Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2011

Ansökan om kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2011 - Sorterade på sökande i bokstavsordning

Antal inkommna ansökningar är - 40 st
NamnDiarienrTitelDisputeradSökt månaderBeviljad månader
Ahle MargaretaLIO-107641Nekrotiserande Enterokolit i Sverige -epidemiologiska och radiologiska studierNej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Benjaminsson Nyberg PernillaLIO-113521Bakteriemi och oxidativ stress vid akut pankreatit – tidiga prediktorer för sjukdomsförloppet?Nej3Beviljas 1 månads forskningstid
Boström Holm ElinLIO-114241Recidiv av Crohns sjukdom i ileokoliska anastomoser - betydelsen av tarmfloran, tarmbarriären och enteriska nervsystemetNej3Beviljas 1 månads forskningstid
Brohede SabinaLIO-114661Body Dysmorphic Disorder (BDD) in women; prevalence, clinical appearance, needs of care and gender aspectsNej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Börjesson LinneaLIO-111641Inflammatoriskt svar vid akut presenterande koloncancerNej3Beviljas 1 månads forskningstid
Charitakis EmmanouilLIO-112861Symptomgivande förmaksflimmer hos patienter aktuella för kateterablation.
Symptombörda, Metabol profil, Ultraljudsfynd, Rytm, aktivering av kardiella peptider, hemodynamik och diastolisk funktion samt hälsorelaterad livskvalitet vid Förmaksflimmer (SMURF).
Nej2Beviljas 1 månads forskningstid
Chisalita Ioana SimonaLIO-113571IGF-I som biomarkör för hjärta-kärl funktion och frakturläkningJa2Beviljas 2 månaders forskningstid
Ekstedt MattiasLIO-110081Långtidsuppföljning av patienter med icke-alkoholisk fettleversjukdom. MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomar. Det första vikariatet - ett viktigt steg för utvecklingen av en professionell identitet?Ja3Beviljas 2 månaders forskningstid
Escobar Kvitting John-PederLIO-114291Outcome in Blood Flow Patterns, Myocardial Deformation, and Remodeling Ensuing Aortic Valve Replacement - OPTIMUMJa3Beviljas 2 månaders forskningstid
Fornander LottaLIO-112971Kortikal plasticitet efter perifer nervskadaNej2Beviljas 2 månaders forskningstid
Forsberg FridaLIO-114061En multifaktoriell studie av generaliserad och regional smärta inkluderande biokemiska faktorer, psykosociala faktorer och smärtmodulering (WIRE)Nej3Ansökan avslås
Garvin StinaLIO-112491Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten av tumörer i huvud- och halsregionenJa2Beviljas 2 månaders forskningstid
hagelberg angelicaLIO-113281Klinisk utvärdering av larmsystem för rullstolsburna för trycksårsprofylaxNej3Beviljas 1 månads forskningstid
Hallbeck Anna-LottaLIO-114781Sökande efter nya metastasspecifika och prognostiska faktorer för malignt melanomJa3Beviljas 2 månaders forskningstid
Hallbeck MartinLIO-112881Felveckade proteiners roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdomJa3Beviljas 2 månaders forskningstid
Holmqvist AnnicaLIO-108141Biologiska och histopatologiska förändringar hos rektalcancer patienter med eller utan strålbehandling.Ja3Beviljas 3 månaders forskningstid
Karlén JerkerLIO-114651Kortisol i hår hos barn samt som ny biomarkör för stress, copingförmåga och ångest hos vuxna.Ja1Beviljas 1 månads forskningstid
Kastbom AlfLIO-113531Autoantibodies, Fc Receptors and the inflammasome in rheumatoid arthritisJa3Beviljas 2 månaders forskningstid
Kastbom ÅsaLIO-112511Normalt sexuellt beteende hos 7-12 åringar. Sexuellt beteende hos 7-12 åringar som utsatts för sexuella övergrepp.Nej6Beviljas 1,5 månaders forskningstid
Kernell KristinaLIO-114111Medfödda hjärtmissbildningar och deras konsekvenser för reproduktion, sjuklighet och överlevnad.Nej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Levin AnnaLIO-114891Sfinkterskador och kontinensfunktion hos vaginalt förlösta kvinnor med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).Nej3Beviljas 1 månads forskningstid
Lindgren AndreaLIO-105871CYCLUS-studien: cyklooxygenas-2-hämmare och kemoterapi vid avancerad icke småcellig lungcancer. En prospektiv randomiserad dubbel-blind studie.Nej3Beviljas 3 månaders forskningstid
Lindgren ChristerLIO-111081“Histological analysis of clinical biopsies taken 3-years after sinus augmentation with bovine hydroxyapatite or biphasic calcium phosphate"Nej3Ansökan avslås
Lowén MatsLIO-113931Studier av kommunikationen mellan hjärna och tarm med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). Utvärdering av hypnosbehandling vid Irritable Bowel Syndrome (IBS).Nej3Beviljas 3 månaders forskningstid
Lundin Anna-CarinLIO-107591Är triggerfinger en tendinos?Nej2Beviljas 2 månaders forskningstid
Luning HelenaLIO-113541Stress hos spädbarn - utveckling och påverkan av dygnsvariation av salivkortisol (tre delstudier: USDyK (Utveckling av spädbarns dygnsrytm av kortisol), NeoDyK (Utveckling av för tidigt födda barns dygnsrytm av kortisol)samt Hagadalstudien)Nej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Nyman TorbjörnLIO-114921Funktionstillstånd hos vuxna med resttillstånd efter Obstetrisk Brachial Plexusskada.Ja3Beviljas 2 månaders forskningstid
Paues JakobLIO-113241Ämnesomsättningens betydelse för prognos vid tuberkulosJa3Beviljas 2 månaders forskningstid
Petropoulos AlexandrosLIO-113701Escherichia coli projekt (resistens mot piperacillin-tazobactam)Nej3Beviljas 1 månads forskningstid
Schilcher JörgLIO-104971Bisphosphonates - The Dark Side(no option checked)3Beviljas 2 månaders forskningstid
Sjöwall JohannaLIO-108591Immunologiska effekter av antibiotika (doxycyklin) på klinisk och cellulär nivå hos patienter med kvarstående besvär efter genomgången, behandlad neuroborrelios.Nej3Beviljas 3 månaders forskningstid
Spångeus AnnaLIO-111051The microenvironment in pancreatic cancer – how does the tumor escape the immune system?

