Lista över inkommna ansökningar - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Odisputerade

Antal ansökningar = 27
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRekvirerade medelRapport
LIO-72181Kartläggning av NK-celler och cytokinproduktion över tid hos patienter med akut koronarsjukdomKarin BacktemanKlinisk immunologi och transfusionsmedicin0 -
LIO-73651Patientnära Warankontroller hos äldreAnn LindelöfVC Vikbolandet0 -
LIO-73931Patientkontrollerad sedering med propofol vid gynekologisk öppenvårdskirurgiAndreas NilssonSinnes-centrum0 -
LIO-75011Hälsorealterad livskvalitet och det social nätverkets betydelse för intensivvårdspatienter.
Sökord:hälsorelaterad livskvalitet,socialt nätverk,iva-pat
Monica MagnussonAkutkliniken, Linköping0 -
LIO-77311Beskrivning av upplevelsen av hälsa och livskvalitet, aktivitet, delaktighet samt rörelseomfång och känsel hos patienter med svår/recidiv DC.Christina TuressonHand och Plastik kirurgiska kliniken, paramedcinska enheten, Universitetssjukhuset i Linköping72 000 -
LIO-78961Kartläggning av koncentrationen av galanin och de tre galaninreceptorerna med RT-PCR teknik efter temporär avstängning av a cerebri media på råtta.Lovisa HolmInstitutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, IKE, CSAN54 000 -
LIO-79011INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering,hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancerCecilia BladhOnkologkliniken, US0 -
LIO-79051INVOLVE-rad och engagerad kunskapsanvändning för bättre symtomhantering, hälsa och livskvalitet hos personer med kolorektal cancerMonica RöslidenOnkologens behandlingsmottagning, US0 -
LIO-79271Slutföra tidigare studier genom att skriva manus för publikation,
samt att skriva forskningsplan, som ett steg mot antagningen till doktorand.
Maria EdvardssonNärsjukvården i Finspång36 000 -
LIO-79381Motiverande samtal för ökad förskrivning av fysisk aktivitet på recept på sjukhusMarita StrömPsykiatriska kliniken NSC0 -
LIO-79751Långtidsuppföljning och rehabilitering av patienter opererade med främre dekompression och fusion för disksjukdom i halsryggradenAnna HermansenLinköpings Universitet, IMH, Avd Fysio36 000 -
LIO-80561Kartläggning av metabola riskfaktorer hos patienter med psykossjukdom inom den psykiatriska vården i ÖstergötlandTommy HolmbergFoU-enheten för Närsjukvården i Östergötland72 000 -
LIO-80871Vardagslivet hos 85 åringar i Sverige.Maria JohanssonRörelse och hälsa, rehabgruppen NSC0 -
LIO-81351Bandagering av tagställen för delhudstransplantation- En förbandsstudie vid Hand och plastikkirugiska kliniken, US, LinköpingMatilda KarlssonBrännskadecentrum , Brännskademottagningen,Universitessjukhuset0 -
LIO-82831Övervikt och fetma hos äldre äldre, en jämförelse mellan olika viktgrupper och hur dessa skiljer sig i relation till hälsa och ohälsaSara JensenGeriatriska kliniken, Universitetssjukhuset72 000 -
LIO-83231Uppföljning av Outcome och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som genomgått kontinuerlig dialysbehandling (CRRT) på Intensivvårdsavdelning.Anneli HermanssonAnestesi- och operationscentrum, Intensivvårdsavdelningen0 -
LIO-83281Kan en post-IVA mottagning användas till att förbättra vårdkvaliteten för patienter vårdade på intensivvårdsavdelning?Susanna LidebjerIntensiven 0 -
LIO-83301Hypofyspatienters upplevelse av vårdkvalitet vid besök på Endokrinmedicinsk mottagning.Christina DahlgrenEM-kliniken Endokrinmedicinska mottagningen0 -
LIO-83451Patientupplevda egenvårdsproblem vid Typ 1 diabetes som grund för förbättrad vårdkvalitet och stärkt egenvårdsstöd - En enkätstudieUlla-Britt LöfgrenDiabetesenheten ,EM-kliniken ,Universitetssjukhuset Linköping0 -
LIO-83911Hjärtsvikt – effekter på patienter och deras partnerSusanna ÅgrenThoraxKärlkliniken Universitetssjukhuset och Institutionen för Medicin och Hälsa, avd för omvårdnad36 000 -
LIO-85021Faktorer tidigt i livet som bidrar till uppkomst av övervikt och fetmaHanna HenrikssonRegion Östergötland, Centrum f. verksamhetsstöd och utveckling, Verksamhetsutveckling vård och hälsa81 000 -
LIO-85101Laktasaktivitet hos personer med anorexi - har de någon form av laktosintolerans?Cecelia ErikssonÄtstörningsenheten, länsteam0 -
LIO-85161Standardiserad mortalitets risk (smr) hos intensivvårdspatienter, 2008Anna PihlANOP intensivvårdsavdelningen i Norrköping0 -
LIO-85171Livskvalité hos patienter som genomgår autolog- och allogen stamcellstransplantationUlla FrödinHematologiskakliniken36 000 -
LIO-85291Effekten av motståndsandning (PEP-ventil) hos patienter med kirurgisk luftväg (trackealkanyl) på intensivvårdsavdelning på US LinköpingJenny Örman-0 -
LIO-86191Centrala aspekter i röntgensjuksköterskors yrkesutövning.Lise-Lott LundvallRöntgenkliniken, US, Diagnostikcentrum0 -
LIO-86291Klinisk studie för att undersöka samband mellan fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar och subjektivt upplevd arbetsförmågaAnne WickströmRörelse och hälsa Rehabgruppen Närsjukvården i centrala Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköp0 -

