Centrala ALF-medel 2010 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 66 st

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRekv medelRapport
LIO-54991Coeliac disease in adolescence - studies of pathogenesis, procedure of investigation and treatmentKarin Fälth-MagnussonUniversitetsledningen, Campus Valla, D huset0 -
LIO-55081Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric MagnussonMedicinsk mikrobiologi, IKE, HU170 000 -
LIO-55611Identifiering av biomarkörer som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken170 000 -
LIO-55701Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Primär Kolorektal Cancer och LevermetastaserXiao-Feng Sun-170 000 -
LIO-56921Functional assessement of human tissue - nanoscience and molecular MRI combinedMaria Engström-170 000 -
LIO-57181Tidiga risk och friskfaktorers betydelse för barns psychosociala hälsa och anpassning vid 12 års ålderCarl Göran SvedinHälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-57331Inflammatorisk signalering till hjärnan och dess effekter vid Alzheimers sjukdom med fokus på prostaglandin E2.Camilla NilsberthMedicinska och Geriatriska akutkliniken, Region Östergötland170 000 -
LIO-57441Säkerhet och effektivitet för läkemedel använda inom psykiatrisk vårdFinn BengtssonLinköpings Universitet, Klinisk farmakologi, Sektionen för läkemedelsforskning170 000 -
LIO-58351Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorerJan-Ingvar JönssonInst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13170 000 -
LIO-58361FÖREKOMST AV ÖVERGREPP OCH ASSOCIERAD OHÄLSA: EN TVÄRSNITTSSTUDIE BLAND SVENSKA KVINNOR OCH MÄNKatarina SwahnbergLinnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Kalmar170 000 -
LIO-58471Akupunktur mot illamående och kräkningar vid strålbehandling - en randomiserad och placebokontrollerad studieSussanne BörjesonIMH, avdelning omvårdnad + CKOC, Region Östergötland0 -
LIO-59291Kontroll av cell-cykeln i neuronala stamceller i Drosophilas nervsystemStefan Thor-170 000 -
LIO-59331*Fatigue* hos värmekänslig personer med Multipel Skleros: Frekvens, mekanismer och effekter av interventionAnna-Christina EkInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för Omvårdnad170 000 -
LIO-59511Studier av blodstamcellens mognad och utveckling vid hälsa och sjukdom.Mikael SigvardssonHU, IBK, Cellbiologi170 000 -
LIO-59561Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina EkerfeltKlinisk immunologi, IKE170 000 -
LIO-59571Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie LarssonMolekylär Virologi, IKE170 000 -
LIO-59671Apoptotiska neutrofiler är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle StendahlMedicinsk mikrobiologi170 000 -
LIO-59901Samband mellan kroppsfetthalt hos barn och föräldrar; en longitudinell studieMarie LöfInstitutionen för Medicin och Hälsa170 000 -
LIO-59931Postmortal RadiologiAnders PerssonCentrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV0 -
LIO-59971Dosimetri vid brachyterapiGudrun Alm CarlssonRadiation Physics Department, IMH, Linköping university170 000 -
LIO-60121FATIGUE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE – Inflammation and systemic effects of the disease as contributing factorsMitra Unosson-170 000 -
LIO-60211Psykosociala riskmödrars uppfattning i ett långtidsperspektiv om hjälpen av tidig intervention i mor-barn realtionen.Marie WadsbyIKE/Barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-60281Molekylära mekanismer av skelettets mineraliseringPer Magnusson-170 000 -
LIO-60321Utveckling och tillämpning av känsliga ESR-dosimetersystem för olika strålbehandlingstekniker.Eva LundRadiofysik170 000 -
LIO-60371Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomst av övervikt och fetmaElisabet Forsum-170 000 -
LIO-60391Utveckla och utvärdera nya metoder i farmakovigilansarbetet med fokus på den psykiatriska populationenStaffan HäggFuturum, Region Jönköpings län och adjungerad till LÄFO, LIU170 000 -
LIO-60471Mekanismer och klinikpatologiska implikationer av järnsignalering och makrofagapoptos i ateroskleros.Ximing Yuan-170 000 -
LIO-60481Trombocyternas receptorer och cellsignalering i hemostas, trombos och blodkärlens biologiTomas LindahlKlinisk kemi inom Diagnostikcentrum, Region Östergötalnd och inom IKE, Linköpings universitet170 000 -
LIO-60501LSH studien (Livsvillkor, Stress och Hälsa),
en prospektiv populationsbaserad studie av hur psykosociala faktorer, stress och psykobiologiska mekanismer kan förklara socioekonomiska skillnader i hjärtinfarkt.
Margareta Kristenson-170 000 -
LIO-60841Reglering av mikromiljön i normal och canceromvandlad bröstvävnad för upptäckt av mekanismer betydelsefulla för nya terapeutiska mål för behandling och prevention av bröstcancer.Charlotta Dabrosin-170 000 -
LIO-60941Viral Gastroenteritis: Pathophysiology and host genetic resistance to infectionLennart SvenssonHU. IKE. Avd för Molekylär Virologi170 000 -
LIO-61001Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapiCurt PetersonAvdelningen för klinisk farmakologi 170 000 -
LIO-61021Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie.Ulf dahlströmKardiologiska kliniken170 000 -
LIO-61041Förekomst av gener kodande för antibiotikaresistens i avloppsvatten - en potentiell riskfaktor? Detektion, kvantifiering och riskbedömningPer-Eric LindgrenIKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping170 000 -
LIO-61131Effekter av specifik muskelträning vid trapeziusmyalgi hos kvinnorBjörn GerdleSmärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH170 000 -
LIO-61281Survival strategies of Mycobacterium tuberculosis infecting human macrophages
-replication, latency and interaction with the host macrophage-
Maria LermAvd. för Mikrobiologi och Molekylär Medicin170 000 -
LIO-61511Psykologisk stress och ohälsa hos barn. Stressens roll i uppkomsten av fetma, sömnstörningar och diabetesrelaterad autoimmunitet. Ett delprojekt inom ABIS.Anneli Frostell (fd. Sepa)Avd. för psykologi, Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet170 000 -
LIO-61561Inverkan av ventrikulär remodellering på regional väggdeformation och på blodflödets effektivitet i hjärtatJan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken170 000 -
LIO-61581Karakterisering av modifieringar hos histoner i humana fettceller med masspektrometriAlexander VenerHU, IKE, Cellbiologi170 000 -
LIO-61701Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle StålIKE, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi170 000 -
LIO-61981Kronisk inflammation och molekylärgenetiska förändringar vid tjocktarmscancerPeter SöderkvistCellbiologen, IKE170 000 -
LIO-62051Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spousesAnna StrömbergInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad och hjärtmedicincentrum Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-62151Cysteinylleukotriener: kliniska aspekterSven Hammarström-170 000 -
LIO-62171Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår/Physiological variables relevant in the prevention of pressure ulcersMargareta Lindgren-170 000 -
LIO-62341Stress och Stroke, SoS studienKerstin Ekberg-170 000 -
LIO-62401Molekylära mekanismer bakom centralnervöst uftlösta inflammationssymtomDavid EngblomInstitutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Avdelningen för Cellbiologi170 000 -
LIO-62411Inverkan av LAMP-proteiner och kolesterol på lysosomal stabilitetKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-62501Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny LudvigssonAvd f Pediatrik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-62551Reglering av nervcellsidentitet i Drosophilas luktsinnemattias aleniusIKE170 000 -
LIO-62611Risk factors for colonization and infection with antibiotic resistant bacteria among patients with severe intraabdominal infections (IAI).Håkan Hanberger-0 -
LIO-62641Molekylära mekanismer för insulinresistens vid typ 2 diabetesPeter StrålforsHälsouniversitetet, inst för klinisk och experimentell medicin170 000 -
LIO-628613D-insamling av funktionell magnetresonansdataPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)170 000 -
LIO-63081PATIENTS FEEL VIOLATED IN HEALTH CARE:
HOW CAN STAFF LEARN TO RECOGNISE WHEN VIOLATIONS OCCUR AND PREVENT VICTIMIZATION?

