Nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom och risk. Kontakt- och komplementaktivering vid venös tromboembolism.
This project is under revision
Nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom och risk. Kontakt- och komplementaktivering vid venös tromboembolism.
Project number : 272780
Created by: Maria Hårdstedt, 2019-09-07
Last revised by: Cecilia Lundgren, 2019-09-09
Project created in: FoU i Region Dalarna

Ongoing revisionOngoing revision

Hämta din registeranmälan

  1. BITE - Biomarkers In ThormboEmbolic disease, Registeranmälan
  2. Nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom och risk. Kontakt- och komplementaktivering vid venös tromboembolism., Projektanmälan

Grundläggande information om projektet

Akronym

BITE - Biomarkers In ThromboEmbolic disease

Populärvetenskaplig sammanfattning

80 år nästan 1/100/år). Mekanismer bakom trombosbildning och orsakssamband vid tromboembolisk risk är komplexa, multifaktoriella och inte helt klarlagda. Flera blodburna kaskadsystem interagerar och är korslänkande: kontakt-, koagulations-, komplement- och kallekrein-kininsystemet. Dessa är stark kopplade till trombocytaktivering och inflammation. Genom ett samarbetsprojekt mellan forskare inom koagulation/komplementaktivering och kliniker inom internmedicin/kardiologi är syftet med detta projekt att öka kunskap om mekanismer vid trombosbildning utifrån kliniska frågeställningar. I en inledande studie kommer vi att studera patienter med manifest venös tromboembolism, DVT och LE. Flertal blodburna faktorer involverade i trombosbildning, med fokus på kontakt- och komplementsystemets interaktion med koagulationssystemet, kommer att analyseras. Målet är att finna nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom för säkrare och tidigare diagnostik, riskstratifiering samt monitorering av antikoagulantia. Ett långsiktigt mål är nya potentiella behandlingsvägar vid tromboembolisk sjukdom och risk.

Beräknat slutdatum

2027-12-31

Ämnesområde

checked Annan klinisk medicin
checked Biomedicin
checked Hematologi
checked Immunologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Övergripande diagnoskod ICD-10

I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar

Diagnoskod ICD-10, ICF & ICF-CY

I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes

Studiecentra

Singelcenterstudie

Beräknad inklusion av forskningspersoner

250

Information om medarbetare och organisationer

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Välj medarbetarens roll i projektet

Medarbetare

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Akutklinik - Övrigt
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Hjärtmottagning

Forskningshuvudman

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Central förvaltning - Övrigt

Projektets ID-nummer

EPM/EPN-nummer

Dnr 2017/385

Sökt till nämnd i

Uppsala

Nya biomarkörer för tromboembolisk sjukdom och risk. Kontakt- och komplementaktivering vid venös tromboembolism., from FoU i Region Dalarna
http://researchweb.org/is/fouckfuu/project/272780