Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med legitimerade vårdyrken 2012 - sorterade i diarienummerordning

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med legitimerade vårdyrken 2012 - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal ansökningar = 8

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsSöktBeslutRekvirerade medelResterande medel
LIO-193431Prediktorer och indikatorer för omfattande funktionshinder och låg livskvalitet vid RA. En jämförelse i ett 10-årsperspektiv.Ingrid ThybergReumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum 273 0000
LIO-194041Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedelEva Hallert-332 000332 000
LIO-194601Viktbegränsning under graviditet; en interventionsstudie
Uppföljning av mödrarnas, studiebarnens och deras yngre syskons viktutveckling under fem år
Ing-Marie Claesson-281 470281 470
LIO-194941Nya biomarkörer för diagnostisering av fibromyalgiMicha Milovanovic-367 8160
LIO-195401Reproduktiv och psykosocial hälsa hos personer med icke optimal födelsekaraktäristik.Gunilla Sydsjö-77 5200
LIO-201881Hälsobefrämjande samtal till patienter med ohälsa och deras familjer på Ronald McDonald Hus.Susanna ÅgrenThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad214 9300
LIO-205571Webbportal till stöd för egen vård i vardagen för unga med långvarig sjukdom, fallstudie diabetesLena HanbergerInstitutionen för Medicin och Hälsa, Avd för Omvårdnad238 000238 000
LIO-206211Multi-modality approach for monitoring the response to cancer treatmentAlexandru DasuSkandionkliniken450 1960
]

PublishedDocument information: Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med legitimerade vårdyrken 2012 - sorterade i diarienummerordning | Last modified: 2012-09-17 by Agneta Linghag

Forskningsveckor för disputerade landstingsanställda med legitimerade vårdyrken 2012 - sorterade i diarienummerordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/81721