Kränkningar i sjukvården. En modell för hur personal i vården kan lära sig att förhindra kränkningar

Barbro WijmaGenus och medicin170 000 -
LIO-63091Kliniska och experimentella studier av uppkomst, förlopp och konsekvenser av inflammatoriska reumatiska sjukdomarThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi170 000 -
LIO-63311Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan ErnerudhIKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet170 000 -
LIO-63531Centralnervösa mekanismer bakom aptitförlust och avmagring vid cancersjukdomAnders BlomqvistDepartment of Cell Biology, Faculty of Health Sciences, Linköping University170 000 -
LIO-63541The role of the intestinal barrier in the initiation of inflammatory bowel disease
Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
Johan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi170 000 -
LIO-63661Central modulering av sensoriska funktionerSivert LindströmIKE, cellbiologi170 000 -
LIO-63821Framställning av monoklonala antikroppar för förbättrad diagnos vid system amyloidosGunilla WestermarkMedicinsk cellbiologi, BMC, Uppsala Universitet0 -
LIO-64011Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste LänneInstitutionen för medicin och hälsa170 000 -
LIO-64141Mätning av trabekulär benstruktur in vivoÖrjan SmedbyCMIV/Röntgen, BMC, Linköping170 000 -
LIO-64181Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik ElinderLinköpings Universitet, IKE, Neurobiologi170 000 -
LIO-64201Uppkomst av kronisk lymfatisk leukemi klarläggsAnders RosénCellbiologen170 000 -
LIO-64331Analys av bäckenbottens muskelfunktion och effekt av träning hos gravida med bäcken relaterade ryggbesvärBirgitta ÖbergLinköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-64471Ett förändrat immunsvar vid kranskärlssjukdom.Lena JonassonHjärtcentrum/Kardiologklin. Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-97761Påskyndad läkning av ben och senorPer AspenbergOrtopedi AIM/IKE170 000 -

Ej överförda till ekonomisk enhet

Antal ej överförda till ekonomisk enhet - (Det finns inga ansökningar.)

Överförda till ekonomisk enhet

Antal överförda till ekonomisk enhet - 1 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRekv medelRapport
LIO-64011Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste LänneInstitutionen för medicin och hälsa170 000 -

