Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2012 (HU) - sorterade i diarienummerordning

Listan presenteras i diarienummerordning

Antal ansökningar = 20

DiarienrTitelProjektledareArbetsplatsSöktBeslut
LIO-194191Subjektivt välbefinnande hos kvinnor med behandlad celiaki.Lisa Ring JacobssonKarolinska institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omv132 00044 000
LIO-194351Utvärdering av familjebaserad beteendeterapi förmedlad i grupp av barn med etablerad fetmaMarie TederSjuksköterskeprogrammet, ISV, Linköpings Universitet, Norrköping132 00044 000
LIO-195441Postoperativ rehabilitering efter kirurgi i halsryggraden: en randomiserad kontrollerad studieJohanna WibaultRegion Östergötland, Rörelse & Hälsa, Sjukgymnast mottagning132 000132 000
LIO-195721Hjärtinfarkt hos kvinnor (upp till 65 år) i olika sociala miljöerCarina Wennerholm-165 00066 000
LIO-195821Samband mellan kroppsfettshalt hos föräldrar och barn; en longitudinell studiePontus HenrikssonKarolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära132 000132 000
LIO-196691Betydelsen av gråt hos olika diagnosgrupper och kulturerKerstin Rydésjuksköterskeprogrammet, ISV132 0000
LIO-197101Trycksårsprevention: Effekter av olika sänglägespositioner och tidsintervall på hudblodflöde, tryck och temperatur hos äldre.Ulrika KällmanUtvecklingsstaben, Södra Älvsborgs Sjukhus134 40044 000
LIO-197351Patienters uppfattningar om postoperativ återhämtning efter dagkirurgisk operationKatarina Berg-132 000132 000
LIO-197941Hemsjukvård vid hjärtsvikt - integrerad vård för att öka patientens delaktighet, egenvårdsförmåga och tillfredsställelse med vården.Lena NäsströmEnheten för forskningsstöd, Ledningsstaben, Region Östergötland132 000132 000
LIO-197951Förändrad livsstil och hälsorelaterad livskvalitet för personer med psykossjukdom.Rikard WärdigMedicinska Fakulteten Linköpings universitet , avdelningen för omvårdnad132 00088 000
LIO-198781Symptom occurence and symptom-management in patients with chronical illnessJeanette EckerbladLinköpings universitet ISV/HAV Campus Norrköping132 00066 000
LIO-201541Studentens utveckling av kunskap och kompetens för vård i samverkan: övergången ut till arbetslivetAnnika Lindh FalkMedicinska fakulteten, ISV/IMH132 0000
LIO-201811ACADEMIC ACCOMMODATIONS AND THE TRANSITION TO HIGHER EDUCATION AND WORK –
INDIVIDUALS WITH NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS
Vedrana Bolic BaricInstitutionen för Samhälls och Välfärdsstudier, Linköpings universitet132 00099 000
LIO-202301Cost of illness in patients with noncardiac chest pain compared to patients with ischemic heart diseaseGhassan MouradLinköpings universitet, ISV Norrköping132 00066 000
LIO-202881Kan ett självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteende terapi via internet lindra depressiva symptom hos personer med hjärtsvikt.Johan LundgrenOmvårdnad / ISV, Linköpings universitet132 0000
LIO-203011Uppföljning av medicinska, rehabiliterande och arbetsrelaterade åtgärder för sjukskrivna personer med besvär i rörelseorganen eller psykiska besvär.Charlotte WåhlinAvdelning sjukgymnastik146 600132 000
LIO-204221Patient education in connection with hip or knee replacement - evaluation and European comparison.Åsa Johansson Stark-132 00088 000
LIO-204521Betydelse av self-efficacy- och känsla av sammanhang för förlossningsrädsla hos förstföderskorBirgitta SalomonssonLinköpings Universitet, Hälsouniversitetet, IMV, avd. för omvårdnad132 000110 000
LIO-204621Betydelsen för den äldre, att självständigt eller tillsammans med närstående få besluta om sin vård i livets slutskede.Maria Ångström-132 0000
LIO-205961Effekten av strukturerad träning för patienter med subacromial smärta - randomiserad klinisk studie i primärvårdJenny NordqvistLinköpings universitet, avd. fysioterapi132 000132 000
]

PublishedDocument information: Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2012 (HU) - sorterade i diarienummerordning] | Last modified: 2012-01-03 by Agneta Linghag

Title: Forskningsveckor för personer med legitimerade vårdyrken 2012 (HU) - sorterade i diarienummerordning], Informationssidor för alla, Document number: 81701, from Region Östergötland
http://researchweb.org/is/en/lio/document/lpr/81701