Disputerade

Antal ansökningar = 6
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsBeslutRekvirerade medelRapport
LIO-74261Metodutveckling för separering av molekylära varianter av prolaktin från humant serum samt hur påverkar prolaktin aktiveringen av trombocyter?Linda TillmarKlinisk kemi, Ing. 64, Laboratoriemedicinskt centrum, Universitetssjukhuset i Linköping0 -
LIO-81191Sjukvårdskonsumtion och hälsorelaterad livskvalitet i samband med intensivvård - en treårsuppföljning inom LIVA projektetLotti OrweliusAnOpIVA kliniken, Intensivvårdsavdelningen0 -
LIO-81711Smärta och dagliga aktiviteter vid ledgångsreumatism ur ett patientperspektivIngrid ThybergReumatologiska kliniken, Hjärt och Medicin Centrum 60 000 -
LIO-83611Utveckling av arbetsterapeutens bedömningsunderlag vid trafikmedicinsk utredning.Kersti SamuelssonLandstinget i Östergötland, Rehabiliteringsmedicinska kliniken0 -
LIO-83791Stress och samspel mellan mamma och barn - en randomiserad studie där olika vårdmetoder jämförsEvalotte MöreliusLinköpings universitet 0 -
LIO-85741Profylaktisk behandling av postoperativt illamående och kräkning med dexamethasone och / eller P6-akupressur efter gynekologisk abdominal kirurgiAidah AlkaissiANOP Centrum, IV-kliniken och hälsouniversitete; IMH, avdelning för omvårdnad- universitet lektor0 -

Fortsättningsansökningar

Antal ansökningar = 15
DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsDisp datumBeslutRekvirerade medelRapport
LIO-73441Fetma under graviditet. Uppföljning av effekten av ett interventionsprogram under de två första åren efter barnets födelse.Ing-Marie Claesson- - 54 000 -
LIO-73761Trombocyttranskript och proteinsyntesMajid Osman- - 75 000 -
LIO-74211Registrering av relevanta fysiologiska variabler för förebyggande av trycksår vid vila på specialmadrass eller sittunderlagSara BergstrandLinköping Universitet, Institutionen för medicin och hälsa - 54 000 -
LIO-74511Hur påverkar ökat energiintag individens metabolism, välbefinnande och hälsa?Åsa ErnerssonEndokrin och Mag-Tarm Medicinska Kliniken - 54 000 -
LIO-75151Stöd och Utbildning För blivande Föräldrar, STUFFIngegerd Ahldén- - 108 000 -
LIO-77101Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedelEva Hallert- - 120 000 -
LIO-77521Trötthet, funktion och hälsa hos patienter med Kroniskt Obstruktiv LungsjukdomKristina TödtLungmottagningen, SUS Lund - 72 000 -
LIO-79951En populationsstudie av 85-åringar boende i Linköpings kommun, ELSA 85.Ewa WressleMedicinska och geriatriska akutkliniken, Universitetssjukhuset - 90 000 -
LIO-80391Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural HörselnedsättningRamesh ZarenoeHörselvården, Universitetssjukhuset, Linköping - 36 000 -
LIO-81571Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män vid ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.Eva ValterssonRehabgruppen NSC, Universitetssjukhuset i Linköping - 0 -
LIO-81691Smärta-inte enbart nociception!Eva Printzell- - 54 000 -
LIO-82771Individuellt anpassat sömnhygieniskt undervisningsprogram för patienter med peritonealdialysbehandling i hemmet - en interventionsstudiePia Yngman-Uhlin Region Östergötland, Enheten för forskningsstöd, ledningsstaben - 54 000 -
LIO-83581Kvailtetsaspekter i vården för barn och ungdomar med typ 1 diabetes, ur ett patient- och vårdgivarperspektivLena HanbergerInstitutionen för Medicin och Hälsa, Avd för Omvårdnad - 90 000 -
LIO-83731Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningarReza Zarenoe- - 0 -
LIO-84421Uppföljning av vuxna med medfött hjärtfel med inriktning på datorbaserad utbildning och stöd.Helén RönningAvdelningen för Omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping - 81 000 -

PublishedDocument information: Forskningsveckor för personer med medellång utbildning 2010 | Last modified: 2012-10-17 by Agneta Linghag

Title: Forskningsveckor för personer med medellång utbildning 2010, Informationsdokument för alla, Document number: 34821, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/lpr/34821