Forsknings- och stpendieförvaltningen 2011 - Beviljade medel

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2011 - Beviljade medel

Antal inkommna ansökningar är - 48 st

DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-219261Anti-trombotiska effekter av angiotensin 1-7?Liza LjungbergMedicinska Vetenskaper, Örebro Universitet40 000
LIO-219881Studies of E. coli LF82 transport and interactions with the defensin system in patients with Crohns disease.Åsa Keita-0
LIO-220511Identifiering av biomarkörer som påverkar behandlingskänslighet, tillväxt och spridning av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken216 000
LIO-220911Är Äldremottagning för äldre personer med multisjukdom bättre och billigare än vanlig vård?Anne W EkdahlGeriatriska Sektionen, Medicinska Specialistkliniken, Helsingborgs Lasarett57 770
LIO-221251Orsaker till variationer i hälsorelaterad livskvalitet och symtombörda hos patienter med förmaksflimmer utifrån analys av neuropeptider, hemodynamik, metabol profil samt ultraljudsfynd.Håkan WalfridssonKardiologiska kliniken, Hjärtcentrum, US40 000
LIO-223661Nu har jag avslutat fyra år av mina 5,5 år på läkarprogrammet i Linköping. Människan är skapt till att falla i rutiner - man lär sig vägen till skolan, vilken litteratur som är trevlig och hur man ska läsa till tentor för bästa resultat. Så denna termin är det dags för lite nya rutiner!Charlotta Rehnberg-10 000
LIO-224991Samband mellan stress och inflammation vid kranskärlssjukdomSimon Jönsson-20 000
LIO-225501Stroke och fysisk träning - relation till inflammation och trombocytreaktivitet - en randomiserad studie.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-226391Ett förändrat immunsvar vid kranskärlssjukdom -betydelsen av annexin-1 för immunologisk fenotyp och sjukdomsaktivitetIda BergströmAvd. Kardiovaskulär medicin, Inst. Medicin och Hälsa, HU, LiU50 000
LIO-227191CARPEDIEM-studien (CARotenoid Prospective study: Extract or DIEt post-MI)Mireille Rydén-50 000
LIO-227361Diagnostik vid inflammatoriska kärlsjukdomar med hjälp av mikroRNAMårten SegelmarkAvdelningen för njurmedicin, IKVL, Lunds Universitet118 664
LIO-227441Epidemiologisk studie av TBE-virus i fästingar som bitit människor kopplat till infektionsrisk och kliniska symptomPontus LindblomIKE, Medicinsk Mikrobiologi, Linköpings universitet30 000
LIO-227551Hälsoekonomisk utvärdering av förmaksflimmerbehandling med RF ablation vs antiarytmika hos patienter inkluderade till MANTRA-PAF studiePiotr SzamlewskiKardiologkliniken20 000
LIO-227771Lysosomal exocytos hos trombocyter - förekomst, reglering och betydelseAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi67 404
LIO-227821Utvärdera långtidseffekterna av hjärtsvikt, behandling och vård för patienter med hjärtsvikt och dennes partner samt beskriva deras behov av stödSusanna ÅgrenThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad0
LIO-228021Factors influensing self-care management in patients with heart failure with special focus on cognitive function and sleep.Carina HjelmLinköpings Universitet-institutionen för medicin och hälsa, avd för omvårdnad.Medicinska fakulteten.80 000
LIO-228951TraCS:
Fysisk träning före övre abdominell cancerkirurgi
Anders WinbladhKirurgiska kliniken i Östergötland100 000
LIO-229121NK-celler vid ischemisk hjärtsjukdom.Aleksander SzymanowskiKardiologiska kliniken30 000
LIO-229341Urinprov som mått på intorkningRobert HahnForskningsenheten, Södertälje sjukhus0
LIO-229371Nya metoder för vätskeoptimering under kirurgiRobert HahnForskningsenheten, Södertälje sjukhus47 547
LIO-229381Detektion av vätskebrist med pulsoximetriLena NilssonAnestesi- och operationskliniken, US, Linköping40 000
LIO-229541Risk- och frisk-faktorer för orsaker till, och komplikationer av, fetma och diabetesFredrik NyströmIMH, KVM samt Cityhälsan Centrum (och anknytning till Endokrinmedicinska kliniken)110 503
LIO-230191Betydelsen av lysosomstabilitet vid luftvägsremoduleringAnn-Charlotte Svensson HolmLinköpings Universitet 1) IFM, Biologi; 2) IKE, Experimentell patologi79 484
LIO-230221Betydelsen av kolesterol för lysosomal degradering av alfa-synucleinKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet56 754
LIO-230401Depression efter minor strokeClaes HallertMedicinkliniken, ViN 50 000
LIO-230681Studier av C-reaktivt proteins immunreglerande roll vid SLELina WirestamLunds Universitet, IKVL, Avd för Reumatologi36 000
LIO-231041Alzheimer's disease occurs often in elderly people with diabetes: Why? Which are the predictors?Weili Xu-0
LIO-231221Att leva med hjärtrytmrubbning - med fokus på symtombörda och hälsorelaterad livskvalitet.
Utveckling och validering av ett sjukdomsspecifikt frågeformulär för patienter med olika former av hjärtrytmrubning - ASTA - ArytmiSpecifikt frågeformulär vid TakykardiAttack och hjärtrytmrubbning
Ulla Walfridsson-20 000
LIO-231511Likvorproteomik under pågående intrathekal analgesiEmmanuel BäckrydSmärt- och Rehabiliteringscentrum, Smärtenheten US85 164
LIO-231561Effekter på inflammation och hjärnskada av natalizumab-behandling vid multipel sklerosJohan MellergårdNeurologiska kliniken, AIR, IKE45 961
LIO-231671Mekanismorienterade studier vid olika typer av hjärtsvikt med fokus på morfologi, biomarkörer, immunologi samt kärlväggsmekanismerUrban AlehagenKardiologiska kliniken0
LIO-231851Funktionell magnetresonansdiagnostik vid 3 TPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)172 044
LIO-231981Betydelse av antikroppar vid ledgångsreumatism:
sjukdomsuppkomst, förlopp, konsekvenser, diagnostik och progos
Thomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi50 000
LIO-232211Noninvasiv mätning av hemoglobin samt dess påverkan av vasodilatationJoachim ZdolsekSinnesCentrum30 000
LIO-232221KARDIOVASKULÄRRISK OCH NATURALFÖRLOPP FÖR KVINNOR MED BENARTÄRSJUKDOMEric WahlbergHjärtcentrum13 017
LIO-232231Randomiserad kontrollerad strukturerad patientskola för vuxna med depression efter minor strokeClaes HallertMedicinkliniken, ViN 0
LIO-232271Patienters upplevelser av hur livssituationen kan påverkas av att leva med förmaksflimmer.Marie StridsmanFeelgood, Linköping0
LIO-232411Kan valet av smärtlindring påverka överlevnad och recidiv av colorektalcancer vid kirurgi?Christina EintreiIMH LÄFO/Anestesiologi120 000
LIO-232531Anestesimedels verkningsmekanismer-cellulära effekter av narkosmedelDean TurinaANOPC, K-kliniken, US50 000
LIO-232561Studier av mekanismer och riskfaktorer för utveckling av amyloidosKatarzyna Lundmark-50 000
LIO-232601Identifiering av gener och loci som är av betydelse för utveckling och manifestation av systemiska autoimmuna sjukdomarPer HultmanMol imm patologi92 048
LIO-232651Immunologiska mekanismer för könsrelaterade skillnader vid autoimmuna sjukdomarSaid Havarinasab-50 000
LIO-233241Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in Post-myocardial Infarction Patients: A Randomized Controlled Trail of cardiac patients burdened from depressive symptomsOskar LundgrenLinköpings Universitet, avdelningen för samhällsmedicin, institutionen för medicin och hälsa, samt B40 000
LIO-233311Makrofagers roll vid normal graviditet och graviditetskomplikationer: Studier av immunhämmande effekter och biomarkörerJudit Svensson Arvelund-0
LIO-233541B-lymfocyters reglerande roll för remission vid ANCA-positiv vaskulit: Undersökning av funktionella egenskaper och fenotypning för bedömning av sjukdomsaktivitetPer Eriksson-70 000
LIO-233761Orexin A - en möjlig antidot till narkosmedel och Alzheimer?
En klinisk studie av hur halten orexin A ändras hos sövda patiener med subarachnoidalblödningn samt laborativ stude av hur orexin A och narkosmedel påverkar nervceller och nervceller med alzheimersliknande utseende.
Karin Björnström KarlssonSinnescentrum, ANOPIVAkliniken Linköping31 134
LIO-233811Glukosmetabolism i ventrikeltuben efter esofagusresektion - en deskriptiv klinisk studieAnders WinbladhKirurgiska kliniken i Östergötland91 217
LIO-233861Mechanical Parameters of the Vascular Wall – an Experimental Study on the Arterial System in Man.Jerker KarlssonUS38 568

