Rätt behandling till rätt barn -behandlingsstrategier vid nattväta (enures).
Rätt behandling till rätt barn -behandlingsstrategier vid nattväta (enures).
Project number : 272770
Created by: Malin Borgström, 2019-09-04
Last revised by: Malin Borgström, 2019-09-04
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished
2019-09-04
Rekrytering/datainsamling startad

Hämta din registeranmälan

  1. Enuresstudien, Registeranmälan
  2. Rätt behandling till rätt barn -behandlingsstrategier vid nattväta (enures)., Projektanmälan

Grundläggande information om projektet

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Barn med nattväta mår i högre grad psykiskt dåligt än sina torra kompisar. Idag finns ingen behandling som botar alla. Behandlingsrekommendation är att först behandla ev förstoppning (då full tarm trycker på blåsan och kan ge inkontinens). Därefter rekommenderas som steg 1: basala uroråd (kissa på rätt sätt dagtid), steg 2: larmbehandling. Rådet att lära barn att kissa rätt på dagarna (basala uroråd) kommer ifrån hur dagväta behandlas men det finns ingen forskning vad gäller betydelsen för nattväta. Larmets verkan är väl utforskat men metoden är inte fullständig i att behandla alla barn torra.

Metod: Alla inkluderade barn (ca 100 st) kontrolleras och behandlas om förekomst av förstoppning, vilket ställs mot kontrollbarn utan nattväta (100 st). Vi får då svar hur många som blir torra bara av den behandlingen. De som fortfarande kissar i sängen randomiseras in i tre grupper, 1: basala uroråd (20 st), 2: larmbehandling (20 st), 3: ingen behandling alls (20 st). Utifrån detta är det mest intressant att se om rådet att sköta blåsan dagtid stärks eller förkastas. Variabler i baseline kan visa oss om det finns faktorer som ger oss vägledning i vilken behandling i så fall passar vilket barn. En del barn och föräldrar kommer att intervjuas för att få reda på hur de upplevde behandlingarna. Detta gäller både familjer med lyckad och misslyckad behandling.

Klinisk relevans: Stor, de internationella riktlinjerna kan stärkas eller förkastas om det finns forskning kring basala uroråd/ larm. Om vi får data som visar att vissa barn svara bättre på viss behandling än annan kan misslyckanden undvikas.

Beräknat slutdatum

2024-01-01

Ämnesområde

checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen

Diagnoskod ICD-10, ICF & ICF-CY

N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen

Studiecentra

Singelcenterstudie

Beräknad inklusion av forskningspersoner

200

Information om medarbetare och organisationer

Medarbetare

Tryggve Neveus
Barnläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet

Välj medarbetarens roll i projektet

Ansvarig forskare
Barbro Hedin Skogman
Överläkare, Alla områden

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Annan
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Falun, Region Dalarna

Forskningshuvudman

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Övrigt

Projektets ID-nummer

EPM/EPN-nummer

2018/004

Sökt till nämnd i

Uppsala

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

ClinicalTrails.gov NCT03812094

Rätt behandling till rätt barn -behandlingsstrategier vid nattväta (enures)., from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/project/272770