Cookie-information

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall en webbplats informera om denna använder cookies

År 2003, den 25 juli trädde denna nya lagen om elektronisk kommunikation från Näringsdepartementet i kraft. Från och med 1 Juli 2011 är det dessutom förbjudet att använda cookies utan besökarens godkännande med några få undantag. Vårt systems användning faller under dessa undantag, så därför får vi fortsätta att använda dessa utan direkt godkännande av besökaren.

Denna hemsida använder cookies.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten mängd information som lagras på den dator där du läser denna information.

Hur fungerar cookies?

En cookie är helt harmlös och tar väldigt lite plats på din dator. Filen skapas av din webbläsare när den får instruktioner om det av webbplatsen. Lite förenklat kan man säga att en cookie-fil sparas på din dator för att en webbplats skall veta vem du är. Denna cookie innehåller information om vilken sajt du besöker, vilket nummer du tilldelas och när din cookie inte skall vara giltig längre.

Varje gång du besöker den webbadress, där du fått en cookie tilldelad, skickar din webbläsare med cookie-informationen automatiskt till webbservern om den fortfarande är giltig.

Hur man tar bort och stänger av cookies

De flesta webbläsarna är inställda så att de accepterar och lagrar cookies utan att säga till. Vill du inte ha cookies i din dator, så kan du ändra dina sekretess- eller säkerhets-inställningar och på så sätt blockera cookie-filerna, eller helt enkelt stänga av dem. Mer information hittar du under hjälp-menyn i din webbläsare.

Avaktiverar du cookies på denna webblatsen kommer du endast att kunna läsa information som är öppen för alla användare, du kommer inte kunna logga in eller lägga in någon information eller göra några ansökningar. Detta innebär att vissa sidor inte kan visas alls eftersom de kräver att mottagandet av cookies är aktiverat.

Ansökningssystemets användning av cookies

Cookies används i ansökningssystemet av strikt tekniska skäl för att kunna identifiera den som använder systemet, till exempel gör en ansökan.

Systemet använder två olika cookies. En som används för användarinställningar. Denna cookie har en livslängd på fjorton (14) timmar. Informationen som cookien innehåller är anonym och innehåller ett värde som tagits fram med hjälp av slumpgenerator för endast detta ändamål. Den andra cookien används endast när en person loggar in eller är inloggad.Denna cookie innehåller ett annat slumptal och den tas bort efter en timmes inaktivitet (vilket resulterar i automatisk urloggning ur systemet).

PublishedDocument information: Cookie-information | Last modified: 2016-10-25 by Researchweb Support 5

Cookie-information, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://researchweb.org/is/en/liv/document/1