Avslutade

Antal avslutade ansökningar är - 60 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRapport
LIO-55081Tarmbarriären vid infektion och inflammationKarl-Eric MagnussonMedicinsk mikrobiologi, IKE, HU170 000 -
LIO-55611Identifiering av biomarkörer som påverkar behandlingskänsligheten, tillväxten och spridningen av tumörer i huvud- och halsregionenKarin RobergUniversitetssjukhuset, Linköping, Öronkliniken170 000 -
LIO-55701Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Primär Kolorektal Cancer och LevermetastaserXiao-Feng Sun-170 000 -
LIO-56921Functional assessement of human tissue - nanoscience and molecular MRI combinedMaria Engström-170 000 -
LIO-57181Tidiga risk och friskfaktorers betydelse för barns psychosociala hälsa och anpassning vid 12 års ålderCarl Göran SvedinHälsouniversitetet, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-57331Inflammatorisk signalering till hjärnan och dess effekter vid Alzheimers sjukdom med fokus på prostaglandin E2.Camilla NilsberthMedicinska och Geriatriska akutkliniken, Region Östergötland170 000 -
LIO-57441Säkerhet och effektivitet för läkemedel använda inom psykiatrisk vårdFinn BengtssonLinköpings Universitet, Klinisk farmakologi, Sektionen för läkemedelsforskning170 000 -
LIO-58351Reglering av normala och maligna hematopoetiska stamcellers tillväxt och överlevnad via cytokinreceptorerJan-Ingvar JönssonInst för klinisk och experimentell medicin, Labettan, plan 13170 000 -
LIO-58361FÖREKOMST AV ÖVERGREPP OCH ASSOCIERAD OHÄLSA: EN TVÄRSNITTSSTUDIE BLAND SVENSKA KVINNOR OCH MÄNKatarina SwahnbergLinnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Kalmar170 000 -
LIO-59291Kontroll av cell-cykeln i neuronala stamceller i Drosophilas nervsystemStefan Thor-170 000 -
LIO-59331*Fatigue* hos värmekänslig personer med Multipel Skleros: Frekvens, mekanismer och effekter av interventionAnna-Christina EkInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för Omvårdnad170 000 -
LIO-59511Studier av blodstamcellens mognad och utveckling vid hälsa och sjukdom.Mikael SigvardssonHU, IBK, Cellbiologi170 000 -
LIO-59561Immunsvar vid Borrelia burgdorferi infektion i relation till klinisk utgång: kliniska och experimentella studierChristina EkerfeltKlinisk immunologi, IKE170 000 -
LIO-59571Immunomodulatory effects of HIV-1’s interactions with DCs and T cells from blood and mucosaMarie LarssonMolekylär Virologi, IKE170 000 -
LIO-59671Apoptotiska neutrofiler är en länk mellan innat och adaptiv immunitet vid tuberkulosOlle StendahlMedicinsk mikrobiologi170 000 -
LIO-59901Samband mellan kroppsfetthalt hos barn och föräldrar; en longitudinell studieMarie LöfInstitutionen för Medicin och Hälsa170 000 -
LIO-59971Dosimetri vid brachyterapiGudrun Alm CarlssonRadiation Physics Department, IMH, Linköping university170 000 -
LIO-60121FATIGUE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE – Inflammation and systemic effects of the disease as contributing factorsMitra Unosson-170 000 -
LIO-60211Psykosociala riskmödrars uppfattning i ett långtidsperspektiv om hjälpen av tidig intervention i mor-barn realtionen.Marie WadsbyIKE/Barn- och ungdomspsykiatri170 000 -
LIO-60281Molekylära mekanismer av skelettets mineraliseringPer Magnusson-170 000 -
LIO-60321Utveckling och tillämpning av känsliga ESR-dosimetersystem för olika strålbehandlingstekniker.Eva LundRadiofysik170 000 -
LIO-60371Faktorer som tidigt i livet bidrar till uppkomst av övervikt och fetmaElisabet Forsum-170 000 -
LIO-60391Utveckla och utvärdera nya metoder i farmakovigilansarbetet med fokus på den psykiatriska populationenStaffan HäggFuturum, Region Jönköpings län och adjungerad till LÄFO, LIU170 000 -
LIO-60471Mekanismer och klinikpatologiska implikationer av järnsignalering och makrofagapoptos i ateroskleros.Ximing Yuan-170 000 -
LIO-60481Trombocyternas receptorer och cellsignalering i hemostas, trombos och blodkärlens biologiTomas LindahlKlinisk kemi inom Diagnostikcentrum, Region Östergötalnd och inom IKE, Linköpings universitet170 000 -
LIO-60501LSH studien (Livsvillkor, Stress och Hälsa),
