Ansökan om enbart LFoU-medel 2009 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning

Ansökan om enbart LFoU-medel 2009 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning

Antal inkommna ansökningar är - 60 st
NamnDiarienrTitelBeviljat LFoU
Almer SvenLIO-20911Utveckling av patientorientering och kvalitetssäkring vid en immundispensär för inflammatorisk tarmsjukdom0
Arbman GunnarLIO-14691Behandlingsstrategier vid primärt generaliserad kolorektal cancersjukdom0
Arbman GunnarLIO-14771Uppdatering av kolorektalcancerregister vid kirurgiska kliniken i Norrköping81 600
Arbring KerstinLIO-19701Trombosmottagning - optimering av omhändertagande av patienter med venös tromboembolism.90 000
Arbring KerstinLIO-20021Att hjälpa den som blöder - Optimering av omhändertagande av patienter med lätta till måttliga blödningssymptom0
Arnesson Lars-GunnarLIO-18851Fortsatt utvärdering av prospektiv kohortstudie där axillkirurgi utelämnats vid bröstcancer med definierad lågriskprofil54 400
Björn CarlssonLIO-15481Enantioselektiv analys av metylfenidat och ritalinsyra i saliv, serum och blod vid behandling med centralstimulantia vid ADHD och beroende symtom.60 000
Cederholm IngemarLIO-20231Immunologistudie vad gäller blodpreservation i samband med hjärtlungmaskin vid hjärtkirurgi (CPB = cardio pulmonell bypass).0
Chermá Yeste Maria DoloresLIO-16541Utvärdering av farmakokinetik: ziprasidon.60 000
Claesson CarinaLIO-20921Utveckling av metod för att upptäcka stafylokocker med nedsatt
känslighet för glykopeptider
110 000
Eklund BoelLIO-19061Implementering av Kognitiva Screeningbatteriet i Rehab Väst21 600
Ernerudh JanLIO-20161Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdom0
Ernerudh JanLIO-20171Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantation325 000
Fridell KarinLIO-15231Celiakipatienters upplevelse av besök hos dietist - studie på tre kliniker i Östergötland40 000
Grahn Kronhed Ann-CharlotteLIO-15391Riktade hälsointerventioner för personer med ökad risk för osteoporos och fraktur.64 800
Guldbrand HansLIO-15591Kolhydratfattig kost vid behandling av diabetes mellitus typ 2 i primärvård.180 700
Gunnarsson CeciliaLIO-20451Utvärdera två informationsmodeller och deras förutsättningar för att ge gravida kvinnor ett frivilligt informerat samtycke till fosterdiagnostik125 000
Hilke SusanneLIO-15381Exercise-induced effects on neurotrophic factors and the corticotrophin releasing hormone family in the mouse limbic system after moderate runnnig.50 000
Hjertberg HansLIO-17611Kvalitetsregister vid benign prostatahyperplasi54 400
Johansson Anders GLIO-19751Utveckling av PCR för diagnostik av invasiv svampinfektion samt artidentifiering av fenotypiskt svåridentifierade kliniskt relevanta svampar.110 000
Johansson Capusan AndreaLIO-19731Uppföljning av prioriteringsarbetet av väntelistan för Neuropsykiatrisk Utredning; Effekter för patienter och organisation85 800
Karlsson MatildaLIO-18241Bandagering av tagställen för delhudstransplantation -Förbandsstudie vid Hand och Plastikkirurgiska kliniken, US, Linköping42 400
Kihlström ErikLIO-15351Utveckling av molekylärbiologisk diagnostik för gram-negativa infektioner och för bakterier som orsakar diarré.110 000
Landberg EvaLIO-19451Preanalytiska felkällor vid venös provtagning.50 000
Landén Ludvigsson MariaLIO-16821Utvärdering av läkaravlastande bedömningsmottagning hos sjukgymnast i primärvård.36 800
Larsson BritaLIO-19491Preanalytiska felkällor vid provtransport.50 000
Ledström BirgithLIO-16241Uppföljning av Hänvisningsprojektet - en samverkan mellan Primärvård och Psykiatri43 200
Lindahl TomasLIO-17421Utveckling av analyser av polymorfier i DNA99 000
