Medel för betalning av etikprövning till etikprövningsnämnden
This document is under revision

Medel för betalning av etikprövning till etikprövningsmyndigheten

Viktig information:
På denna blankett söker du medel från Region Värmland. OBS: Andra anslagsgivare, har egna ansökningsingångar med andra ansökningsblanketter. Endast projektledaren är behörig att söka. Definitionen av projektledare är att man aktivt leder projektarbetet, tar ansvar för projektets genomförande och - om inget oförutsett händer - står som första författare på den vetenskapliga artikeln/redovisningen.

Den sökande skall vara anställd i Region Värmland. Anställningsvillkoret avser det år som beviljade medel skall utnyttjas om inget oförutsett inträffar.

Tillsammans med underskrift av ansökan (som man automatiskt kommer till i slutet av ansökan, skall även följande bifogas till Centrum för klinisk forskning:
- PROJEKTPLAN
- ANDRA EV BILAGOR (t ex patientenkäter, patientinformation etc)
- KOPIA AV ANSÖKAN TILL ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN

OBS! Alla uppgifter i din ansökan är en offentlig handling som även går att läsa på vår webbsida. Beträffande möjligheter till sekretesskydd läs mer i manualen.

Ansök här

Ansökningsomgång

checked Löpande


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Ongoing revisionDocument information: Medel för betalning av etikprövning till etikprövningsnämnden | Last modified: 2019-08-21 by Pia H Lundberg

Medel för betalning av etikprövning till etikprövningsnämnden, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://researchweb.org/is/en/liv/document/215651