Reumatikerfonden

Reumatikerfonden

Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.

Reumatikerförbundet ger anslag till forskning inom reumatologi/rörelseorganens sjukdomar inklusive vårdforskning kring sjukdomarna. Det är en fördel med  forskningspartner i projekten.

Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur anslagen ska fördelas. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.

Du måste redovisa projektets resultat i en slutrapport senast den 31 december året efter beviljat anslag, eller som progressrapport vid tvåårs- eller fortsättningsanslag. Rapporten skickas in digitalt via din ansökan. Redovisningen ska vara skriven på lättillgänglig svenska och kommer att publiceras på Reumatikerförbundets hemsida, i vår tidning eller i Reumatikerförbundets andra kanaler. Reumatikerförbundet begär ingen ekonomisk redovisning.

Innan du söker anslag - gå in på: https://reumatikerforbundet.org/forskning/forskare/ och klicka på "sök anslag".

Innan du börjar söka medel läs först Manual för ansökningssystemet.

nyheter
sista ansökningsdag
 
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Reumatikerfonden, from Reumatikerfonden
http://researchweb.org/is/en/reuma