Mina sidor

Om dig och verktyg som Researchweb erbjuder

När du är inloggad med ditt användarnamn och lösenord visas fler menyval till vänster med alternativ för att nå de uppgifter just du har lagt in. Via de menyvalen kan du alltid ändra dina uppgifter för att hålla din information om projektarbeten, publikationer, CV etc uppdaterad. Klicka här för att logga in.

Mina ansökningar

Här återfinner du alla ansökningar som du gjort i Researchweb.

Mina projekt

I "Mina projektbeskrivningar" lägger du till uppgifter om projektarbeten, uppdaterar efter hand status för hur långt det framskridit och kompletterar informationen. När du ändrat uppdateras förstås din organisations statistik omedelbart. Ditt projekt ska kunna följas fram till slutfört arbete. Syftet är att dina kunskaper ska kunna ge nationella informationsvinster, patientnytta etc. Många organisationer kan hämta information direkt från det du publicerat. Därför är det viktigt att du skriver på lättförståelig svenska, så att även de som saknar specialkunskaperna förstår.

Mina kontaktuppgifter, CV (Personkort)

Ändra dina kontaktuppgifter och kontrollera att du har rätt e-postadress så att systemet kan kommunicera korrekt med dig. Personkortet/kontaktuppgifterna innehåller även ditt CV som du här håller uppdaterat. Ifrån de uppgifter du anger hämtas även uppgifter till inventering av olika organisationers kunskapskapital. Det är även detta CV som många av anslagsgivarna i Sverige ser på när de bedömer dina eventuella ansökningar av projektmedel.

Mina Mätmetoder

I "Mina mätmetoder" kan du sprida din kunskap om olika mätmetoder. Du lägger in och återfinner just dina inlagda mätmetoder här och återfinner alla samlat under menyvalet "Forskarstöd".

Mina handledningar

Här återfinner du de projektbeskrivningar och ansökningar där projektledaren angivit dig som handledare. Du kan snabbt se status på de projekt som du handleder samt nå de beskrivningar som är aktuella för din handledning.

Här är jag medarbetare

Här återfinner du de projektbeskrivningar eller ansökningar där projektledaren angivit dig som medarbetare. Du kan snabbt se status på de projekt som du samarbetar i samt nå de beskrivningar som är aktuella för samarbetet.

FoU-guide

För dig som har uppdraget att vara FoU-guide för en organisation. Här kan du direkt se om dina medarbetare inom din organisation behöver komplettera någon uppgift. Vill du se vilka som är FoU-guider i Västra Götalandsregionen når du en länkad förteckning här

PublishedDocument information: Mina sidor | Last modified: 2019-01-02 by Researchweb Support 7

Mina sidor, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://researchweb.org/is/en/rjl/Mina_sidor