FoU-guider i Västra Götalandsregionen

FoU-guider i Västra Götalandsregionen

Är du projektledare eller forskare kan du vända dig till FoU-guiden i ditt område om du har frågor om projektdatabasen FoU i VGR. Se förteckningen nedan.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Område 1

Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Kvinnosjukvård

Område 2

An/Op/Iva, Östra

Beroende

Kirurgi, Östra

Infektion

Medicin, Geriatrik och Akutmottagning, Östra

Psykiatri kognition och äldrepsykiatri (Neuropsyk)

Psykiatri Affektiva

Psykiatri Psykos

Rättspsykiatri

Område 3

An/Op/IVA, Mölndal

Arbetsterapi och Fysioterapi

Centrum för Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E.)

Geriatrik Mölndal

  • Vakant

Handkirurgi

Medicin och akutsjukvård (Mölndal)

Ortopedi

  • Vakant

Ortopedteknik och Sterilteknik

Reumatologi

Ögonsjukvård

Område 4

Klinisk fysiologi

Klinisk patologi

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk genetik och genomik

  • Vakant

Klinisk kemi

  • Vakant

Klinisk mikrobiologi

Medicinsk Fysik och Teknik

Radiologi

Område 5

An/Op/IVA, Sahlgrenska

Hud- och könssjukvård

Hybrid och intervention

Kirurgi, Sahlgrenska

Njurmedicin

Onkologi

Plastikkirurgi

Transplantationscentrum

Urologi

Öron-, Näs- Halssjukvård

Område 6

Ambulans och prehospital akutsjukvård

Akutmedicin och Geriatrik

  • Vakant

Lungmedicin och Allergologi

Kardiologi

Specialistmedicin, Sahlgrenska

Neurosjukvård

Thorax

Område 7

Klinisk farmakologi

  • Vakant

Gemensam administration

  • Vakant

Gothia Forum

  • Vakant

Sjukhusledning

  • Vakant

Angereds Närsjukhus

NU-sjukvården

Skaraborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Primärvård i FyrBoDal

Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvård i Skaraborg

Primärvård i Södra Älvsborg

Folktandvården Västra Götaland

Habilitering och Hälsa

Hälsan och stressmedicin

Koncernkontoret

PublishedDocument information: FoU-guider i Västra Götalandsregionen | Last modified: 2019-12-05 by Evelina Kortzon

FoU-guider i Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/en/vgr/fouguider