Mentometer

Mentometrar

TurningPoint
När du bokar våra föreläsningssalar finns det också möjlighet att boka mentometersystem. Vi har två stycken som kan bokas, båda har möjlighet till 32 åhörare. Det är även möjligt att använda de båda samtidigt så att du alltså får möjlighet för 64 åhörare att rösta samtidigt. Då måste du förstås boka båda systemen innan.

Du får åhörarnas respons direkt och röstningsresultaten kan användas för att få en bredare dialog med auditoriet eller för elevprov.

Vad måste du göra för att få det hela att fungera:
Mjukvaran finns installerade på våra datorer på FoU-enheten. Behöver du ladda ned den själv så går det att ta hem den gratis från denna länk Supportsida. Då kan du som föreläsare förbereda dig och testa hemma med frågor som du vill ställa till auditoriet. Din fråga visas på en powerpointbild och även svaren presenteras omedelbart på nästföljande bild. Även för stunden uppkomna frågeställningar kan under pågående visning läggas in i presentationen. Mentometerdosorna är märkta på så sätt att man även kan registrera enskilda svarande, om man vill och systemet är delvis framtaget just för att utnyttjas för elevprov. ("mentometerskrivning").
Statistiken kan sparas och bearbetas och användas i efterhand. Du kan även ta del av pdf document SnabbManualTurningpoint.pdf (202 kB) .


BOKNINGAR AV VÅRA TVÅ MENTOMETERSYSTEM
Observera att du för att använda båda systemen med 64 röstmöjligheter måste boka båda systemen för aktuella dagar.
Boka mentometer

Du måste ange om du vill använda ett eller båda mentometersystemen. Det är viktigt att du inkluderar tiden fr o m att du hämtar utrustningen tills dess att du lämnar tillbaka den. Obligatoriskt är även att ange vart utrustningen ska användas (vid vilken konferens samt vilken ort, adress) samt hur man kan nå dig eller någon medarbetare om du exempelvis skulle bli sjuk under tiden du ansvarar för utrustningen så att vi kan få tillbaka den (exempelvis mobilnr). Bokningen är klar efter att du får ett bekräftelsemail. Du ansvarar själv för hämtning och återlämning av utrustningen.

 
Nedan listas insända bokningar.

Bokningar av Mentometersystem 1
Det finns inga bokningar Bokningar av Mentometersystem 2
Det finns inga bokningar  

Bokningshistorik
PublishedDocument information: Mentometer | Last modified: 2012-04-16 by Eva Almqvist

Mentometer, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/foualvsborg/document/2809