FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) | Unit

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital)

Unit information

name:
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital)
description:
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fördelar medel för forskningsprojekt till personal som är tillsvidareanställd inom SkaS.
address:
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus
zip code and city:
541 85 Skövde
phone:
0500-431000, vx
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fouskas
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Ledamöter

, ordf, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Anestesi/Operation, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Kirurgkliniken SkaS
, Ögonkliniken SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Kirurgkliniken SkaS
, Kvinnokliniken SkaS
, Barn- och ungdomspsykiatri SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Anestesi/Operation, FoU-centrum SkaS
, Kvalitetsfunktionen, SkaS
, Studierektorsverksamheten, SkaS

FoU-beredningsgruppens roll och uppgifter

Unit is updated | updated: 2019-10-10 by Johanna Låstberg |

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) | Unit, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/en/vgr/unit/77