Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken (LiÖ) 2012 - sorterade i diarienummerordning

Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken (LiÖ) 2012 - sorterade i diarienummerordning

Antal ansökningar = 39
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsSöktBeslutRekvirerade medelResterande medel
LIO-192801Studie av hjärtats väggrörlighet och perfusion med magnetresonanstomografi.Johan Kihlberg-120 000100 000
LIO-193211Kvalitetssäkring av intensivvården utifrån kartläggning av ICD diagnoserMonica MagnussonAkutkliniken, Linköping60 0000
LIO-193411Registrering av relevanta fysiologiska variabler för förebyggande av trycksår vid vila på specialmadrass eller sittunderlagSara BergstrandLinköping Universitet, Institutionen för medicin och hälsa120 00080 000
LIO-194371Kategorisering av orsaker till förhindringsbara läkemedelsrelaterade händelser.Linda Ring Eriksson-40 00040 000
LIO-194881Läkare och barnmorskors bemötande och handläggning av kvinnor med symtom som "indikerar" endometrios.Hanna GrundströmKvinnokliniken Vrinnevisjukhuset40 00030 000
LIO-194981Tidig upptäckt och omhändertagande av patienter med KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i primärvården.katalin zaraEkholmens vårdcentral40 0000
LIO-195041Utveckling av ett ADL-instrument för bedömning vid kognitiv svikt/demensMaria JohanssonRörelse och hälsa, rehabgruppen NSC120 00060 000
LIO-195121Patienters erfarenhet av en kirurgisk interventionsprocess och dess betydelse för deras aktivitetsförmåga.Christina TuressonHand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping120 00060 000
LIO-195521Parents' stress and sleep quality when their child needs medical careCharlotte AngelhoffBAVA, Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Linköping120 00040 000
LIO-196241Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetmaHanna HenrikssonRegion Östergötland, Centrum f. verksamhetsstöd och utveckling, Verksamhetsutveckling vård och hälsa120 000120 000
LIO-196451Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.Eva ValterssonRehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping40 00040 000
LIO-196571Långtidsuppföljning av funktion hos patienter opererade med främre dekompression och fusion för disksjukdom i halsryggradenAnna HermansenLinköpings Universitet, IMH, Avd Fysio120 000120 000
LIO-196621Effekten av motståndsandning på luftfördelning, syresättning och koldioxidmängd hos tracheotomerade patienter med lunginflammation.Jenny Örman-40 00040 000
LIO-196721Neurotoxiska symtom vid adjuvant cytostatikabehandling hos patienter med kolorektalcancerJenny DrottKirurgiska kliniken & Avdelning Omvårdnad Liu40 00040 000
LIO-197321Molekylärbiologisk karaktärisering av Typ III sekretionssystemen hos E coli med ESBL produktion och bakteriernas förmåga att infektera celler.Marie HögdahlRegion Östergötland, Diagnostik centrum, Klinisk Mikrobiologi40 00040 000
LIO-197391Kognitiv förmåga hos patienter med tinnitusbesvärReza Zarenoe-120 00080 000
LIO-197631Effekten av nackspecifik träning, med eller utan beteendemedicinsk intervention, för personer med långvarig WAD. En kontrollerad randomiserad studie.Maria Landén LudvigssonRehab Väst, Motala120 000120 000
LIO-198181Utvärdering av effekten av postoperativ ortosbehandling hos patienter med Dupuytrens kontraktur.Christina TuressonHand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping50 00050 000
LIO-199511Stroke och fysisk träning. En randomiserad kontrollerad studie om effekterna av fysisk träning för strokepatienter.Klas SandbergRehab Öst Vrinnevisjukhuset Norrköping80 0000
LIO-199981Effekter av psykosocial behandling inom missbruks- och beroendevården - pilotstudieYlva Söderberg Gidhagen-40 0000
LIO-200731Gasutbytesförmåga studerad med lung-SPECTPernilla NorbergRadiofysikavd; Universitetssjukhuset Linköping120 0000
LIO-201341Patientnära Warankontroller hos äldreAnn LindelöfVC Vikbolandet40 0000
LIO-201401Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv LungsjukdomKristina TödtLungmottagningen, SUS Lund120 000100 000
LIO-201921Tidig upptäckt och omhändertagande av patienter med KOL(kroniskt obstruktiv lungsjukdom) i primärvårdenAnna-Karin Alex-40 0000
LIO-202421urträningsprotokoll för respiratorpatienterAnna Thyrberg Solstad-20 0000
LIO-202711Faktorer som predisponerar för arbetsoförmåga vid Multipel SklerosAnne WickströmRörelse och hälsa Rehabgruppen Närsjukvården i centrala Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköp40 00030 000
LIO-202841Kartläggning av samband mellan posttraumatiskt stress och hälsorelaterad livskvalitet 2, 6 och 12 månader efter intensivvård - en longitudinell studieCarl BäckmanVrinnevisjukhuset Norrköping, Intensivvårdsavdelningen360 0000
LIO-202851Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet - utveckling av ett sjukdomsspecifikt frågeformulärUlla Walfridsson-120 0000
LIO-203021Kogniheart- att mäta kognitiva störningar hos personer med hjärtsvikt som har sömnrelaterade dag och natt störningar.
Forts.ansökan från LIO-124221
Carina HjelmLinköpings Universitet-institutionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad.Medicinska fakulteten.120 00060 000
LIO-203281Livssituationen hos patienter med Inflammatorisk tarmsjukdomKatarina Pihl-Lesnovska-120 00080 000
LIO-204701Samband mellan patienters hälsoupplevelse och aktivitetsförmåga, aktivitetstillfredsställelse samt förflyttningsförmåga.Sofia Petersson-100 0000
LIO-204741Nyinsjuknad eller återkommande för rehabilitering – en jämförelse av resultat av strokerehabiliteringen inom öppenvården i Landstinget i ÖstergötlandJessica VollertsenNSV Stab klinisk adjunkt116 00030 000
LIO-205161Patientkontrollerad sedering vid gallgångsundersökningar - jämförelse mellan tre olika sederingsalternativAndreas NilssonSinnes-centrum120 000120 000
LIO-205391Olika aspekter av smärta samt konsekvenser av smärta relaterat till sjukdomsaktivitet och funktionshinder vid tidig RA.Eva Printzell-40 00030 000
LIO-205671Förbättrat sjukskrivningsflöde på NeurologmottagningCecilia LangNeurologmottagningen i Motala, MSK, NSV250 0000
LIO-205761Prevalens och bedömning av förstoppning bland patienter i palliativ vårdEva Erichsén-40 00040 000
LIO-207171Kan resultaten av interleukinanalyser vara värdefull vid tidig diagnos av infektion hos sköra äldre?Maria EdvardssonNärsjukvården i Finspång45 0000
LIO-207181Samtalskompetens i telefonrådgivningChristina JohnsonRegion Östergötland158 400120 000
LIO-207661Psykofarmakologisk följsamhet hos vuxna med ADHD – påverkansfaktorer och behandlingsmönsterAndreas BengtssonNeuropsykiatriska utredningsenheten för vuxna centrala länsdelen40 0000
]
PublishedDocument information: Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken (LiÖ) 2012 - sorterade i diarienummerordning | Last modified: 2012-09-17 by Agneta Linghag

Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken (LiÖ) 2012 - sorterade i diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/81681