Centrum för klinisk forskning (CKF), Region Värmland | Unit

Centrum för klinisk forskning (CKF), Region Värmland

Unit information

name:
Centrum för klinisk forskning (CKF), Region Värmland
description:
Centrum för klinisk forskning, CKF, Landstinget i Värmland, stödjer och utvecklar den kliniska forskningen inom såväl hälso- och sjukvård som tandvård.
address:
Hus 73, Plan 3, Centralsjukhuset
zip code and city:
651 85 Karlstad
phone:
054-61 70 75
e-mail:
url-link:
http://www.liv.se/Jobb-utbildning-och-forskning/Forskning/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
Unit is updated | updated: 2019-08-21 by Pia H Lundberg |

Centrum för klinisk forskning (CKF), Region Värmland | Unit, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://researchweb.org/is/en/liv/unit/59