Dual use of routine Dual Energy CT Scan; finding high risk osteoporosis patient

Ja3Ansökan avslås
Szymanowski OlenaLIO-113791Hälsenor läker bättre med extra blodplättar. Kan hornhinnan läka bättre med hjälp av blodplättar?Ja3Beviljas 2 månaders forskningstid
Tapsas DimitriosLIO-114481Havre i kosten vid celiaki hos barn och ungdomar.Nej1Ansökan avslås
Vasilache Ana-MariaLIO-114251Gene Expression Study in the Hypothalamic Thermoregulatory Centre in an Acute Inflammatory Animal ModelNej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Vergara MartaLIO-113911Basalmetabolism i relation till kroppssammansättning, kardiovaskulära riskfaktorer och livskvalitetNej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Walter SusannaLIO-113391Symptom- och patofysiologiska studier vid colon irritabile (IBS). Utvärdering av hypnoterapibehandling med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI)Ja3Beviljas 2 månaders forskningstid
Widell JonasLIO-114441Förändringar av insulinkänslighet och personlighet samt viktutveckling hos fetmapatienter som opereras med gastric bypass (med eller utan avlägsnandet av tarmkäxet).Nej3Beviljas 2 månaders forskningstid
Wijkman MagnusLIO-113451Kardiovaskulära riskfaktorer hos patienter med typ 2 diabetesNej3Beviljas 3 månaders forskningstid
Woisetschläger MischaLIO-110661Dual use of routine Dual Energy CT Scan; finding high risk osteoporosis patients

Leverfunktionsanalys inför leverkirurg

Ja3Beviljas 2 månaders forskningstid

PublishedDocument information: Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2011 | Last modified: 2012-06-14 by Agneta Linghag

Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare 2011, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/76281