en prospektiv populationsbaserad studie av hur psykosociala faktorer, stress och psykobiologiska mekanismer kan förklara socioekonomiska skillnader i hjärtinfarkt.
Margareta Kristenson-170 000 -
LIO-60841Reglering av mikromiljön i normal och canceromvandlad bröstvävnad för upptäckt av mekanismer betydelsefulla för nya terapeutiska mål för behandling och prevention av bröstcancer.Charlotta Dabrosin-170 000 -
LIO-60941Viral Gastroenteritis: Pathophysiology and host genetic resistance to infectionLennart SvenssonHU. IKE. Avd för Molekylär Virologi170 000 -
LIO-61001Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapiCurt PetersonAvdelningen för klinisk farmakologi 170 000 -
LIO-61021Kan behandling av hjärtsvikt styrd av BNP-nivån medföra ökad överlevnad och minskat sjukvårdsbehov? En randomiserad, kontrollerad multicenterstudie.Ulf dahlströmKardiologiska kliniken170 000 -
LIO-61041Förekomst av gener kodande för antibiotikaresistens i avloppsvatten - en potentiell riskfaktor? Detektion, kvantifiering och riskbedömningPer-Eric LindgrenIKE-Medicinsk mikrobiologi Linköpings universitet/Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov Jönköping170 000 -
LIO-61131Effekter av specifik muskelträning vid trapeziusmyalgi hos kvinnorBjörn GerdleSmärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH170 000 -
LIO-61281Survival strategies of Mycobacterium tuberculosis infecting human macrophages
-replication, latency and interaction with the host macrophage-
Maria LermAvd. för Mikrobiologi och Molekylär Medicin170 000 -
LIO-61511Psykologisk stress och ohälsa hos barn. Stressens roll i uppkomsten av fetma, sömnstörningar och diabetesrelaterad autoimmunitet. Ett delprojekt inom ABIS.Anneli Frostell (fd. Sepa)Avd. för psykologi, Inst. för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet170 000 -
LIO-61561Inverkan av ventrikulär remodellering på regional väggdeformation och på blodflödets effektivitet i hjärtatJan EngvallUniversitetssjukhuset i Linköping, Fysiologiska kliniken170 000 -
LIO-61581Karakterisering av modifieringar hos histoner i humana fettceller med masspektrometriAlexander VenerHU, IKE, Cellbiologi170 000 -
LIO-61701Lokal syntes av östrogen och signalvägar för tillväxtreglering vid bröstcancerOlle StålIKE, Avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi170 000 -
LIO-61981Kronisk inflammation och molekylärgenetiska förändringar vid tjocktarmscancerPeter SöderkvistCellbiologen, IKE170 000 -
LIO-62051Heart Failure in the Family – a randomised study evaluating education and psychosocial support to patients and their spousesAnna StrömbergInstitutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad och hjärtmedicincentrum Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-62151Cysteinylleukotriener: kliniska aspekterSven Hammarström-170 000 -
LIO-62171Fysiologiska variabler relevanta vid förebyggande av trycksår/Physiological variables relevant in the prevention of pressure ulcersMargareta Lindgren-170 000 -
LIO-62341Stress och Stroke, SoS studienKerstin Ekberg-170 000 -
LIO-62401Molekylära mekanismer bakom centralnervöst uftlösta inflammationssymtomDavid EngblomInstitutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Avdelningen för Cellbiologi170 000 -
LIO-62411Inverkan av LAMP-proteiner och kolesterol på lysosomal stabilitetKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-62501Alla Barn i Sydöstra Sverige (ABIS). En prospektiv populationsbaserad longitudinell kohortstudie om orsaker till diabetes.Johnny LudvigssonAvd f Pediatrik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-62551Reglering av nervcellsidentitet i Drosophilas luktsinnemattias aleniusIKE170 000 -
LIO-62641Molekylära mekanismer för insulinresistens vid typ 2 diabetesPeter StrålforsHälsouniversitetet, inst för klinisk och experimentell medicin170 000 -
LIO-628613D-insamling av funktionell magnetresonansdataPeter LundbergUniversitetssjukhuset i Linköping, Radiofysik (Landstinget&Universitetet)170 000 -
LIO-63081PATIENTS FEEL VIOLATED IN HEALTH CARE:
HOW CAN STAFF LEARN TO RECOGNISE WHEN VIOLATIONS OCCUR AND PREVENT VICTIMIZATION?

