Stimulansbidrag
This document is under revision

Stimulansbidrag

Anslagsvillkor:
På detta formulär ansöker du om stimulansbidrag från Centrum för klinisk forskning, Region Värmland.

Du kan söka medel för att få
- Tid att sammanställa en forskningsplan
- Tid att skriva en ansökan om forskningsanslag
- Ekonomiskt bidrag för att kunna presentera din forskning vid en vetenskaplig konferens.

Man kan beviljas max 10 arbetsdagar (5 dagar för att skriva forskningsplan och ytterligare 5 dagar för att göra en ansökan om forskningsanslag), eller resebidrag upp till 10 000 kr. Ansökningar kan göras löpande under året.

Frågor kan ställas till eller

Ansökningskriterier:

- Du som sökande skall vara anställd i LiV eller i verksamhet med avtal med Region Värmland.
- Odisputerade forskare som söker stimulansbidrag måste ange sin vetenskapliga handledare.

Observera att alla uppgifter i din ansökan är en offentlig handling som går att läsa på vår webbsida. Beträffande möjligheter till sekretesskydd läs mer i manualen.

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Ongoing revisionDocument information: Stimulansbidrag | Last modified: 2019-08-21 by Pia H Lundberg

Stimulansbidrag, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://researchweb.org/is/en/liv/document/215641