User account for Marianne Rythén

Marianne Rythén, Specialisttandvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Forskning och utbildning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Marianne Rythén
profession:
Övertandläkare
email:

Work

department:
Folktandvården FoU, FoU-Centrum Sö, Specialistkliniken för Pedodonti och sjukhustandvård Mölndal
workplace:
Tandvårdsförvaltningen, Specialistkliniken för Pedodonti och sjukhustandvård, Mölndals sjukhus, Bisk
phone number:
0709-920428
city:
503 38  Borås
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
I första hand tandvårdspersonal. Fri kostnad
orientation/description:
Klinisk forskning med kvantitativ metod inom barntandvård i samarbete med sjukvård, men är även insatt i analyser med olika mikroskoptekniker och kemiska analyser. Utbildad som forskningshandledare vid Göteborgs universitet.
FoU-ledare, Folktandvården FoU, Västra Götaland i området Södra Älvsborg.
Ledamot av FoU-Rådet Södra Älvsborg.

Doctoral Thesis (1)

 1. 2012. ISBN 978-91-628-8436-9.

Article - Review (1)

 1. Clinical, cosmetic and investigational dentistry 2016:8:95-103.

Article - Peer reviewed scientific (6)

 1. Rythén M, Thilander B, Robertson A.
  Eur J Orthod 2013:35(4):475-82.
  Web of Science® citations 4
 2. Swed Dent J Suppl 2012:(224):2p preceding i-vi, 1.
 3. Swedish Dental Journal 2012:36(3):115-124.
  Web of Science® citations 7
 4. Sabel N, Dietz W, Lundgren T, Nietzsche S, Odelius H, Rythén M, Rizell S, Robertson A, Norén JG, Klingberg G.
  Swed Dent J 2009:33(2):75-83.
  Web of Science® citations 12

Conference Paper - Peer reviewed (1)

Scientific publications

Posterpresentation "Morphological and chemical aspects of primary teeth from preterm infants". IAPD Munchen 200090619

Education (free text)

Tandläkarexamen Göteborg 19811217 Specialist i Pedodonti, Göteborg 040220 Introduktion forskning. Basblocket 2006, 8p Göteborgs Universitet kurs "akut och långvarig smärta" 2007. 7,5p Göteborgs Universitet Praktisk och teoretisk utbildning i svep elektronmikroskopi och EDAX, Universitet Jena en vecka 2007 1,5p Kurs i Biostatistik anordnad av Odontologiska Efterutbildningsenheten, Göteborgs Universitet 021119-030110 24 förel tim Computer Based Presentation, anordnad av Odontologiska efterutbildningsenheten, Göteborgs Universitet 021011-030219 4 dagar FoU-rådets kurs Kom-igång-med FoU.vt-03 Högskolepedagogisk introduktionskurs för lärare, Universitetspedagogisk Centrum 020930-1004 1,5p Diplom kurs i Oral Motorik.7,5 p Västra regionens kursnämnd vt 00 Beteende problematik och tandvård; Mun-H-Center 020206 7 tim Odontologi - Barnpsykologiska och barnpsykiatriska aspekter, 7,5p, Hälsohögskolan i Jönköping 0108 5dagar Pediatrik 2,5p Odontologiska Efterutbildningsenheten, Göteborgs Universitet vt 03 Caries in the primary dentition and its clinical management. Konsensuskonferens odont Inst Jönköping 011116 1 dag Social Brain - kongress 030325-27 BNK Narkos och sedering i tandvården - när var hur? NFH/Mun-H-Center. Symposium 1997 2 dagar. Fobisk tandvårdsrädsla - det räcker inte att vara snäll. U Berggren, V Samsonovitz. 2 dagar. 1997 Rädsla, Beteende och smärta. Ågrenska Akademin/Mun-H Center 1-veckas teoretisk och praktisk utbildnbing i SEM och XRMA vid Centre of Electron Microscopy, Friedrich-Schiller-University Jena, Germany 070820-070824

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Specialisttandvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
80% 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Forskning och utbildning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
20% 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Forskning och utbildning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU ledare FoU-service odontologi 2013 -

100% 2012 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Folktandvården Västra Götaland - Specialisttandvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
60% 2009 2012
  60% 2007 2009
  40% 2007 2012
  50% 2006 2007
  50% 2006 2007
  100% 1985 2006
Regioner - Region Jönköpings län - Tandvård - Folktandvården
100% 1982 1985

Högskolepedagogisk introduktionskurs för lärare, Universitetspedagogisk Centrum 020930-1004 1,5p Handledning i forskarutbildning, HPE201, Göteborgs Univeristet, 5hp. VT 2014 Kursledare för MFM 301 år 2015.
Konferensbidrag - Refereegranskade

"Morphological and chemical aspects of primary teeth from preterm infants". Odontologisk Riksstämma 2007 "Underburna barn odontologiska aspekter". Odontologisk Riksstämma 2009

Föreläsning

"Barn och Ungdomstandvård i tiden - State of the art inom svensk tandvård 2014" Odontologisk Riksstämma 2014

Kursgivare

Akuta situationer inom barntandvården - behandlingsstrategier. Odontologiskt Kompetens center. 20131017

Översiktskurs i forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning, 1,5 hp (kurskod:MFM301)2014

Projekt

1. KomHIT – Kommunikation med stöd av hjälpmedel och IT i barnsjukvård och tandvård. 2013-2015

Föreläsning
"Bättre kommunikation med bildstöd för alla" Odontologisk Riksstämma 2016

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-11-04 by Marianne Rythén |

User account for Marianne Rythén, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://researchweb.org/is/foualvsborg/user/1429?backref=document/226121/