Kränkningar i sjukvården. En modell för hur personal i vården kan lära sig att förhindra kränkningar

Barbro WijmaGenus och medicin170 000 -
LIO-63091Kliniska och experimentella studier av uppkomst, förlopp och konsekvenser av inflammatoriska reumatiska sjukdomarThomas SkoghInst för Klinisk och Experimentell medicin (IKE), AIR/enheten för reumatologi170 000 -
LIO-63311Cellulära och molekylära mekanismer för immunologisk tolerans under graviditetJan ErnerudhIKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet170 000 -
LIO-63531Centralnervösa mekanismer bakom aptitförlust och avmagring vid cancersjukdomAnders BlomqvistDepartment of Cell Biology, Faculty of Health Sciences, Linköping University170 000 -
LIO-63541The role of the intestinal barrier in the initiation of inflammatory bowel disease
Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom
Johan Dabrosin SöderholmKirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi170 000 -
LIO-63661Central modulering av sensoriska funktionerSivert LindströmIKE, cellbiologi170 000 -
LIO-64141Mätning av trabekulär benstruktur in vivoÖrjan SmedbyCMIV/Röntgen, BMC, Linköping170 000 -
LIO-64181Den ketogena kostens molekylära mekanism vid behandling av epilepsiFredrik ElinderLinköpings Universitet, IKE, Neurobiologi170 000 -
LIO-64201Uppkomst av kronisk lymfatisk leukemi klarläggsAnders RosénCellbiologen170 000 -
LIO-64331Analys av bäckenbottens muskelfunktion och effekt av träning hos gravida med bäcken relaterade ryggbesvärBirgitta ÖbergLinköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avd Sjukgymnastik, Hälsouniversitetet170 000 -
LIO-64471Ett förändrat immunsvar vid kranskärlssjukdom.Lena JonassonHjärtcentrum/Kardiologklin. Universitetssjukhuset170 000 -
LIO-97761Påskyndad läkning av ben och senorPer AspenbergOrtopedi AIM/IKE170 000 -

Ej beviljade

Antal ej beviljade ansökningar är - 5 st
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeviljade medelRapport
LIO-54991Coeliac disease in adolescence - studies of pathogenesis, procedure of investigation and treatmentKarin Fälth-MagnussonUniversitetsledningen, Campus Valla, D huset0 -
LIO-58471Akupunktur mot illamående och kräkningar vid strålbehandling - en randomiserad och placebokontrollerad studieSussanne BörjesonIMH, avdelning omvårdnad + CKOC, Region Östergötland0 -
LIO-59931Postmortal RadiologiAnders PerssonCentrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV0 -
LIO-62611Risk factors for colonization and infection with antibiotic resistant bacteria among patients with severe intraabdominal infections (IAI).Håkan Hanberger-0 -
LIO-63821Framställning av monoklonala antikroppar för förbättrad diagnos vid system amyloidosGunilla WestermarkMedicinsk cellbiologi, BMC, Uppsala Universitet0 -

PublishedDocument information: Centrala ALF-medel 2010 | Last modified: 2010-12-30 by Agneta Linghag

Title: Centrala ALF-medel 2010, Informationsdokument för alla, Document number: 31171, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/lpr/31171