Lindahl TomasLIO-20411Att hjälpa den som blöder - Optimering av omhändertagande av patienter med lätta till måttliga blödningssymptom (register och referensintervall)10 000
Lindahl TomasLIO-20421Utredning av felaktiga analysresultat för rutin-koagulationsanalyserna Faktor VII och PK-INR10 000
Lundberg PeterLIO-19401Utveckling av säkerhetsrutiner, dokumentation och utbildning för magnetresonansdiagnostik217 000
Lundin Anna-CarinLIO-16561ÄR TRIGGERFINGER EN TENDINOS?89 400
Länne TosteLIO-17521Mechanobiology - a new concept for the prediction, diagnosis and monitoring of cardiovascular disease0
Magnusson PerLIO-19481Kliniska studier av skelett och mineralmetabolism119 000
Malm ClaesLIO-15341Kvalitetssäkring och ackreditering av stamcellstransplantationsverksamhet0
Matthiesen LeifLIO-15491Inflammation, trombos och upprepade missfall0
Mörelius EvalotteLIO-17711Samvård-kängurustudie; en jämförelse mellan två olika vårdmetoder inom neonatalvården100 000
Nezirevic Dernroth DzenetaLIO-16411Studie av pigmentstruktur med LC/MS/MS75 000
Nieminen KatriLIO-19891Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid besök på preventivmedelsmottaning – går det att mota Olle vid grind?23 000
Nyman ErikaLIO-20011Studie av cellöverlevnad då kerratinocyter förvaras i olika näringslösningar27 200
Olsson SaraLIO-19291Stereotaktisk intrakraniell strålbehandling200 000
Osman MajidLIO-14861Mätning av vitamin K och vitamin K epoxid halter i plasma samt studier av deras korrelation med genetiska varianter av VKORC175 000
Paues JakobLIO-19551Nutritionens roll för komplikationer, mortalitet och vårdtid vid allvarlig infektionssjukdom.0
petersson andersLIO-19071Insamlande av normalmaterial för multifokal ERG64 400
Petersson BillLIO-17061Kvalitetsvariabler vid stor urologisk kirurgi54 400
Peterzén BengtLIO-16921Registrering, dokumentation och uppföljning av infektioner på Thorax-IVA, US, Linköping.37 200
Peterzén BengtLIO-16941Punktprevalensstudier på intesivvårdsavdelningar.18 600
Petterstedt EwaLIO-19361Utvärdering av sjuksköterskesamtal i tidigt skede efter nydiagnostiserad ulcerös kolit.40 000
Pihl-Lesnovska KatarinaLIO-14971Diskrepans mellan symtom börda och upplevd livskvalitet.0
Roel EduardoLIO-20001Barnastma i primärvården - förekomst och utveckling över tiden100 000
Sandborg MichaelLIO-16751Kvantifiering av teknisk bildkvalitet mha av automatisk bildanalys177 120
Sege MariaLIO-21671Handläggning av interstitiell lungsjukdom52 800
Theodorsson ElvarLIO-18361Lönemedel för utbildning till Doktorsexamen för Lovisa Holm119 000
Theodorsson ElvarLIO-18451Mätmetod för hepcidin vid diagnostik och uppföljning av anemier80 000
Tillgren IngridLIO-18941Utbildning i Image Guided Radiotherapy (IGRT)100 000
Uppugunduri SrinivasLIO-15821Immunosuppressiva effekter av opiater med fokus på cytokin frisättning och fagocyterande funktion – in vitro och kliniska studier i cancer patienter.51 000
Wahlberg Hughes JeanetteLIO-19161Endoskopisk undersökning av anomalier i tunntarm och colon hos patienter med akromegali och patienter med tillväxthormonbehandling sedan barndomen.0
Åkerlind BrittLIO-17501Etablering och utveckling av serologisk diagnostik för: morbilli, parotit, parvo, TORCH (toxoplasma, rubella, herpes simplex), varicella zoster -virus110 000
Ålholm Beijer MarieLIO-15901Ambulatorisk blodtrycksmätning på Kärna Vårdcentral42 000
Österberg AndersLIO-20131Införande av självregistrering för MS-pat på Motala Lasarett85 200
PublishedDocument information: Ansökan om enbart LFoU-medel 2009 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning | Last modified: 2009-01-25 by Agneta Linghag

Ansökan om enbart LFoU-medel 2009 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/8281