Futurum - akademin för hälsa och vård

Researchweb - Futurums forskningsråd

Region Jönköpings län

Välkommen att söka medel för forskning från Futurums forskningsråd. För mer information om vilka anslag som finns och vilka villkor som gäller, läs Om Futurums anslag.

FoU i Sverige
Via Researchweb kan Du enkelt registrera ditt projekt i projektdatabasen FoU i Sverige. På detta sätt får du ut information om dina pågående och avslutade projekt. Du kan lägga in alla projekt i databasen, oavsett om du fått stöd från Futurums forskningsråd eller inte. Information ur projektdatabasen kan komma att presenteras för exempelvis personal, andra forskare, politiker och patienter. Det är naturligtvis helt ditt eget beslut om du vill visa upp ditt projekt i denna databas!
Samma lösenord och användarnamn gäller för FoU i Sverige som på denna anslagssida. Har du inga användaruppgifter så får du nya via knappen Logga in längst ned i vänstermenyn på denna sida. När du är inloggad så kan du påbörja din registrering via denna länk:

Ta del av de projekt som lagts in hittills för Region Jönköpings län.

Just nu finns information om över 6000 FoU-arbeten med i denna databas, varav ca 130 bedrivs i Region Jönköpings län.

Ansökningsinformation

Innan du börjar din ansökan, läs först Hjälp och Service. Där finns anvisningar och tips om hur en ansökan görs och vad man skall tänka på i samband med detta.

För att ansöka om medel välj denna knapp:
Ansök om medel

Har du svårt att logga in? Läs då först vår hjälpsida Problem att logga in?.

För att leta efter information om tidigare projekt, resurspersoner, projektledare m.m. sök här. Detta kan alla besökare göra utan vara registrerade på denna webbplats.


Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Genom att du skickar in en ansökan till Futurum i vårt ansökningssystem så godkänner du den administrativa hanteringen som krävs för att ansökan ska kunna granskas, beslutas och utvärderas.

Researchweb - Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping

Detta är en ideell stiftelse som förvaltar medel som samlats in via privata donationer, och ingår alltså inte i Futurums anslag. Denna sida används av stiftelsen enbart som ett ansökningsverktyg för dem som vill söka stipendium. För att komma till Stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping klicka här.
Klinisk cancerforskning i Jönköping
FoU i Sverige
Via Researchweb kan Du enkelt registrera ditt projekt i projektdatabasen FoU i Sverige. På detta sätt får du ut information om dina pågående och avslutade projekt. Du kan lägga in alla projekt i databasen, oavsett om du fått stöd från Futurums forskningsråd eller inte. Information ur projektdatabasen kan komma att presenteras för exempelvis personal, andra forskare, politiker och patienter. Det är naturligtvis helt ditt eget beslut om du vill visa upp ditt projekt i denna databas!
Samma lösenord och användarnamn gäller för FoU i Sverige som på denna anslagssida. Har du inga användaruppgifter så får du nya via knappen Logga in längst ned i vänstermenyn på denna sida. När du är inloggad så kan du påbörja din registrering via denna länk:

Ta del av de projekt som lagts in hittills för Region Jönköpings län.

Just nu finns information om över 6000 FoU-arbeten med i denna databas, varav ca 130 bedrivs i Region Jönköpings län.

Ansökningsinformation

Innan du börjar din ansökan, läs först Hjälp och Service. Där finns anvisningar och tips om hur en ansökan görs och vad man skall tänka på i samband med detta.

För att ansöka om medel välj denna knapp:

Ansökan om medel

Har du svårt att logga in? Läs då först vår hjälpsida Problem att logga in?.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Futurum - akademin för hälsa och vård , from Futurum - akademin för hälsa och vård
http://researchweb.org/is/en/rjl/project