Anslagsgivare i Sverige

Kontaktuppgifter till anslagsgivare i Sverige

Med anslagsgivare avses här en enhet vars huvuduppgift är att fördela olika former av anslag. Enheten kan vara en organisatorisk enhet i ett landsting eller en kommun. Det kan också röra sig om en stiftelse, förening eller liknande. Just nu finns det totalt 23 anslagsgivare registrerade här.

En enhet kan här nedan visas under flera rubriker, då den kan ha flera målgrupper. Klicka på Visa mer info till höger om rubrikerna för att ta del av de som återfinns under rubriken. Klicka sedan på namnet för anslagsgivaren för att ta del av kontaktuppgifterna. Vill du lägga till er enhet får du information här.

information Anslagsgivare som riktar sig till Regional utveckling och tillväxt

Anslagsgivare som riktar sig till Regional utveckling och tillväxt

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till specialiserad vård

Anslagsgivare som riktar sig till specialiserad vård

Specialiserad vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade insatser än primärvård.
information Enheter som riktar sig till tandvård

Anslagsgivare som riktar sig till tandvård

Med tandvård avses folktandvård och specialisttandvård
information Anslagsgivare som riktar sig till primärvård

Anslagsgivare som riktar sig till primärvård

Primärvård är hälso- och sjukvård som utgör den första vårdnivån. Primärvård omfattar basal medicinsk utredning, behandling och omvårdnad samt förebyggande arbete och rehabilitering utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder och patientgrupper.
information Anslagsgivare som riktar sig till Individ- och familjeomsorg (IFO)

Anslagsgivare som riktar sig till Individ- och familjeomsorg (IFO)

Individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde omfattar socialt arbete som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken, i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till Äldreomsorg

Anslagsgivare som riktar sig till Äldreomsorg

Äldreomsorg avser de insatser som bedrivs för äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL), det vill säga insatser i särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, rehabilitering, dagverksamhet och hemsjukvård, i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till Handikappomsorg

Anslagsgivare som riktar sig till Handikappomsorg

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg

Anslagsgivare som riktar sig till Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till Skola och vuxenutbildning

Anslagsgivare som riktar sig till Skola och vuxenutbildning

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Anslagsgivare som riktar sig till högskolor och universitet

Anslagsgivare som riktar sig till högskolor och universitet

Handikappomsorg avser insatser som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om hälso- och sjukvård (HSL) som avser funktionshindrade under 65 år samt alla insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistansersättning (LASS), i kommunens egen regi eller med kommunal finansiering.
information Hitta fler anslag
OBS! Det finns fler anslagsgivare i Sverige än de som listas ovan. Via denna länk hittar du fler anslag som kan sökas som exempelvis Länstyrelsens förteckning över fonder och stiftelser.

PublishedDocument information: Anslagsgivare i Sverige | Last modified: 2012-03-29 by Researchweb Support

Anslagsgivare i Sverige, from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://researchweb.org/is/en/rjl/document/64