Forsknings- och stipendieförvaltningen 2009 - Beviljade medel

Antal inkommna ansökningar är - 71 st

Antal beviljade ansökningar är - (Det finns inga ansökningar.)

Forsknings- och stipendieförvaltningen 2009 - Ej beviljade medel

Ansökningar som ej beviljats medel ur Stiftelseförvaltningen kan ha beviljats medel ur andra fonder, som söks vid samma ansökningstillfälle men där beslut tas i andra forum.

DiarienrTitelProjekledareKlinikBeviljade medelFond
LIO-78051Stress och samspel mellan mamma och barn – en randomiserad studie där olika vårdmetoder jämförsEvalotte MöreliusLinköpings universitet 0
LIO-79611Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke.Petter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-79791Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s diseasePetter JäremoMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-81501Inflammasomens roll vid atopiskt eksem och utvecklingen av nevi och malignt melanomCecilia Bivik Eding-0
LIO-81941Hur uppfattar läkare den multisjuka äldres önskemål om information och delaktighet?Anne W EkdahlGeriatriska Sektionen, Medicinska Specialistkliniken, Helsingborgs Lasarett0
LIO-82731Effekt av postoperativ sjukgymnastik vid disksjukdom i halsryggraden: en prospektiv randomiserad multicenterstudieAnneli PeolssonIMH avd fysioterapi0
LIO-82921Postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operation.Katarina Berg-0
LIO-83741Medical antiarrhythmic treatment vs. Radiofrequency catheterablation in paroxysmal atrial fibrillation (MANTRA-PAF).
Substudier avseende hälsoekonomi och hälsorelaterad livskvalitet.
Håkan WalfridssonKardiologiska kliniken, Hjärtcentrum, US0
LIO-83991Titel:
Att leva med hjärtklappning - Med fokus på symtomskattning och hälsorelaterad livskvalitet.

Utveckling av ett sjukdomsspecifikt frågeformulär för patienter med olika former av hjärtrytmrubbning - ASTA (Arytmirelaterade Symtom vid TackykardiAttack

Ulla Walfridsson-0
LIO-84281Niemann-Pick typ C1 proteinets betydelse för Alzheimers sjukdom.Katarina KågedalAvdelningen för experimentell patologi0
LIO-84411Familjebaserad behandling till barn med etablerad fetmaMarie TederSjuksköterskeprogrammet, ISV, Linköpings Universitet, Norrköping0
LIO-84591Studier av retinala pigmentepitelcellers känslighet för oxidativ stress i närvaro respektive frånvaro av järnchelatorer.Christina Frennesson-0
LIO-84891Insulin- och IGF-I-receptorers roll i humana endotelcellerKarolina BäckMedicinkliniken, Vrinnevisjukhuset0
LIO-85441Aktivering av lysosomala celldödsmekanismer i cancerceller genom behandling med histondeacetylas-inhibitorerKarin ÖllingerCellbiologi, Avdelning för experimentell patologi, IKE, Hälsouniversitetet0
LIO-85541Nukleosidanalogresistens och individanpassad cytostatikabehandling.Anna Fyrberg-0
LIO-85771Arytmogen höger kammarkardiomyopati diagnostik med magnetröntgen och ekokardiografi.Plats för molekulär genetik?Meriam Åström Aneq-0
LIO-86501Betydelsen av miRNA för utvecklingen av kolorektala levermetastaserÅsa Wallin-0

PublishedDocument information: Forsknings- och stipendieförvaltningen 2009 - Beviljade medel | Last modified: 2010-11-30 by Agneta Linghag

Title: Forsknings- och stipendieförvaltningen 2009 - Beviljade medel, Informationsdokument för alla, Document number: 32741, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/lpr/32741