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2010 - Ej beviljade medel

Ansökningar som ej beviljats medel ur Stiftelseförvaltningen kan ha beviljats medel ur andra fonder, som söks vid samma ansökningstillfälle men där beslut tas i andra forum.

DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-219881Studies of E. coli LF82 transport and interactions with the defensin system in patients with Crohns disease.Åsa Keita-0
LIO-225501Stroke och fysisk träning - relation till inflammation och trombocytreaktivitet - en randomiserad studie.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-227821Utvärdera långtidseffekterna av hjärtsvikt, behandling och vård för patienter med hjärtsvikt och dennes partner samt beskriva deras behov av stödSusanna ÅgrenThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad0
LIO-229341Urinprov som mått på intorkningRobert HahnForskningsenheten, Södertälje sjukhus0
LIO-231041Alzheimer's disease occurs often in elderly people with diabetes: Why? Which are the predictors?Weili Xu-0
LIO-231671Mekanismorienterade studier vid olika typer av hjärtsvikt med fokus på morfologi, biomarkörer, immunologi samt kärlväggsmekanismerUrban AlehagenKardiologiska kliniken0
LIO-232231Randomiserad kontrollerad strukturerad patientskola för vuxna med depression efter minor strokeClaes HallertMedicinkliniken, ViN 0
LIO-232271Patienters upplevelser av hur livssituationen kan påverkas av att leva med förmaksflimmer.Marie StridsmanFeelgood, Linköping0
LIO-233311Makrofagers roll vid normal graviditet och graviditetskomplikationer: Studier av immunhämmande effekter och biomarkörerJudit Svensson Arvelund-0

PublishedDocument information: Forsknings- och stpendieförvaltningen 2011 - Beviljade medel | Last modified: 2013-01-16 by Agneta Linghag

Forsknings- och stpendieförvaltningen 2011 - Beviljade medel, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/95861