User account for Maria Dottori

Maria Dottori, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Maria Dottori
profession:
Projektkoordinator/Leg Sjukgymnast
email:

Work

department:
Närhälsan FoU Göteborg och Södra Bohuslän
workplace:
Kungsgatan 12
phone number:
0700-82 35 92
city:
411 18 Göteborg
country:
Sverige

Conference Paper - Peer reviewed (1)

  1. Dublin, Ireland: Dublin Ireland: Society for Academic Primary Care, SAPC, 45th annual scientific meeting, 6th–8th July 2016 at Dublin Castle, Ireland; 2016.; 2016.

Report (1)

Education (free text)

Leg Sjukgymnast
Göteborgs Universitet 1999-2002

Konstvetenskap
Göteborgs Universitet 1991-1992

Konststudier
Art Institute Lorenzo de'Medici, Florens Italien 1989

Grundläggande Rättsutbildning
Göteborgs Universitet 1987-1988

Treårig Humanistisk linje
Göteborgs Högre Samskola 1984-1987

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R2 - Närhälsan Tjörn rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leg sjukgymnast

100% 2005 2017
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Arbetsterapi och Fysioterapi workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Leg Sjukgymnast vid Hjärtrehab samt MAVA SU/Östra Sjukhuset Göteborg

100% 2002 2004
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Övrigt Show info
Sjukgymnastbiträde SU/Östra Sjukhuset

100% 2000 2001
Kommun - Enskilda kommuner - Göteborg Show info
Vårdbiträde vid Trygghetsjouren Göteborgs stad, Linnéstaden

100% 1999 2000
Annan Show info
Veterinärassistent Djurkliniken i Mölndal AB

100% 1994 1996
Övrigt - Övrigt Show info
Servitris Jazzklubben Nefertiti, Göteborg

100% 1990 1990
Annan Show info
Försäljare och Butiksansvarig Pickles, Göteborg

100% 1990 1991
Företag - Övrigt Show info
Försäljare Nordiska Kompniet (NK) Göteborg

100% 1989 1990
Regioner - Västra Götalandsregionen - Övrigt Show info
Växeltelefonist SU/Östra Sjukhuset

100% 1986 1988

PROJEKT
 

Forskningsstudie PROSA
Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie.
Projektassistent, 2017- pågående

Forskningsstudie i primärvården VGR
Multimodal rehabilitering inom primärvård: Har teamens organisation, innehåll och åtgärder betydelse för sjukfrånvaro och hälsa?
Projektkoordinator
Närhälsan Fou Primärvård, 2014 - 2016

Forskningsstudie TIDAS
Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro pga arbetsrelaterad stress
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet enheten för Socialmedicin och Epidemiologi
Projektassistent, 2016 - 2017

GOTVED - RCT studie kring tidig understödd hemgång från stroke enhet.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rehabiliteringsmedicin, Professor överläkare Katharina Stibrant Sunnerhagen, 2014-2016
Ansvarig för insamling av hälsoekonomisk data kopplad till studien

RAPPORT Kartläggning av strukturer för stöd till barn vars förälder oväntat avlider. Projekt Barn som anhöriga; Uppdrag av Socialstyrelsen att kartlägga omhändertagande och stöd till barn där förälder oväntat avlider. 2012-2013. Diarienummer: RS 694-2011

REGASSA - En forskningsstudie kring nya behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Samarbete mellan VGR, SLL, Region Skåne, Landstinget Västmanland, Landstinget Blekinge samt Landstinget Kronoberg.
Ansvarig som projektkoordinator inom VGR 2011-2014

Projekt Psykosoma - Preventionsbehandling för att minska återfall i depression genom mindfulness-baserad kognitiv gruppterapi.
Medarbetare till leg psykolog/psykoterapeut Josefine Lilja, 2007

Sjukgymnast som bedömningsinstans för patienter remitterade för ortopedkonsultation i primärvård - undersökning av remitteringsförfarande.
Projektassistent till leg sjukgymnast Karin Samsson, 2009-2010

Information is reliable | updated 2018-04-24 by Maria Dottori |

User account for Maria Dottori, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://researchweb.org/is/en/vgr/user/8515