i syfte att förebygga trycksår.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Ivars KatrinLIO-190211Utveckling och utvärdering av en ny kontinuerlig, trådlös, icke-invasiv, optisk teknik: fotopletysmografi för registrering av blodtrycksvariationer och andra fysiologiska parametrar över radialis-artären.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Karlsson JerkerLIO-188711Mechanical Parameters of the Vascular Wall – an Experimental Study on the Arterial System in Man.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Kastbom ÅsaLIO-182411Föräldrars attityder om barns sexualitet och föräldrar kommunikation om sexualitet med barn 7-12 år samt barns sexuella beteende kopplat till generella beteenden, styrkor och svagheter.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Kuchinskaya EkaterinaLIO-190621Identifiering av föreskomst genomisk kopie antal variation hos patienter med utvecklingsstörning /missbildningssyndrom: Kan variaionen kopplas till sjukdom?2Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Levin AnnaLIO-190271Sfinkterskador och kontinensfunktion hos vaginalt förlösta kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Lowén MatsLIO-182751Studier av kommunikationen mellan hjärna och tarm med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). Utvärdering av hypnosbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS).3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Lundgren OskarLIO-188341Mindfulness-based stress reduction in post-myocardial infarction patients.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Matic NatasaLIO-185741Användning av PET-CT för att undersöka behandlingsvar hos tumörer i huvud- och halsregionen med samtidig identifiering av prediktiva biomarkörer för behandlingskänslighet och spridning3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Mentesidou EleniLIO-190691Studier av epilepsi med fokus på SUDEP, sudden death in epilepsy. Frekvens, riskfaktorer och kardiell patologi2Beviljas 2 månaders forskningstid
Niward (fd Parsmyr) KatarinaLIO-190041Biomarkörers roll att förutsäga risk för tuberkulosutveckling hos bärare av mykobakterier samt prognos för aktiv sjukdom.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Paues JakobLIO-190421Ämnesomsättningens betydelse för prognos vid tuberkulos3Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Petropoulos AlexandrosLIO-189741Escherichia coli med nedsatt känslighet för piperacillin/tazobactam1Beviljas 1 månads forskningstid
Pompermaier LauraLIO-188911Utveckling av modell som predikterar mortaliteten bland brännskadepatienter3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Pompermaier LauraLIO-190491Utveckling av regressionsmodell som predikterar mortaliteten bland brännskadepatienter med hänsyn till komorbiditet.32 ansökningar 1 beviljad.
Rydén LouiseLIO-190581INFLAMMATORISK REAKTION PÅ IMPLANTATMATERIAL3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Schilcher JörgLIO-189221Bisphosphonates - The dark side3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Sjöwall JohannaLIO-189211Fästingburna infektioner ‒ interaktion mellan vektor, patogen och människa3Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Spångeus AnnaLIO-189031Mikromiljön vid pankreascancer; hur undviker tumören immunförsvaret? / Nya kliniska bedömningsverktyg av osteoporos3Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Tapsas DimitriosLIO-190371NO-metaboliter i urinen hos barnen med celiaki.3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Tiefenböck Hansson KatharinaLIO-184861Identifiering av biomarkörer som påverkar behandlingskänslighet, tillväxt och spridning av tumörer i huvud- och halsregionen3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Toll John RaniLIO-189431Huden som spegel - vad kan non-invasiva mätmetoder av hudens funktion lära oss om den akut sjuke patienten?3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Vasilache Ana-MariaLIO-190171New research avenues derived from the gene expression analysis in the thermoregulatory region of the brain3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Widell JonasLIO-189361Förändringar av insulinkänslighet och personlighet samt viktutveckling hos fetmapatienter som opereras med gastric bypass (med eller utan avlägsnandet av tarmkäxet).3Beviljas 2,5 månaders forskningstid
Woisetschläger MischaLIO-190111Dual use of routine Dual Energy CT Scan; finding high risk osteoporosis patients / Leverfunktionsanalys inför leverkirurgi / Role of Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction (SAFIRE) technique in image quality and radiation dose reduction for chest CT examinations3Beviljas 1,5 månaders forskningstid
PublishedDocument information: Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2012 | Last modified: 2013-10-29 by Agneta Linghag

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2012, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/76241