Ansökan om enbart LFoU-medel 2008 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning

Antal inkommna ansökningar är - 44 st
NamnDiarienrTitelBeviljat LFoU
Abrahamsson AnnelieLIO-10478Identifiering och karaktärisering av immunmodulerande serumfaktorer vid kolorektal cancer0
Almer SvenLIO-10938Levernära venösa tromboser: uppföljningsstuider avseende trombofili och myeloproliferativ sjukdom62 400
Arbman GunnarLIO-10554Behandlingsstrategi vid primärt generaliserad kolorektal cancersjukdom118 000
Bengtsson AnnLIO-10811Smärta vid inflammatorisk ledsjukdom64 400
Björn CarlssonLIO-10614Enantiomerer av mirtazapin och dess metaboliter i plasma, blod och hjärna. TDM och toxikologi.50 000
Chermá Yeste Maria DoloresLIO-10604Utvärdering av enantiomerer vid långtidsbehandling av egentlig depression med racemiska substanser.70 000
Engström HelenaLIO-10772Pleurodes - utvärdering av behandlingseffekt, smärtlindring, inflammatorisk reaktion. Processgranskning26 400
Engvall JanLIO-10863Diagnostik och uppföljning av patienter med kongenital hjärtsjukdom0
Ernerudh JanLIO-10918Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantation95 000
Ernerudh JanLIO-10919Lymfocyter och cytokiner i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av lungsjukdomar80 000
Hilke SusanneLIO-10544The Corticotropin Releasing Factor Network in the brain and the influences of estrogen; A microdialysis study75 000
Jansson Ronny LLIO-10455Digital videoöverföring i befintliga datanät0
Karlsson ÅsaLIO-10600Riks-HIA: Ett projekt för att förbättra kvalitén på registrering av data, resultatet i Riks-HIA och ge återkoppling till medarbetare.114 000
Kihlström ErikLIO-10542Diagnostik av virulensegenskaper hos gram-negativa bakterier. Utveckling av molekylära metoder för diagnostik av chlamydia- och mycoplasmainfektioner.150 000
Lagerqvist IngridLIO-10470Utvärdering av fysisk aktivitet på recept34 800
Landberg EvaLIO-10899Lipemiska prover80 000
Ledin TorbjörnLIO-10880Extralaryngeala orsaker till heshet.36 000
Lindahl TomasLIO-10791Utveckling av molekylärbiologiska analyser50 000
Lindahl TomasLIO-10832Trombocytaktivering vid thoraxkirurgi, perkutan intervention och kärlkramp30 000
Lundberg PeterLIO-10936Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostik212 000
Lundberg PeterLIO-10937Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostik0
Magnusson PerLIO-10830Biokemiska och genetiska markörer för skelett och mineralmetabolism75 000
Nezirevic Dernroth DzenetaLIO-10849Utveckling av kromatografiska analyser60 000
Nyman ErikaLIO-10851”Behandling av svårläkta bensår genom spraytransplantation av patientegna keratinocyter på bärare av makroporösa gelatinkulor”36 000
Olsson EvaLIO-10910Nuklearmediciniska undersökningar; Metodutveckling, kvalitetsarbete samt framtagning av utbildningsmaterial.0
Peterzén BengtLIO-10572Multiceneter prevalensstudier inom intensivvård0
Peterzén BengtLIO-10713Regional utbildning för aortaballongpump användning.0
Pettersson ChristinaLIO-10806Kvarstående aktivitetsnedsättning 6 månader och 1 år efter radiusfraktur30 000
Rubensson CarinLIO-10815Delhandsartrodes vid artros i STT-leden, en retrospektiv studie.36 000
Samuelsson KerstiLIO-10450Träning av arbetsminnesfunktion hos personer med förvärvad hjärnskada.100 000
Sandborg MichaelLIO-10610Kvalitetskontroll av lågkontrastupplösning för radiologiska avbildningssystem124 800
Sege MariaLIO-10621Riktlinjer för omhändertagande av patienter med interstitiell lungsjukdom52 800
Serrander LenaLIO-10553Utveckling av kvantitativa PCR-baserade metoder för detektion av herpesgruppens virus0
Serrander LenaLIO-10555Utveckling av kvantitativa PCR analyser för detektion av Hepatit C Hepatit B samt HIV virus150 000
Stenmark Askmalm MarieLIO-10825Vårdregister för Onkogentisk regionmottagning64 000
Textorius OlaLIO-10592Fortsatt uppföljning av patienter opererade för näthinneavlossning33 400
Theodorsson ElvarLIO-10727Utveckling av ny metodik för kvantitativ bestämning av hepcidin i urin och plasma med isotoputspädningsteknik och masspektrometri70 000
Theodorsson ElvarLIO-10775Lönemedel för utbildning till Licentiatsexamen för Lovisa Holm60 000
Uppugunduri SrinivasLIO-10474Genpolymorfism, en möjlig förklaring till variationer i
individers svar på smärtbehandling med morfin
30 000
Uustal EvaLIO-10846Randomiserad prospektiv studie av konventionell främre prolapsplastik kontra nätplastik vid framfall, TVM III176 400
Walter SusannaLIO-10548Funktionell magnetundersökning (f-MRI) av hjärnan hos patienter med "Irritable Bowel Syndrome" (IBS)139 200
Wrigstad AndersLIO-10711Uppföljning av makulakirugi26 400
Åkerlind BrittLIO-10566Utveckling och etablering av serologisk diagnostik för följande virus-agens: TORCH (toxoplasma, rubella, HSV), morbilli, parotit, parvo, VZ.150 000
östman siriLIO-10468Höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga samt upplevd hälsa fyra månader efter fraktur tillfället.41 600
PublishedDocument information: Ansökan om enbart LFoU-medel 2008 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning | Created: 2007-12-18 by Agneta Linghag

Title: Ansökan om enbart LFoU-medel 2008 - Sorterade på projektledare i bokstavsordning, Informationsdokument för alla, Document number: 3111, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/lpr/3111