Vanliga frågor kring ansökningar

Vanliga frågor om ansökningar i Forskning och Utveckling i Region Västernorrland

Här får man svar på diverse frågor kring våra ansökningar i detta ansökningssystem. Om du vill ha svar på mer generella frågor kring ansökningssystemet hittar du dom i vänster menyn via Tekniska frågor.

Allmänt

Personkort

Allmänt kring ansökan

Efter att ansökan är inskickad och slutförd elektronisk

Blankett 1

Beslut

Blankett 2 - ta beviljade medel i anspråk


Personkort

Måste jag skapa ett nytt personkort för varje ansökan?

Nej, ett personkort skapar du en gång och gäller sedan i hela ansökningssystemet. Detta innebär att du inte heller ska lägga upp ett nytt personkort när du söker andra anslag som använder sig av samma ansökningssystem, t.ex. Visare Norr.

Om jag söker på mitt namn kommer inte mitt personkort upp. Lägger jag sedan upp ett nytt personkort får jag felmeddelandet att ett personkort finns redan. Hur gör jag?

Ditt personkort har inte uppdaterats/bekräftats i tid och ligger i systemets papperskorg. Kontakta administratören på Forskning & Utveckling för att aktivera ditt personkort.

Jag får felmeddelande när jag skall skapa mitt personkort. Min e-postadress godkänns inte?

När man skapar ett personkort i www.researchweb.org så kollar systemet om e-postadressen är giltig. Systemet kollar då detta mot Region Västernorrlands system. Ibland får ej researchweb-systemet kontakt med rvn varför den tolkar det som att e-postadressen ej fungerar, därav felmeddelandet.
Rvn försöker rätta till problemet. Så tillsvidare är lösningen att försöka igen senare, eller som tillfällig lösning lägga in en privat adress.

E-post i www.researchweb.org

Detta system skickar automatisk ut e-post ut om t.ex. att din ansökan har registrerat, besked om beslut, påminnelse om att kontrollera att ditt personkort är uppdaterat mm. Brandväggen i region Västernorrland’s system kan ej läsa av de e-postmeddelanden som systemet (Researchweb) skickar. Därför får du ett meddelande om att ”kan ej virusskannas”. Det är dock ingen fara med att öppna de e-postmeddelanden du får från www.researchweb.org.

Allmänt kring ansökan

Kan jag bara arbeta med ansökan internt inom Landstinget?

Nej, ansökningssystemet ligger på en extern webbsida, och därför kan du komma in på sidan var som helst där det finns Internet.

Kan mina handledare och medarbetare läsa och ändra i ansökan?

De handledare och medarbetare som har lagts till i ansökan genom en länk till deras personkort har fått behörighet att läsa ansökan. De kan dock inte ändra i ansökan vilket är en säkerhetsåtgärd i systemet för att inte kunna radera någon annans arbete. Man kan dock spara ansökan och skicka runt den som text- eller wordfil.

Hur kan jag spara ansökan eller blanketter på min egen dator?

Klicka på "skriv ut". Ansökan/blanketten visas utan menyrader till vänster. Avbryt utskriften (stäng utskriftsfönster). Klicka på "arkiv" och sedan "spara som" och välj html som format. Ansökan sparas då i html-format, men även andra format kan väljas. Filen kan nu skickas runt till medarbetarna som bifogad fil i e-post.

Hur hittar jag tillbaka din min påbörjade ansökan?

Efter att ansökan är inskickad och slutförd elektronisk

Jag har skickat in min ansökan elektroniskt. Kan jag fortfarande ändra i ansökan?

Ja, du kan ändra i din ansökan till och med kl. 23.59 på sista ansökningsdagen.

Blankett 1

När ska blankett 1 med underskrifter vara inskickad?

Vi behöver den senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Vem ska signera blankett 1?

Huvudsökande får tillgång till blankett 1 när ansökan är slutförd. Det är sedan huvudsökande, samt huvudsökandes chef som ska signera blankett 1.

Min chef är bortrest en längre period och kan därför inte underteckna. Hur gör jag?

Skicka en kopia av blanketten till berörd person och be denna att underteckna och skicka in underskriften så snart det är möjligt. Följden av att inte alla underskrifter har inkommit till Forskning & Utveckling är att ifall medel beviljas kan de inte rekvireras förrän allas underskrifter har inkommit. Troligtvis finns en ställföreträdare för din chef om han/hon är borta länge.

Beslut

När och hur får man besked om ansökan har beviljats medel eller ej?

För Årsanslaget och akademisk miljö: I slutet av september eller början av oktober.

Hur lång tid har man på sig att använda medlen?

Årsanslaget: 1/1-31/12 för det år som medlen gäller.
Akademisk miljö: To 31/12 det år medlen gäller.

Blankett 2 - ta beviljade medel i anspråk

Vad ska jag göra för att få tillgång till de medel jag beviljats?

PublishedDocument information: Vanliga frågor kring ansökningar | Last modified: 2018-02-12 by Erling Englund

Vanliga frågor kring ansökningar, from Region Västernorrland
http://researchweb.org/is/en/rvn/manual